Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Cepanje atomskih jezgara hemijskih elemenata je:
 • 2. U kosmologiji Hablova konstanta je od izuzetnog značaja jer:
 • 3. Slika zvezda na nebu predstavlja:
 • 4. Fotoelektrični efekat je pojava:
 • 5. Interferencija talasa je pojava koja se javlja:
 • 6. Neke od posledica Lorencovih transformacija iz Specijalne teorije relativnosti su:
 • 7. Pojava difrakcije talasa objašnjava se:
 • 8. Frekvencija na kojoj zvezda emituje maksimum energije direktno zavisi od njene:
 • 9. Duga nastaje:
 • 10. Velika poluosa putanje Zemlje je:
 • 11. Sa Zemlje se vidi:
 • 12. U vidljivom delu elektromagnetnog spektra je:
 • 13. Prema Njutnovom zakonu gravitacije, intenzitet sile kojom se privlače dva tela zavisi:
 • 14. Zvezdana paralaksa se koristi za određivanje:
 • 15. Telo od 10 kg želimo podignuti na visinu od 1 m za 2 sekunde. Koliki rad je potreban uložiti?