Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Muzej Macura nalazi se u:
 • 2. Gugenhajm muzej nalazi se u:
 • 3. Skeletna konstrukcija je:
 • 4. Pergola ima funkciju
 • 5. Vajat je:
 • 6. Kontekst je:
 • 7. Rustika je:
 • 8. Harmonija je:
 • 9. Orijent je:
 • 10. Eskalatori su:
 • 11. Mit je:
 • 12. Vaseljenski patrijarh ima presto u:
 • 13. Kastrum Feliks Romuliana smešten je u neposrednoj blizini
 • 14. Polihromija je:
 • 15. Koja zemlja je osvojila glavnu nagradu na bijenalu arhitekture u Veneciji 2014. godine?