Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Šta predstavlja polupansion?
 • 2. Servirni stolovi u restoranskom poslovanju služe za
 • 3. Šta predstavlja pojam „frapiranje vina“?
 • 4. Kada se načini usluživanja mogu kombinovati?
 • 5. Prema vremenu ispijanja, kokteli se dele na:
 • 6. Od kog mesa se priprema Tatar biftek?
 • 7. Od čega ne zavisi postavka kuvera?
 • 8. Posluživanje hrane na hladno-toplom bifeu organizuje se:
 • 9. Šta su barske mešavine?
 • 10. Somelijer je:
 • 11. Na banketu, posluživanje aperitiva organizuje se:
 • 12. Od kog materijala se najčešće pravi pribor za jelo u restoranskom poslovanju?
 • 13. U barskom poslovanju jestivi led ne može se koristiti:
 • 14. Navedi vrste naplate ugostiteljskih usluga:
 • 15. Šta znači francuski termin „mise en place“?