Preuzmi Maturang aplikacijuStudentski domovi

  • Studentski centar Bor Ulica Kralja Petra Prvog 14, 19210 Bor

Studijski program - Diplomirani bibliotekar - informatičar

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Pedagoške nauke, Informacione tehnologije,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Opšte obrazovanje i informisanost, Srpski jezik i književnost,

Gradovi: Sombor

Svrha ovog studijskog programa jeste obrazovanje studenata za profesiju bibliotekara-informatičara koja ima sve značajniju ulogu u društvu informacija i znanja. Ovo tim pre ako se ima u vidu značaj kako štampanih medija, tako i savremenih informacionih i komunikacionih sredstava koje biblioteke sve više koriste za celokupnu kulturu i obrazovanje svakog društva.

Cilj studijskog programa jeste obrazovanje kompetentnih bibliotekara-informatičara osposobljenih za rad u savremenim bibliotekama, za razmenu informacija i komunikaciju u bibliotečko-informacionom sistemu.

Diplomirani bibliotekari-informatičari na osnovu stečenih bibliotečkih, pedagoško-psiholoških te informatičkih znanja i veština, kao i poznavanja savremenog menadžmenta informacija, vladaju kompetencijama neophodnim za obavljanje poslova u svim tipovima biblioteka (nacionalnim, javnim, visokoškolskim, školskim i specijalnim). Pored toga, oni treba da, zahvaljujući izbornom području, specifično uobliče svoj stručni profil kao i da budu osposobljeni za permanentno samoobrazovanje i evaluaciju sopstvenog rada. Kroz rad u bibliotekama u okviru stručne prakse steći će praktične veštine u oblastima nabavke, obrade, pretraživanja,  čuvanja i korišćenja različitih izvora informacija, od knjiga do elektronskih publikacija i baza podataka.

 

Tabela 4.1 Diplomirani bibliotekar-informatičar– obavezni predmeti

  Š Naziv predmeta S Tip Status predmeta Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V DON
PRVA GODINA
  OZ1103 Srpski jezik 1 I NS O 2 3 0 0 5
  OZ2100 Engleski jezik 1 I AO O 2 1 0 0 4
  OZ0101 Informatika u obrazovanju I TM O 2 2 0 0 4
  OZ1101 Istorija I AO O 2 1 0 0 3
  OZ1100 Filozofija obrazovanja I AO O 2 1 0 0 3
  OZ2112 Matematika 1 I NS O 3 3 0 0 6
  OBIIB1 Predmeti izbornog bloka 1 I AO I 2 2 0 0 6
  OZ1102 Srpski jezik 2 II HC O 2 2 0 0 4
  OBI100 Opšta psihologija II NS O 3 2 0 0 5
  OBI101 Katalogizacija II SA O 2 2 0 0 5
  OZ6100 Školska i porodična pedagogija II TM O 2 2 0 0 4
  OZ2102 Matematika 2 II HC O 3 3 0 0 6
  OBI102 Bibliotečka praksa 1 II SA O 0 0 0 5 5
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 51 5 60
DRUGA GODINA
  OZ2104 Engleski jezik 2 III AO O 2 1 0 0 4
  OBI103 Bibliotečko zakonodavstvo i standardi III SA O 2 2 0 0 5
  OBI104 Klasifikacioni sistemi III SA O 2 3 0 0 5
  OBI105 Savremeno bibliotekarstvo III SA O 3 2 0 0 6
  OBIIB2 Predmeti izbornog bloka 2 III AO I 2 2 0 0 6
  OBI106 Bibliotečka praksa 2 III CA O 0 0 0 5 5
  OZ0103 Medijska kultura IV TM O 2 2 0 0 6
  OZ2105 Baze podataka IV NS O 2 3 0 0 5
  OBI107 Bibliografija IV TM O 2 3 0 0 7
  OZ2103 Psihologija u obrazovanju IV TM O 2 2 0 0 5
  OBIIB3 Predmeti izbornog bloka 3 IV NS I 2 2 0 0 6
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 43 5 60
TREĆA GODINA
  OZ2106 Engleski jezik 3 V AO O 2 1 0 0 4
  OZ2107 Kompjuterska etika V TM O 3 2 0 0 5
  OBI108 Istorija književnosti V NS O 3 2 0 0 5
  OBI109 Menadžment i marketing u bibliotekarstvu V SA O 2 3 0 0 5
  OBI110 Istorija pisma, knjige i biblioteka V NS O 3 2 0 0 5
  OBIIB4 Predmeti izbornog bloka 4 V TM I 2 2 0 0 6
  OZ0104 Metodika nastave informatike 1 VI CA O 2 2 0 0 6
  OBI111 Školske biblioteke VI SA O 2 2 0 0 6
  OBI112 Pretraživanje naučnih informacija VI HC O 2 3 0 0 7
  OBIIB5 Predmeti izbornog bloka 5 VI SA I 2 2 0 0 6
  OBI113 Bibliotečka praksa 3 VI CA O 0 0 0 5 5
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 44 5 60
ČETVRTA GODINA
1. OZ2108 Engleski jezik 4 VII AO O 2 2 0 0 4
2. OZ2109 Metodika nastave informatike 2 VII CA O 2 2 0 0 4
3. OZ0105 Uvod u statistiku VII TM O 2 2 0 0 4
4. OBIIB6 Predmeti izbornog bloka 6 VII NS I 3 3 0 0 6
5. OZ4161 Istorija srpske kulture VII NS O 2 2 0 0 6
6. OBI115 Visokoškolske i specijalne biblioteke VIII NS O 3 3 0 0 6
7. OZ2110 Upravljanje projektima VIII TM O 4 2 0 0 6
8. OBI116 Javne biblioteke VIII NS O 3 3 0 0 6
9. OZ2111 Metodička praksa u medijima i informatici VIII CA O 0 0 0 6 6
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 40 6 48
  Ukupno = 92 Ukupno = 86 Ukupno = 0 21 -
Ukupno časova aktivne nastave u svim godinama studija  =178 - -
    Stručna praksa - - - - - -
  OBI150 Završni rad VIII - 12
Ukupno ESPB bodova 240
                         

Tabela 4.2 Diplomirani bibliotekar-informatičar –izborni predmeti

  Šifra Naziv predmeta Tip Status predmeta Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V DON
Predmeti izbornog bloka 1.
1. OZ2161 Psihologija stvaralaštva AO I 2 2 0 0 6
2. OZ0160 Stilistika AO I 2 2 0 0 6
3. OZ7160 Sociologija obrazovanja AO I 2 2 0 0 6
Predmeti izbornog bloka 2.
1. OZ2162 Psihologija komunikacije AO I 2 2 0 0 6
2. OZ2163 Analogna i digitalna fotografija AO I 2 2 0 0 6
3. OZ0161 Logika AO I 2 2 0 0 6
Predmeti izbornog bloka 3.
1. OZ0163 Multimedijalne tehnologije u obrazovanju NS I 2 2 0 0 6
2. OZ0164 Internet alati NS I 2 2 0 0 6
3. OZ4160 Uvod u pozorišnu umetnost NS I 2 2 0 0 6
4. OZ0162 Matematičko modelovanje NS I 2 2 0 0 6
Predmeti izbornog bloka 4.
1. OZ2164 Operativni sistemi TM I 2 2 0 0 6
2. OZ2165 Ekspertni sistemi TM I 2 2 0 0 6
3. OZ2166 Sistemi medijateke TM I 2 2 0 0 6
Predmeti izbornog bloka 5.
1. OZ2167 Virtuelni sistemi u obrazovanju SA I 2 2 0 0 6
2. OZ2168 Animacija i obrada slike SA I 2 2 0 0 6
3. OZ2169 Informacioni servisi SA I 2 2 0 0 6
4. OZ6160 Menadžment razreda SA I 2 2 0 0 6
Predmeti izbornog bloka 6.
1. OZ2170 Projektovanje medija u obrazovanju NS I 3 3 0 0 6
2. OZ2171 Sigurnost kompjuterskih sistema NS I 3 3 0 0 6
3. OZ2172 Kriptografija NS I 3 3 0 0 6
4. OZ2173 Multimedijalni dokumenti NS I 3 3 0 0 6
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog