Preuzmi Maturang aplikaciju
 • Biologija-Ekologija-Zaštita-životne-sredine


 • 1. Ekologija je nauka koja proučava:
 • 2. Ekosistem predstavlja jedinstvo:
 • 3. Škržno disanje je zastupljeno kod:
 • 4. Najveći plućni volumen je:
 • 5. U mitozi, kinetohore postaju uočljive tokom:
 • 6. Zakon „sve ili ništa“ za srce znači:
 • 7. Prema većini savremenih shvatanja, osnovnu jedinicu evolucije predstavlja:
 • 8. Stvaranje adonozin trofosfata (ATR) se vezuje za:
 • 9. Supstance koje podstiču stvaranje antitela nazivaju se:
 • 10. Plućni organi kičmenjaka nastaju kao tvorevine:
 • 11. Grupa od tri ćelije smeštene nasuprot jajne ćelije predstavlja:
 • 12. Bespolnim razmnožavanjem nastaju jedinke koje su u odnosu na svoje roditelje:
 • 13. Centri III i IV para moždanog nerva nalaze se u:
 • 14. Aminokiseline nastaju:
 • 15. Zajednica u okviru koje jedan organizam ima korist dok drugi trpi određenu štetu (jednostrana korist) naziva se: