Preuzmi Maturang aplikaciju
 • Agencijsko i hotelijersko poslovanje


 • 1. Strategija reinžinjeringa ostvaruje se:
 • 2. Začetnikom hotelskih klubova smatra se:
 • 3. "Poverljive" tarife namenjene su
 • 4. Uslove za bavljenje poslom turističkog vodiča propisuju:
 • 5. Itinerer je:
 • 6. Ogist Eskofje je bio:
 • 7. Od 1950.godine do danas broj dolazaka u međunarodnim turističkim putovanjima povedan je za
 • 8. Ako je obim proizvodnje – prometa vedi, fiksni troškovi po jedinici proizvoda su
 • 9. Metodom kalkulacije sa primenom marže izračunava se:
 • 10. Iznajmljivanje autobusa po kilometru (ukupnoj kilometraži) turistička agencija primenjuje za ture na razdaljini
 • 11. Generalna skupština UNWTO je 1999. godine usvojila:
 • 12. Prema podacima Svetske turističke organizacije za međunarodna turistička putovanja 2004. godine u svetu, je utrošeno
 • 13. Do sredine 60-ih godina prošlog veka turističke agencije u našoj zemlji su se bavile dominantno
 • 14. Učešće hotelskih kapaciteta u ukupnim osnovnim smeštajnim kapacitetima Srbije iznosi
 • 15. Odeljenje perionice u okviru službe ishrane locirano je: