Preuzmi Maturang aplikaciju
 • Ustav i prava građana


 • 1. Najznačajniji pisani trag ustavnosti i zakonitosti u srednjovekovnoj Srbiji je:
 • 2. Zahtev da svi građani učestvuju u raspodeli društvenog bogatstva kako bi im bila osigurana lična idruštvena egzistencija zasnovan je na pojmu:
 • 3. Dušanov zakonik donet je:
 • 4. Nastanak socijalne demokratije vezuje se za pojavu:
 • 5. Prema Ustavu Republike Srbije Predsednik se bira:
 • 6. Načelo jedinstvo vlasti nije zastupao:
 • 7. Ratno stanje u Republici Srbiji proglašava:
 • 8. Pasivno biračko pravo je:
 • 9. "Kolevkom" demokratije smatra se:
 • 10. Politička prava čoveka i građanina su:
 • 11. Akt kojim šef države (predsednik Republike) proglašava zakone je:
 • 12. Narodnu skupštinu Republike Srbije čini:
 • 13. Samostalni državni organ koji ima dužnost gonjenja učinilaca krivičnih i drugih kažnjivih dela je:
 • 14. Autokratija je:
 • 15. O promeni Ustava Republike Srbije odlučuje: