Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Društvena preduzeća posluju:
 • 2. Izvori sredstava pokazuju:
 • 3. Apresijacija valute stimuliše:
 • 4. Preduzeće ostvaruje dobitak ukoliko su:
 • 5. Privatizacija predstavlja:
 • 6. Kupovina i prodaja akcija vrši se:
 • 7. U obrtna sredstva svrstavaju se:
 • 8. Dokument kojim kupac naručuje određenu vrstu robe ili usluge je:
 • 9. U pogledu veličine, privredna društva mogu biti:
 • 10. Funkcija upravljanja podrazumeva donošenje sledećih odluka kojima se: (moguće više odgovora)
 • 11. Ljudski rad je:
 • 12. Preduzeće je:
 • 13. U okviru 4P marketing miksa "Place" označava:
 • 14. Konkurenciju možemo definisati kao:
 • 15. Predmeti rada u reprodukciji preduzeća su: (moguće više odgovora)