Preuzmi Maturang aplikaciju
 • Osnove saobraćaja


 • 1. Putevi se dele na auto-puteve, puteve za motorna vozila, puteve za mešoviti saobraćaj prema:
 • 2. Svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju dužem od 15 minuta je:
 • 3. Sastajanje dva voza suprotnih smerova na dvokolosečnoj pruzi ili u stanici od kojih svaki voz saobraća svojim kolosekom je:
 • 4. Zajednički naziv za čuvara pruge, mostova, tunela, kosina, putnih prelaza, vođu pružnih radova, kao i eventualno drugo osoblje službe za održavanje pruge koje učestvuje u obezbeđenju saobraćaja vozova na otvorenoj pruzi je:
 • 5. Prevozni dokument u putničkom saobraćaju koji vodi i popunjava kondukter autobusa i po kome se kontroliše rad konduktera u autobusu je:
 • 6. Funkcionalna celina koju čine: donji i gornji stroj pruge, objekti, telekomunikaciona, elektrovučna, elektroenergetska, signalno-sigurnosna i ostala postrojenja i uređaji na pruzi, oprema pruge, pružni pojas sa obeju strana pruge i vazdušni prostor iznad pruge (12 do 14 m), računajući iznad gornje ivice šine je:
 • 7. Stanice koje pored poslova propisanih za stanicu, obavljaju i poslove na svom rasporednom odseku, kao što su uvođenje i otkazivanje vozova, planiranje i otpremanje bruta, rastavljanje i sastavljanje vozova
 • 8. Motorno vozilo za prevoz putnika koje pored sedišta za vozača ima više od osam sedišta i koje je zbog napajanja motora električnom energijom vezano za električni provodnik je:
 • 9. Uređaji i oprema za regulisanje saobraćaja predstavljaju element saobraćajnog procesa,i to:
 • 10. Privremeno propisana brzina manja od najveće dopuštene ili ograničene brzine,koja se uvodi zbog izvođenja radova ili kvara na određenom delu pruge, koloseku,objektu, postrojenju i sl. je:
 • 11. Vozovi namenjeni za prevoženje putnika na dužim relacijama, a koji se zadržavaju na stanicama i pojedinim stajalištima su:
 • 12. Kada se pređeni put iskazan u kilometrima podeli sa vremenom iskazanim u satima,provedenim u vožnji bez usputnog zaustavljanja dobija se:
 • 13. Koloseci koji se priključuju u stanicama ili na otvorenoj pruzi, a služe za dopremanje i otpremanje robe onoga koji ih koristi, nazivaju se:
 • 14. Prevoz putnika na određenoj relaciji i itinereru, po unapred utvrđenom i objavljenom redu vožnje i tarifama naziva se:
 • 15. Predstavlja pomoćni obrazac Putnog lista kojim otpravnik vozova polazne rasporedne odnosno ranžirne stanice obaveštava vozno osoblje o ostavljanju i uzimanju kola u stanicama na rasporednom odseku. To je: