Preuzmi Maturang aplikaciju
 • Biologija-Ekologija-Zaštita-životne-sredine


 • 1. Koje se od navedenih životinja ubrajaju u insekte? (moguće više odgovora)
 • 2. Mejotski „crossing over" obezbeđuje rekombinaciju gena između:
 • 3. Ribozomi se u ćeliji nalaze:
 • 4. Virusi koji isključivo napadaju bakterije, nazivaju se:
 • 5. Unutrašnjim muškim polnim organima ne pripada:
 • 6. Škržno disanje je zastupljeno kod:
 • 7. Prodor većeg broja spermatozoida u oplođenu jajnu ćeliju sprečava:
 • 8. Neparnim kostima lica ne pripada:
 • 9. Rendzina je zemljište koje se:
 • 10. Placenta čoveka je povezana sa tkivom uterusa:
 • 11. Deo međumozga sa značajnom ulogom u održavanju stalnosti unutrašnje sredine, regulaciji ponašanja i oslobađanja hormona je:
 • 12. Prostor ili oblast koju naseljava jedna vrsta naziva se:
 • 13. Koji od navedenih molekula čini osnovu građe ćelijske membrane?
 • 14. Predatorstvo je odnos između grabljivice i plena:
 • 15. Zaokružiti vrstu sunđera koji živi u slatkoj vodi: