Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Kada se načini usluživanja mogu kombinovati?
 • 2. Od kog materijala se najčešće pravi pribor za jelo u restoranskom poslovanju?
 • 3. Šta je bola?
 • 4. Navedi vrste naplate ugostiteljskih usluga:
 • 5. Od kog mesa se priprema Tatar biftek?
 • 6. Na banketu, posluživanje aperitiva organizuje se:
 • 7. Kuver za rakove se sastoji od:
 • 8. Prema vremenu ispijanja, kokteli se dele na:
 • 9. Od čega ne zavisi postavka kuvera?
 • 10. Šta znači francuski termin „mise en place“?
 • 11. Šta su barske mešavine?
 • 12. Šta predstavlja polupansion?
 • 13. Ko najčešće prima porudžbine u restoranskom poslovanju?
 • 14. U barskom poslovanju jestivi led ne može se koristiti:
 • 15. Šta je restoran?