Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Panevropski Univerzitet Apeiron

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2022/2023 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

  • Prvi upisni termin: majsko/junski
  • Drugi upisni termin: septembarski

Konkurs za upis se objavljuje u vodećim dnevnim listovima u BiH/RS, kao i preko ostalih elektronskih informativnih medija.
U prvu godinu akademskih studija može se upisati lice koje ima završeno četvorogodišnje srednje obrazovanje u entitetima BiH i disktriktu Brčko ili ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu. Univerzitet upisuje i strane državljane.

Studenti koji imaju diplomu više škole ili fakulteta ili studenti koji su stepenovali stečeno obrazovanje, mogu da produže školovanje na trećoj ili četvrtoj godini fakulteta na studijskim programima koji su organizovani na Panevropskom univerzitetu “APEIRON”, ukoliko su studijski programi matični i međusobno podudarni. Informacije o propisanoj dokumentaciji i bližim uslovima za upis mogu da se preuzmu na internet stranici ili u Studentskoj službi Univerziteta

Kompletan tekst konkursa možete naći u vodiču za brucoše.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: