Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Termodinamički proces u gasovima pri stalnoj temperaturi naziva se:
 • 2. Slika zvezda na nebu predstavlja:
 • 3. Schwarzschild-ov radijus je:
 • 4. Površinska temperatura na Suncu je oko:
 • 5. Vangalaktički objekat koji izgleda kao tačkasti izvor i emituje više energije nego nekoliko stotina galaksija zajedno je:
 • 6. Pojava difrakcije talasa objašnjava se:
 • 7. Neke od posledica Lorencovih transformacija iz Specijalne teorije relativnosti su:
 • 8. Satelit mase m kreće se oko planete mase M po kružnoj orbiti radijusa R. Vremenski period potreban za jednu revoluciju je:
 • 9. Dva tačkasta naelektrisanja se nalaze na udaljenosti r, ako se udaljenost između njih poveća 3 puta sila će se:
 • 10. Pomračenje Meseca može biti samo ako je:
 • 11. Prema Njutnovom zakonu gravitacije, intenzitet sile kojom se privlače dva tela zavisi:
 • 12. Telo od 10 kg želimo podignuti na visinu od 1 m za 2 sekunde. Koliki rad je potreban uložiti?
 • 13. Frekvencija na kojoj zvezda emituje maksimum energije direktno zavisi od njene:
 • 14. Galaksija Mlečni put je:
 • 15. Cepanje atomskih jezgara hemijskih elemenata je: