Preuzmi Maturang aplikaciju
 • Biologija-Ekologija-Zaštita-životne-sredine


 • 1. Koja je uloga DNK polimeraze u toku replikacije DNK?
 • 2. Koja se endokrina žlezda nalazi na krovu međumozga?
 • 3. Antitela imaju:
 • 4. Pluća su respiratorni organi:
 • 5. Fitoekologija proučava:
 • 6. Drugom skeletnom segmentu prednjih udova kopnenih kičmenjaka pripada:
 • 7. Promene broja hromozoma mogu biti:
 • 8. Drugi naziv za stanište je:
 • 9. U singamnom razviću polnosti, pol potomka zavisi od:
 • 10. Međućelijska tečnost je po sastavu:
 • 11. Pojava reverzibilne promene oblika protoplasta se naziva:
 • 12. Provodni nastavak čulnih ćelija mirisnih organa kičmenjaka direktno se vezuje za:
 • 13. Uslov za dejstvo pankreasne lipaze je:
 • 14. Prostor ili oblast koju naseljava jedna vrsta naziva se:
 • 15. Srž nadbubrežne žlezde regulišu: