Preuzmi Maturang aplikaciju
 • Ustav i prava građana


 • 1. Sistem podele vlasti podrazumeva podelu vlasti na:
 • 2. Tvorcem teorije podele vlasti smatra se:
 • 3. Vrsta autonomije koja označava samostalnost lica i obezbeđuje „privilegije“ na osnovu pripadnosti nekoj asocijaciji (staleži, crkva, profesionalna udruženja) naziva se:
 • 4. Nosilac suverenosti u federaciji je:
 • 5. Delo O duhu zakona napisao je:
 • 6. Na individualna i kolektivna prava dele se:
 • 7. Deemokratski politički režim je:
 • 8. "Kolevkom" demokratije smatra se:
 • 9. Šta od navedenog spada u kulturna prava čoveka i građanina?
 • 10. Konsenzus je:
 • 11. Dušanov zakonik donet je:
 • 12. Suština vladavine prava je:
 • 13. Načini raspodele mandata su:
 • 14. Vlada Republike Srbije odgovorna je:
 • 15. Ratno stanje u Republici Srbiji proglašava: