Preuzmi Maturang aplikaciju
 • Ustav i prava građana


 • 1. Ustav koji je donet jednostranim aktom vladara bez konsultacija sa narodom ili narodnim predstavništvom naziva se:
 • 2. Pasivno biračko pravo je:
 • 3. Zaštita porodice, majke i deteta spada u:
 • 4. Skupštinu opštine čine:
 • 5. Podela vlasti vrši se na:
 • 6. Suština vladavine prava je:
 • 7. Predsednik Republike Srbije podnosi ostavku:
 • 8. Unija je:
 • 9. Prema Ustavu iz 1990. godine Srbija je:
 • 10. Aktivno biračko pravo je:
 • 11. Na individualna i kolektivna prava dele se:
 • 12. Najekstremniji oblik totalitarizma je:
 • 13. Zakoni i svi drugi opšti akti u Republici Srbiji:
 • 14. Delo Dve rasprave o vladi napisao je:
 • 15. Izraz narodna suverenost znači: