Preuzmi Maturang aplikaciju
 • Biologija-Ekologija-Zaštita-životne-sredine


 • 1. Kom tipu ekoloških faktora pripada antropogeni faktor?
 • 2. Praćenje promena u životnoj sredini odvija se preko određenih pokazatelja koji se zovu:
 • 3. Plućni organi kičmenjaka nastaju kao tvorevine:
 • 4. Nastanak RNK je omogućen procesom:
 • 5. U mejozi, hromozom se sastoji od jedne hromatide u:
 • 6. Polisaprobne vode su:
 • 7. Ekosistem je dinamična celina koja neprekidno menja svoj sastav organskih vrsta u funkciji vremena, dostižući krajnji stepen stabilnosti koji se naziva:
 • 8. Kongenitalne anomalije nastaju:
 • 9. Neki predstavnici euglenoidnih algi (Euglenophyta) kod kojih je pelikula veoma elastična, mogu da menjaju oblik tela. Takva pojava se naziva:
 • 10. Fitoekologija proučava:
 • 11. Jedrov materijal prokariotske ćelije naziva se:
 • 12. Sposobnost regeneracije je:
 • 13. Veliki metilj živi u žučnim kanalima:
 • 14. Razviće ljudskog embriona od oplođenja do rođenja prosečno traje:
 • 15. Kortikalnom reakcijom tokom procesa oplođenja kod čoveka: