Preuzmi Maturang aplikaciju
 • Ustav i prava građana


 • 1. Nosilac suverenosti u federaciji je:
 • 2. Sudije Ustavnog suda Republike Srbije bira:
 • 3. Zakoni i svi drugi opšti akti u Republici Srbiji:
 • 4. Skupštinski (konventski) sistem vlasti zasnovan je na:
 • 5. Himna Republike Srbije je:
 • 6. Za vreme ratnog ili vanrednog stanja u Republici Srbiji:
 • 7. Izvršnu vlast u Republici Srbiji vrši:
 • 8. Šta spada u lična prava čoveka i građanina:
 • 9. Akt kojim šef države (predsednik Republike) proglašava zakone je:
 • 10. Polis je:
 • 11. Vlada Republike Srbije donosi:
 • 12. Samostalni državni organ koji ima dužnost gonjenja učinilaca krivičnih i drugih kažnjivih dela je:
 • 13. Načini raspodele mandata su:
 • 14. Ustav koji je donet jednostranim aktom vladara bez konsultacija sa narodom ili narodnim predstavništvom naziva se:
 • 15. Prema Ustavu Republike Srbije Predsednik se bira: