Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Galaksija Mlečni put je:
 • 2. Zvezdana paralaksa se koristi za određivanje:
 • 3. Zašto se Sunčeve pege vide tamnije:
 • 4. Velika poluosa putanje Zemlje je:
 • 5. Asteroidi su:
 • 6. Termodinamički proces u gasovima pri stalnoj temperaturi naziva se:
 • 7. Sa Zemlje se vidi:
 • 8. Pojava difrakcije talasa objašnjava se:
 • 9. Vidljiva svetlost obuhvata interval:
 • 10. Cepanje atomskih jezgara hemijskih elemenata je:
 • 11. Interferencija talasa je pojava koja se javlja:
 • 12. Telo od 10 kg želimo podignuti na visinu od 1 m za 2 sekunde. Koliki rad je potreban uložiti?
 • 13. Slika zvezda na nebu predstavlja:
 • 14. Treći Keplerov zakon glasi:
 • 15. Dva tačkasta naelektrisanja se nalaze na udaljenosti r, ako se udaljenost između njih poveća 3 puta sila će se: