Preuzmi Maturang aplikaciju
 • Agencijsko i hotelijersko poslovanje


 • 1. Krug gosta je:
 • 2. Poželjno je da odnos između osnovnih i komplementarnih ugostiteljskih objekata za smeštaj bude:
 • 3. Godišnje se u domaćem turizmu u svetu utroši
 • 4. Šta čini osnovu za delovanje putničkih agencija u sferi organizovanja putovanja?
 • 5. Ako je obim proizvodnje – prometa vedi, fiksni troškovi po jedinici proizvoda su
 • 6. Obaveza pladanja "puno za prazno" znači povoljniji položaj za
 • 7. Na koje segmente turista porast cena turističkih usluga relativno manje utiče?
 • 8. Generalna skupština UNWTO je 1999. godine usvojila:
 • 9. Agencijski predstavnik je ovlašćen da predstavlja turističku agenciju pred:
 • 10. U koju grupu uticaja spada uticaj turizma na zaposlenost stanovništva i nivo životnog standarda?
 • 11. Uslove za bavljenje poslom turističkog vodiča propisuju:
 • 12. Insentiv (“Incentive”) putovanja se organizuju sa ciljem
 • 13. Učešće hotelskih kapaciteta u ukupnim osnovnim smeštajnim kapacitetima Srbije iznosi
 • 14. Sa porastom prihoda rast turističke tražnje je
 • 15. Ukalkulisane bruto zarade zaposlenih čine: