Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Rustika je:
 • 2. Urbanizam se u osnovi bavi:
 • 3. Kampus je
 • 4. Patina je:
 • 5. Armirani beton je nastao:
 • 6. Gugenhajm muzej nalazi se u:
 • 7. Kastrum Feliks Romuliana smešten je u neposrednoj blizini
 • 8. Pad Berlinskog zida dogodio se:
 • 9. Agora i forum su:
 • 10. Skeletna konstrukcija je:
 • 11. Predstavnik akcionog slikarstva je:
 • 12. Polihromija je:
 • 13. Silogizam je:
 • 14. Harmonija je:
 • 15. Modulor je: