Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Troškovi su:
 • 2. Planiranje je: (moguće više odgovora)
 • 3. Privatizacija predstavlja:
 • 4. Šta od navedenog ima najveći uticaj na kupovnu moć građana?
 • 5. Država čiji je neto izvoz negativan ima:
 • 6. Šta predstavlja ukupna ponuda?
 • 7. Konvertibilnost valute je:
 • 8. U kojoj bivšoj jugoslovenskoj republici je uveden valutni odbor:
 • 9. Sredstva za proizvodnju su:
 • 10. Opšte pravilo ponude glasi:
 • 11. Akumulacija kapitala je:
 • 12. Svrhu postojanja preduzeća definišemo kroz:
 • 13. GDP je engleska skraćenica za:
 • 14. Vrste tržišta su:
 • 15. Svrha robne proizvodnje dominira u