Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Poznati autor D.Goleman govori o tome kako na lidere i menadžere utiče:
 • 2. Troškovi poslovanja preduzeća su: (moguće više odgovora)
 • 3. Međunarodno preduzeće je ono koje nabavlja sirovine u inostranstvu.
 • 4. Preduzetni menadžment je: (moguće više odgovora)
 • 5. Prema načinu prenošenja na nosioce, troškovi se dele na:
 • 6. Bruto domaći proizvod (GDP) je:
 • 7. Data banka je prikupila sredstva (depozite) u iznosu od 20.000.000 dinara. Čisti troškovi novčanog prometa iznose 500.000 dinara. Pasivna kamatna stopa je 5%. Kolika treba da bude aktivna kamatna stopa da bi ova banka na svoj kapital od 1.000.000 dinara ostvarila profitnu stopu od 8%?
 • 8. Društvena proizvodnja obuhvata:
 • 9. Devizni kurs predstavlja:
 • 10. Ekonomski zakoni su:
 • 11. Fiksni troškovi su:
 • 12. Sa povećanjem broja obrta profit datog trgovca:
 • 13. Država čiji je neto izvoz negativan ima:
 • 14. U ulozi osnivača privrednog društva mogu da se jave:
 • 15. Kreditni novac čine: