Preuzmi Maturang aplikaciju
 • Osnove saobraćaja


 • 1. Putnički automobili, autobusi, motocikli spadaju u:
 • 2. Signali koji pokazuju u kom se položaju nalazi skretnica, odnosno za koji je kolosek postavljen kolosečni put i da li predstoji vožnja preko skretnice uz jezičak ili niz njega nazivaju se:
 • 3. Odnos ostvarenog rada i broja prevezenih putnika predstavlja:
 • 4. Količina ostvarenih putničkih kilometara ili prevezenih putnika po jednom inventarskom registarskom auto-času predstavlja:
 • 5. Način pretovara robe i materijala gde čovek samo stavlja u pokret sredstva mehanizacije i njima rukuje je:
 • 6. Maksimalno moguć transportni kapacitet mašine ili uređaja koji ona može da izvrši s obzirom na svoje tehničke i tehnološke pokazatelje, pri dobroj organizaciji rada uz najpovoljnije ostale uslove koji odgovaraju nameni mašine je:
 • 7. Teretni vozovi namenjeni za prevlačenje iz jedne rasporedne ili ranžirne stanice do susedne rasporedne ili ranžirne stanice ili do neke utovarne ili istovarne stanice ispred njih su:
 • 8. Pomoćni je obrazac Putnog lista iz koga se vide sastav i masa voza. Sastavlja se u polaznoj stanici. To je:
 • 9. Zbir sopstvene mase vozila i mase tovara podeljen dužinom vozila merenom od čela do čela nesabijenih odbojnika je:
 • 10. Po ovom sistemu tarifikacije putnik plaća jedinstvenu cenu nezavisno od dužine vožnje:
 • 11. Ove pokretne pretovarne prenosnice dosta se primenjuju u opsluživanju kontejnera jer su pokretljive i ekonomične. Snabdevene su kukom, elektromegnetom, grabilicom i zahvatnim sredstvima za zahvatanje tereta. Karakteriše ih velika manevarska sposobnost, a mogu se i kretati po izgrađenim i neizgrađenim putevima.
 • 12. Saobraćajni proces koji obuhvata jednu ili nekoliko prostih vožnji s povratkom prevoznog sredstva na polaznu stanicu naziva se:
 • 13. Ovaj izmeritelj dobija se kao odnos ostvarenog transportnog rada, prema transportnom radu koji je mogao biti ostvaren pod uslovom da je pri svakom pređenom kilometru sa teretom nosivost transportnog sredstva bila potpuno iskorišćena, to je:
 • 14. Predstavlja pomoćni obrazac Putnog lista kojim otpravnik vozova polazne rasporedne odnosno ranžirne stanice obaveštava vozno osoblje o ostavljanju i uzimanju kola u stanicama na rasporednom odseku. To je:
 • 15. Treba da drži vozilo u nepokretnom položaju u odsustvu vozača: