Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. U kakvom odnosu mogu biti tržišna cena i tržišna vrednost robe?
 • 2. Najveći trgovinski partner Srbije je:
 • 3. Akcionarsko društvo osnivaju:
 • 4. Promenljivi kapital je kapital uložen u:
 • 5. Javni suficit postoji kada država troši više nego što ostvaruje prihode.
 • 6. Monetrana ravnoteža je usaglašenost između
 • 7. Devalvacija je:
 • 8. Evropska centralna banka (ECB) je:
 • 9. Varijabilni troškovi se sa promenom obima proizvodnje:
 • 10. Kriterijum podele kapitala na postojani i promenljivi je
 • 11. U obliku prava osnovna sredstva mogu biti:
 • 12. Jedna funkcija novca je izražavanje cena i dugova. To je funkcija
 • 13. Per capita nacionalni dohodak je:
 • 14. Izvori sredstava pokazuju:
 • 15. Novac je opšti ekvivalent ako je