Preuzmi Maturang aplikaciju
 • Agencijsko i hotelijersko poslovanje


 • 1. Mogudi broj noćenja predstavlja veličinu koja se dobija
 • 2. Odeljenje perionice u okviru službe ishrane locirano je:
 • 3. Ako je obim proizvodnje – prometa vedi, fiksni troškovi po jedinici proizvoda su
 • 4. Prema kriterijumu da li više daje ili prima u međunarodnom turističkom prometu i potrošnji, svako tržište se može podeliti na
 • 5. Prema kategoriji prevoza, tarife u vazdušnom saobraćaju se dele na
 • 6. Krug gosta je:
 • 7. Prema podacima Svetske turističke organizacije za međunarodna turistička putovanja 2004. godine u svetu, je utrošeno
 • 8. Sa porastom prihoda rast turističke tražnje je
 • 9. Dominantna vrsta prevoza pri dolasku turista u Veliku Britaniju i Grčku je
 • 10. Uslove za bavljenje poslom turističkog vodiča propisuju:
 • 11. Kod poslova osiguranja od odgovornosti u hotelijerstvu osiguranik je:
 • 12. Kada je započelo stvaranje tzv. hotelskih lanaca?
 • 13. Prihodi od inostranog turizma su na kraju 20.veka učestvovali u ukupnoj vrednosti izvoza roba i usluga u Španiji sa
 • 14. Šta su turistički motivi?
 • 15. Nevidljivi izvoz podrazumeva