Preuzmi Maturang aplikaciju
 • Informatika i računarstvo


 • 1. Kada u topologiji mreže postoji centralni čvor na koji su povezani svi drugi čvorovi, ovakva topologija se naziva:
 • 2. Tehnologija izdrade savremenih procesora naziva se?
 • 3. Protokol za razmenu fajlova preko Internet-a je:
 • 4. Obrada podataka se može posmatrati kao skup aktivnosti kojima se vrši:
 • 5. Računari koji koriste tehnologiju integrisanih fukcionalnih blokova na jednom čipu pripadaju:
 • 6. Kada je moguće priključivanje USB uređaja na računar?
 • 7. Visual Studio .NET je proizvod kompanije:
 • 8. Štampač je:
 • 9. Windows Explorer omogućava:
 • 10. Vezа između rаčunаrа u lokаlnoj mreži može biti:
 • 11. Skup instrukcija za računar, napisan da bi se izvršila neka obrada je:
 • 12. Nakon startovanja Excel-a, program standardno nudi:
 • 13. Šta je predmet izučavanja informatike?
 • 14. Mreže koje se sastoje od logičkih i memorijskih elemenata zovu se:
 • 15. Izborom tastera PrintScreen, sadržaj ekrana: