Preuzmi Maturang aplikaciju
 • Informatika i računarstvo


 • 1. Preko Internet-a se može poslati fax?
 • 2. Procesorska reč je?
 • 3. Računar koji je u lokalnoj mreži povezan sa serverom naziva se:
 • 4. Sa stanovišta načina zadavanja komandi, postoje operativni sistemi:
 • 5. Jedan bajt čini:
 • 6. Učitavanje operativnog sistema se naziva:
 • 7. Instalaciji operativnog sistema na računaru:
 • 8. Tehnologija izdrade savremenih procesora naziva se?
 • 9. Prvi elektronski numerički integrator i kalkulator opšte namene imao je skraćenicu?
 • 10. 8 - bitni A/D konvertor na svom izlazu može da generiše:
 • 11. Progrаmi koji se koriste zа pristup internetu su:
 • 12. Kombinаcijа tаsterа Ctrl+C koristi se u Windows аplikаcijаmа zа komаndu:
 • 13. Šta je od navedenog ispravna IP adresa?
 • 14. Formatiranjem hard diska:
 • 15. ROM memorija omogućava: