Preuzmi Maturang aplikaciju
 • Informatika i računarstvo


 • 1. Prva verzija MS Windows-a pojavila se:
 • 2. Koji program spada u internet pretraživače?
 • 3. Koliko najmanje povezanih računara čine računarsku mrežu?
 • 4. Računar koji je u lokalnoj mreži povezan sa serverom naziva se:
 • 5. Smer prenosa podataka sa procesora na periferni uređaj ili sa perifernog uređaja na procesor određuje se signalom:
 • 6. ZIP je ekstenzija za:
 • 7. Koji od navedenih uređaja je periferijski?
 • 8. Sa osam bitova moguće je ostvariti:
 • 9. Ako funkcijom za traženje fajlova pod Windows-om (Search for files or folders) zada kriterijum *ro??.* jedan od navedenih fajlova neće biti pronađen:
 • 10. FTP je skrаćenicа od:
 • 11. Monitor spada u:
 • 12. Računari koji koriste tehnologiju integrisanih fukcionalnih blokova na jednom čipu pripadaju:
 • 13. Pomeranje sadržaja registra može biti:
 • 14. Rezolucija ekrana je?
 • 15. Izbor standardnih Windows komandi File i Close: