Preuzmi Maturang aplikaciju
 • Osnove saobraćaja


 • 1. Signali koji služe za davanje potrebnih naređenja ili saopštenja o zabrani ili dozvoli za dalju vožnju voza nazivaju se:
 • 2. Javni putevi koji povezuju glavne gradove ili važnija privredna područja iz najmanje dve republike nazivaju se:
 • 3. To su pokretna transportna sredstva kontejnerizacije, namenjena složenim operacijama manipulisanja kontejnerom. Manipulisanja ovom mašinom obuhvataju sledeće operacije sa kontejnerom: zahvatanje, podizanje, prenošenje, istovar, premeštanje, slaganje, utovar i dr. Prema izvoru energije za pokretanje mehanizma oni mogu biti sa električnim pogonom i sa pogonom SUS motora. Po stepenu opremljenosti dele se na: univerzalne i specijalne.
 • 4. Motorno vozilo namenjeno za prevoz putnika koje osim sedišta za vozača ima najviše osam sedišta je:
 • 5. U ovom sistemu putnik plaća jedinstvenu tarifu, nezavisno od dužine vožnje unutar središnje zone, a pri prelasku u sledeće, susedne zone, koje su koncentrične sa središnjom, doplaćuje određenu razliku:
 • 6. Svaki voz koji saobraća redovno svakog dana ili najmanje pet dana u sedmici, bilo da saobraća sve vreme, bilo samo u toku izvesnog perioda važenja Opšteg reda vožnje je:
 • 7. Najveća brzina koju s obzirom na tehničke uslove dozvoljavaju pružna postrojenja na njoj, nagibi koji utiču na sigurnost kočenja, krivine, sposobnost vozila, vrsta kočenja, mesto i položaj vučnog vozila i način sastava voza je:
 • 8. Ova vrsta robe može biti predugačka, preširoka, previsoka i preteška, to je:
 • 9. Prostorni odsek između dveju stanica koje regulišu sleđenje uzastopnih vozova čiji se saobraćaj odvija tako što se naredni voz otprema tek onda kada predhodni voz prispe u narednu stanicu, odnosno napusti prostorni odsek i kada se za njega dobije odjava naziva se:
 • 10. Privremeno propisana brzina manja od najveće dopuštene ili ograničene brzine,koja se uvodi zbog izvođenja radova ili kvara na određenom delu pruge, koloseku,objektu, postrojenju i sl. je:
 • 11. Predstavlja pomoćni obrazac Putnog lista kojim otpravnik vozova polazne rasporedne odnosno ranžirne stanice obaveštava vozno osoblje o ostavljanju i uzimanju kola u stanicama na rasporednom odseku. To je:
 • 12. Princip organizacije saobraćaja i transporta koji teži da se prevoz od jednog do drugog mesta obavi u što kraćem vremenskom periodu je:
 • 13. Vučno vozilo koje saobraća samo ili sa vozilima u propisanom sastavu i propisno signalizovano, i to od momenta preuzimanja u polaznoj stanici do momenta prispeća,odnosno predaje u krajnjoj stanici je:
 • 14. Mogućnost kretanja saobraćajnog sredstva bez gubljenja ravnoteže predstavlja:
 • 15. Prevoz putnika za koji se relacija, naknada, trajanje prevoza i drugi uslovi prevoza utvrđuju sporazumno između prevoznika i korisnika prevoza naziva se: