Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Kontekst je:
 • 2. Tumulus, nekropolis i kenotaf su:
 • 3. Silogizam je:
 • 4. Orijent je:
 • 5. Predstavnik akcionog slikarstva je:
 • 6. Eskalatori su:
 • 7. Koja zemlja je osvojila glavnu nagradu na bijenalu arhitekture u Veneciji 2014. godine?
 • 8. Modulor je:
 • 9. Pergola ima funkciju
 • 10. Harmonija je:
 • 11. Rustika je:
 • 12. Mit je:
 • 13. Parlament u Srbiji ima sledeći broj poslanika:
 • 14. Kastrum Feliks Romuliana smešten je u neposrednoj blizini
 • 15. Spomenik 3. internacionali i