Preuzmi Maturang aplikaciju
 • Informatika i računarstvo


 • 1. Datoteka (file) zapamćena u programu Word može da ima produžno ime (ekstenziju):
 • 2. Algoritam programa može biti predstavljen:
 • 3. Na koji port se ne može priključiti miš?
 • 4. Računsku "diferecijalnu" mašinu, 1812. godine izmeo je profesor matematike na Kembridžu koji se zvao:
 • 5. Zaokružite naziv medija za trajno čuvanje podataka:
 • 6. Prilikom rada sa više programa u operativnom sistemu Windows, za prelazak iz jednog prozora u drugi koristi se kombinacija tastera:
 • 7. Komanda Insert - Comment u Power Point-u služi za :
 • 8. Koja od navedenih komponenti nije ulazni uređaj:
 • 9. Konstanta je:
 • 10. Algoritamski koraci su?
 • 11. U Access-u pri kreiranju forme moguće je koristiti podatke iz više tabela i više upita:
 • 12. Kojim opcijama iz Edit menija se prenosi tekst u procesoru teksta?
 • 13. Ubacivanje pomoćnih dugmića u Power Point-u na slajdu vršimo komandom:
 • 14. U Access-u kod kreiranja select upita vrednost uneta u redu Criteria služi za:
 • 15. Svaki direktorijum na disku sadrži: