Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Šta predstavlja pojam „frapiranje vina“?
 • 2. Od čega ne zavisi postavka kuvera?
 • 3. Šta znači francuski termin „mise en place“?
 • 4. Šta su barske mešavine?
 • 5. Šta je restoran?
 • 6. Šta je bola?
 • 7. Koje vino biste preporučili uz mesa divljači i mesa guske i patke?
 • 8. Kuver za rakove se sastoji od:
 • 9. Navedi vrste naplate ugostiteljskih usluga:
 • 10. Servirni stolovi u restoranskom poslovanju služe za
 • 11. Posluživanje hrane na hladno-toplom bifeu organizuje se:
 • 12. Somelijer je:
 • 13. Kada se načini usluživanja mogu kombinovati?
 • 14. Ko najčešće prima porudžbine u restoranskom poslovanju?
 • 15. Na banketu, posluživanje aperitiva organizuje se: