Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Proces proizvodnje je:
 • 2. Korisnost je:
 • 3. Akcije, između ostalog, obezbeđuju pravo na:
 • 4. Kamata se izračunava kada se:
 • 5. Ponuda robe uslovljena je:
 • 6. Duopol je stanje na tržištu sa
 • 7. Konkretan rad stvara
 • 8. Banka Federalnih Rezervi je centralna banka:
 • 9. Zemlje fiskalnog raja su:
 • 10. Troškovi poslovanja preduzeća su: (moguće više odgovora)
 • 11. Serija međunarodnih standarda kvaliteta je:
 • 12. Dividenda je dohodak od:
 • 13. Kalkulacija vezanih proizvoda primenjuje se kod:
 • 14. Top menadžment je: (moguće više odgovora)
 • 15. Menadžment je: