Preuzmi Maturang aplikaciju
 • Informatika i računarstvo


 • 1. Da li u PowerPoint -u postoji komanda Format - Paragraph?
 • 2. Memorijski element kapaciteta jednog binarnog bita ( 0 ili 1) zove se:
 • 3. Između brojeva 1101 i 0111 koji su zapisani u binarnom brojnom sistemu, razlika u binarnom brojnom sistemu iznosi:
 • 4. Koji deo u adresi http://www.google.com ukazuje na protokol za prenos podataka:
 • 5. Zbog čega je važno praviti rezervne kopije fajlova?
 • 6. Brisanje podataka iz baze u Access-u vrši se:
 • 7. Naziv prvog elektronskog digitalnog računara je:
 • 8. Tipičan operativni sistem sastoji se od sledećih komponenata:
 • 9. Ako je adresna magistrala široka 20 bita adresni prostor procesora iznosi:
 • 10. Ocem prve računske mašine, koja je mogla da sabira i oduzima unete brojeve, smatra se:
 • 11. SATA označava?
 • 12. Projektom razvoja World Wide Web-a (WWW) rukovodio je:
 • 13. MAN je skraćenica za?
 • 14. Označite Spreadsheets program:
 • 15. Disk uređaj ima?