Preuzmi Maturang aplikaciju


Studijski program - Diplomirani dizajner medija u obrazovanju

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Pedagoške nauke, Dizajn,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Srpski jezik i književnost, Informatika i računarstvo,

Gradovi: Sombor

Studijski program osnovnih akademskih studija dizajnera medija u obrazovanju projektovan je tako da uvažava zahteve koji su obeležje novih tehnologija obrazovanja, a sadržani su u studijskim programima svih nivoa u sistemu obrazovanja. U ovom studijskom programu istovremeno su anticipirani zahtevi naučnog razvoja medija, informatike, informatičke tehnologije i nauke, kao i njihovog uticaja na razvoj obrazovanja. Studentima je obezbeđeno obrazovanje iz oblasti medija i informatičkog obrazovanja, kao i upoznavanje sa osnovama nauka o nastavnom procesu, modelima nastave i značajnim dostignućima u oblastima medija i informatike. Posebno je naglašeno sistemsko pristupanje nastavi i učenju i posmatranju nastave i učenja u svetlu kibernetike. Primena medija i informatičke i druge obrazovne tehnologije u nastavi, učenju i školskoj praksi je osnovno obeležje ovog profila studija.

Dizajner medija u obrazovanju je na prvom mestu stručnjak koji pomaže predavačima u dizajniranju i izradi materijala koji se koriste u online obrazovanju ili u nastavi koja je delimično potpomognuta upotrebom računara, te se na taj način koriste sve mogućnosti upotrebe informacione tehnologije u obrazovanju.

Studijski program dizajner medija u obrazovanju usmeren je na razumevanje svih faza u razvoju obrazovnog softvera i web aplikacija, praktične veštine u korišćenju programskih okruženja, sistema za upravljanje bazama podataka i CASE alata, razumevanje tekućih principa, tehnika i trendova u razvoju dizajna medija u svetlu informatičkih tehnologija i samostalnu primenu principe i tehnika informatičkih tehnologija u praksi u rešavanju problema iz različitih domena dizajna medija.

 

Tabela 3.1 Diplomirani dizajner medija u obrazovanju – obavezni predmeti

 

Šifra

Naziv predmeta

S

Tip

Status pred.

Časovi aktivne nastave

Ostali časovi

ESPB

P

V

DON

PRVA GODINA

1.

ODM117

Srpski jezik

1

NS

O

2

3

0

0

5

2.

OZ2100

Engleski jezik 1

1

AO

O

2

1

0

0

4

3.

OZ0101

Informatika u obrazovanju

1

TM

O

2

2

0

0

4

4.

ODM100

Informatika 1

1

NS

O

3

2

0

0

6

5.

OZ2112

Matematika 1

1

NS

O

3

3

0

0

6

6.

ODMIB1

Predmet izbornog bloka 1

1

AO

I

2

2

0

0

6

7.

OZ2102

Matematika 2

2

NS

O

3

3

0

0

6

8.

ODM101

Računarske mreže

2

NS

O

2

3

0

0

7

9.

OZ2103

Psihologija u obrazovanju

2

TM

O

2

2

0

0

5

10.

ODM102

Kompjuterska grafika

2

SA

O

2

3

0

0

7

11.

OZ6100

Školska i porodična pedagogija

2

TM

O

2

2

0

0

4

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 51

 

60

DRUGA GODINA

1.

ODM103

Uvod u programiranje

3

NS

O

1

2

0

0

4

2.

OZ2104

Engleski jezik 2

3

AO

O

2

1

0

0

4

3.

ODM104

Kibernetika

3

SA

O

2

2

0

0

5

4.

ODM105

Informatika 2

3

NS

O

2

3

0

0

6

5.

ODM106

Digitalna umetnost

3

AO

O

2

2

0

0

4

6.

ODMIB2

Predmet izbornog bloka 2

3

AO

I

2

2

0

0

6

7.

ODM107

Projekat 1

4

SA

O

0

2

0

0

3

8.

ODMIB3

Predmet izbornog bloka 3

4

NS

I

2

2

0

0

6

9.

ODM108

Arhitektura računarskih sistema

4

NS

O

2

3

0

0

6

10.

OZ0103

Medijska kultura

4

TM

O

2

2

0

0

6

11.

OZ2105

Baze podataka

4

NS

O

2

3

0

0

5

12.

OZ5100

Didaktika

4

TM

O

3

2

0

0

5

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija =48

 

60

TREĆA GODINA

1.

OZ2106

Engleski jezik 3

5

AO

O

2

1

0

0

4

2.

ODM109

Modelovanje i simulacije u obrazovanju

5

NS

O

3

3

0

0

6

3.

ODM110

Komunikacioni sistemi u medijima

5

TM

O

3

2

0

0

6

4.

ODM111

Projekat 2

5

SA

O

0

4

0

0

4

5.

ODMIB4

Predmet izbornog bloka 4

5

TM

I

2

2

0

0

6

6.

OZ2107

Kompjuterska etika

5

TM

O

3

2

0

0

5

7.

OZ7100

Obrazovna tehnologija

6

NS

O

2

2

0

0

6

8.

ODM112

Praktikum 1

6

SA

O

0

3

0

0

4

9.

OZ0104

Metodika nastave informatike 1

6

SA

O

2

2

0

0

6

10.

ODM113

Dizajniranje medija u obrazovanju 1

6

SA

O

3

3

0

0

7

11.

ODMIB5

Predmet izbornog bloka 5

6

SA

I

2

2

0

0

6

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija =48

 

60

ČETVRTA GODINA

1.

ODM114

Dizajniranje medija u obrazovanju 2

7

SA

O

3

3

0

0

7

2.

OZ2108

Engleski jezik 4

7

AO

O

2

2

0

0

4

3.

ODMIB6

Predmet izbornog bloka 6

7

NS

I

3

3

0

0

6

4.

OZ0105

Uvod u statistiku

7

TM

O

2

2

0

0

4

5.

OZ2109

Metodika nastave informatike 2

7

SA

O

2

2

0

0

4

6.

OZ2110

Upravljanje projektima

8

TM

O

4

2

0

0

6

7.

ODM115

Praktikum 2

8

SA

O

0

4

0

0

4

8.

ODM116

Obrazovni softver

8

NS

O

3

3

0

0

7

9.

OZ2111

Metodička praksa u medijima i informatici

8

SA

O

0

0

0

6

6

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 40

6

48

 

Ukupno = 88

Ukupno = 99

Ukupno = 0

6

-

Ukupno časova aktivne nastave u svim godinama studija  =187

-

-

 

 

Stručna praksa

-

-

-

-

-

-

 

ODM150

Završni rad

8

-

12

Ukupno ESPB bodova

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3.2 Diplomirani dizajner medija u obrazovanju – izborni predmeti

 

Šifra

Naziv predmeta

Tip

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

Ostali časovi

ESPB

P

V

DON

Predmeti izbornog bloka 1.

1.

OZ2161

Psihologija stvaralaštva

AO

I

2

2

0

0

6

2.

OZ0160

Stilistika

AO

I

2

2

0

0

6

3.

OZ7160

Sociologija obrazovanja

AO

I

2

2

0

0

6

Predmeti izbornog bloka 2.

1.

OZ2162

Psihologija komunikacije

AO

I

2

2

0

0

6

2.

OZ2163

Analogna i digitalna fotografija

AO

I

2

2

0

0

6

3.

OZ0161

Logika

AO

I

2

2

0

0

6

4.

ODM160

Estetika

AO

I

2

2

0

0

6

Predmeti izbornog bloka 3.

1.

OZ0163

Multimedijalne tehnologije u obrazovanju

NS

I

2

2

0

0

6

2.

OZ0164

Internet alati

NS

I

2

2

0

0

6

3.

ODM161

Elektronsko učenje

NS

I

2

2

0

0

6

4.

OZ0162

Matematičko modelovanje

NS

I

2

2

0

0

6

Predmeti izbornog bloka 4.

1.

OZ2164

Operativni sistemi

TM

I

2

2

0

0

6

2.

OZ2165

Ekspertni sistemi

TM

I

2

2

0

0

6

3.

OZ2166

Sistemi medijateke

TM

I

2

2

0

0

6

4.

ODM162

Softverski praktikum

TM

I

2

2

0

0

6

Predmeti izbornog bloka 5.

1.

OZ2167

Virtuelni sistemi u obrazovanju

SA

I

2

2

0

0

6

2.

OZ2168

Animacija i obrada slike

SA

I

2

2

0

0

6

3.

OZ2169

Informacioni servisi

SA

I

2

2

0

0

6

4.

OZ6160

Menadžment razreda

SA

I

2

2

0

0

6

Predmeti izbornog bloka 6

1.

OZ2170

Projektovanje medija u obrazovanju

NS

I

3

3

0

0

6

2.

OZ2171

Sigurnost kompjuterskih sistema

NS

I

3

3

0

0

6

3.

OZ2172

Kriptografija

NS

I

3

3

0

0

6

4.

OZ2173

Multimedijalni dokumenti

NS

I

3

3

0

0

6

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog