Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Konkurenciju možemo definisati kao:
 • 2. Pojavni oblici preduzeća kao privrednog društva su:
 • 3. Komplementarni faktori proizvodnje su oni faktori proizvodnje koji se:
 • 4. Vreme trajanja obrta zaliha predstavlja:
 • 5. Rashodi se dele na:
 • 6. Menadžment je:
 • 7. Stopa akumulativnosti je:
 • 8. Emitovanjem akcija:
 • 9. Top menadžment je: (moguće više odgovora)
 • 10. Stopa amortizacije je odnos između:
 • 11. U toku procesa proizvodnje može da se radi:
 • 12. GDP je engleska skraćenica za:
 • 13. Koja od navedenih zemalja nije članica CEFTA?
 • 14. Strana pravna i fizička lica u našoj zemlji:
 • 15. Tačka u kojoj se ukupnim prihodima pokrivaju ukupni troškovi, zove se: