Preuzmi Maturang aplikaciju
 • Ustav i prava građana


 • 1. Himna Republike Srbije je:
 • 2. Narodnu skupštinu Republike Srbije čini:
 • 3. Delo Dve rasprave o vladi napisao je:
 • 4. Zakoni i svi drugi opšti akti u Republici Srbiji:
 • 5. Akt kojim šef države (predsednik Republike) proglašava zakone je:
 • 6. Najekstremniji oblik totalitarizma je:
 • 7. Na individualna i kolektivna prava dele se:
 • 8. Premijera i ministre u vladi Republike Srbije bira:
 • 9. Pasivno biračko pravo je:
 • 10. Zaštita porodice, majke i deteta spada u:
 • 11. Sistem podele vlasti podrazumeva podelu vlasti na:
 • 12. Vrste autonomije su:
 • 13. Sudije Ustavnog suda Republike Srbije bira:
 • 14. Mandat predsednika Republike Srbije traje:
 • 15. Politička prava čoveka i građanina su: