Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Pergola ima funkciju
 • 2. Kontekst je:
 • 3. Vaseljenski patrijarh ima presto u:
 • 4. Koja zemlja je osvojila glavnu nagradu na bijenalu arhitekture u Veneciji 2014. godine?
 • 5. Jedan od direktora Bauhausa bio je:
 • 6. Polihromija je:
 • 7. Pad Berlinskog zida dogodio se:
 • 8. Agora i forum su:
 • 9. Auto-ked je
 • 10. Modulor je:
 • 11. Silogizam je:
 • 12. Orijent je:
 • 13. Harmonija je:
 • 14. Skeletna konstrukcija je:
 • 15. Eskalatori su: