Preuzmi Maturang aplikaciju
 • Informatika i računarstvo


 • 1. Progrаmi koji se koriste zа pristup internetu su:
 • 2. DVD ili BR diskovi pripadaju grupi?
 • 3. Naredba je?
 • 4. Koliko karaktera može da sadrži elektronska poruka (e-mail)?
 • 5. Funkcija modema je?
 • 6. Samo jedna od navedenih reči može da bude ime datoteke pod operativnim sistemom Windows:
 • 7. Koji od navedenih uređaja predstavlja I/O uređaj:
 • 8. DVD - ROM disk je memorija:
 • 9. Komandom Insert - Duplicate Slide u Power Point-u ubacujemo:
 • 10. U jednu računarsku mrežu mogu biti povezani računari:
 • 11. Dа bi rаčunаr mogаo biti povezаn nа Internet, trebа dа imа instаlirаn:
 • 12. Dravjer je:
 • 13. Kodeci H.264, Divx, MPEG-4, MKV i AVI kategoriji?
 • 14. Matematički model bistabilnog elektronskog elementa je:
 • 15. Koja ekstenzija predstavlja slike?