Preuzmi Maturang aplikaciju
 • Biologija-Ekologija-Zaštita-životne-sredine


 • 1. U cisternama Goldžijevog aparata se vrši:
 • 2. Kominucija je:
 • 3. Telesne (somatkse) ćelije nastaju procesom:
 • 4. Aminokiseline nastaju:
 • 5. Jedno Barovo telo imaju:
 • 6. Koju od navedenih bolesti prenose insekti:
 • 7. Promene u broju hromozoma ne sreću se u sledećim anomalijama: (moguće više odgovora)
 • 8. Komplementarna baza adeninu u molekulu RNK je:
 • 9. Hloroza označava:
 • 10. Kao rezultat mejoze nastaju (zaokruži slovo ispred tačnog odgovora):
 • 11. Udvajanje DNK odigrava se tokom:
 • 12. Metabolizam je:
 • 13. Kom tipu ekoloških faktora pripada antropogeni faktor?
 • 14. Otvoren krvni sistem imaju:
 • 15. Trihinela se razvija u crevu: