Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Razmenska vrednost robe je oznaka za
 • 2. Bankarska provizija, kao cena bankarske usluge, ima sledeću strukturu:
 • 3. Nacionalni dohodak se raspoređuje na:
 • 4. Devizni kurs predstavlja:
 • 5. Profit predstavlja razliku između:
 • 6. Množenjem dnevne potrošnje sa brojem dana potrebnih za nabavku novih zaliha utvrđuju se:
 • 7. Bivše jugoslovenske republike koje su uvele evro su:
 • 8. Ekonomija kao nauka istražuje:
 • 9. Amortizacija je proces rabaćenja (trošenja):
 • 10. Isticanje u grupi je rezultat potrebe za:
 • 11. Međunarodni monetarni fond (IMF) je:
 • 12. Šta je kriva tražnje, i kakva je ona kriva?
 • 13. Prodavanje robe na stranom tržištu ispod cene te iste robe na domaćem tržištu je:
 • 14. Devizno tržište je:
 • 15. Štednja stanovništva spada u: