Preuzmi Maturang aplikaciju
 • Informatika i računarstvo


 • 1. Program Word je:
 • 2. Osnovne topologije računarske mreže su:
 • 3. Najbrži način prenosa virusa je:
 • 4. Drajver je program koji ima namenu:
 • 5. Računar Colosus projektovao je, 1941. godine:
 • 6. ROM memorija omogućava:
 • 7. Pomoćni korisnički sistemski softver namenjen optimizaciji i dodatnom konfigurisanju operativnog sistema naziva se?
 • 8. Šta znači prefiks "mega"?
 • 9. Komandom UNDO se:
 • 10. Procesorska reč je?
 • 11. Ekran računara predstavlja njegovu:
 • 12. Šta je predmet izučavanja informatike?
 • 13. Jedan od navedenih pojmova se ne odnosi na naziv nekog programskog jezika:
 • 14. Na kom prozoru se podešava veličina papira (kod Word-a)?
 • 15. WWW je skraćenica za: