Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Vidljiva svetlost obuhvata interval:
 • 2. Fotoelektrični efekat je pojava:
 • 3. U toku godine Sunce se prividno kreće među zvezdama po:
 • 4. Interferencija talasa je pojava koja se javlja:
 • 5. Slika zvezda na nebu predstavlja:
 • 6. Površinska temperatura na Suncu je oko:
 • 7. Galaksija Mlečni put je:
 • 8. Dva tačkasta naelektrisanja se nalaze na udaljenosti r, ako se udaljenost između njih poveća 3 puta sila će se:
 • 9. Prema Njutnovom zakonu gravitacije, intenzitet sile kojom se privlače dva tela zavisi:
 • 10. U kosmologiji Hablova konstanta je od izuzetnog značaja jer:
 • 11. Vangalaktički objekat koji izgleda kao tačkasti izvor i emituje više energije nego nekoliko stotina galaksija zajedno je:
 • 12. Zašto se Sunčeve pege vide tamnije:
 • 13. Asteroidi su:
 • 14. Sa Zemlje se vidi:
 • 15. Cepanje atomskih jezgara hemijskih elemenata je: