Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Prvu kosmičku brzinu ima telo koje:
 • 2. U kosmologiji Hablova konstanta je od izuzetnog značaja jer:
 • 3. Velika poluosa putanje Zemlje je:
 • 4. Slika zvezda na nebu predstavlja:
 • 5. U vidljivom delu elektromagnetnog spektra je:
 • 6. Asteroidi su:
 • 7. U toku godine Sunce se prividno kreće među zvezdama po:
 • 8. Sa Zemlje se vidi:
 • 9. Pomračenje Meseca može biti samo ako je:
 • 10. Interferencija talasa je pojava koja se javlja:
 • 11. Vangalaktički objekat koji izgleda kao tačkasti izvor i emituje više energije nego nekoliko stotina galaksija zajedno je:
 • 12. Prema Njutnovom zakonu gravitacije, intenzitet sile kojom se privlače dva tela zavisi:
 • 13. Cepanje atomskih jezgara hemijskih elemenata je:
 • 14. Termodinamički proces u gasovima pri stalnoj temperaturi naziva se:
 • 15. Galaksija Mlečni put je: