Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Auto-ked je
 • 2. Silogizam je:
 • 3. Kastrum Feliks Romuliana smešten je u neposrednoj blizini
 • 4. Spomenik 3. internacionali i
 • 5. Patina je:
 • 6. Jedan od direktora Bauhausa bio je:
 • 7. Armirani beton je nastao:
 • 8. Muzej Macura nalazi se u:
 • 9. Skeletna konstrukcija je:
 • 10. Vaseljenski patrijarh ima presto u:
 • 11. Parlament u Srbiji ima sledeći broj poslanika:
 • 12. Pad Berlinskog zida dogodio se:
 • 13. Orijent je:
 • 14. Modulor je:
 • 15. Kampus je