Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Armirani beton je nastao:
 • 2. Predstavnik akcionog slikarstva je:
 • 3. Orijent je:
 • 4. Tumulus, nekropolis i kenotaf su:
 • 5. Agora i forum su:
 • 6. Parlament u Srbiji ima sledeći broj poslanika:
 • 7. Mimikrija je:
 • 8. Pad Berlinskog zida dogodio se:
 • 9. Vaseljenski patrijarh ima presto u:
 • 10. Vajat je:
 • 11. Muzej Macura nalazi se u:
 • 12. Polihromija je:
 • 13. Jedan od direktora Bauhausa bio je:
 • 14. Harmonija je:
 • 15. Silogizam je: