Preuzmi Maturang aplikaciju
 • Ustav i prava građana


 • 1. Koji je bio najviši organ vlasti u antičkoj Atini?
 • 2. Šta spada u lična prava čoveka i građanina?
 • 3. Zakonodavni organ je:
 • 4. Šta od navedenog spada u kulturna prava čoveka i građanina?
 • 5. Suverenost (suverenitet) u političko-pravnom smislu znači:
 • 6. Nosilac suverenosti u federaciji je:
 • 7. Najekstremniji oblik totalitarizma je:
 • 8. Konsenzus je:
 • 9. Najviši pravni akt u Srbiji je:
 • 10. Vlada Republike Srbije odgovorna je:
 • 11. Polis je:
 • 12. Zakonodavnu vlast u Republici Srbiji vrši:
 • 13. Himna Republike Srbije je:
 • 14. Sloboda štampe i drugih oblika javnog obaveštavanja spada u:
 • 15. Unitarna (prosta) država u svome sastavu: