Preuzmi Maturang aplikaciju


Studijski program - Diplomirani učitelj

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Pedagoške nauke,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Opšte obrazovanje i informisanost, Srpski jezik i književnost,

Gradovi: Sombor

Studijski program osnovnih akademskih studija za obrazovanje učitelja je projektovan tako da bude u skladu sa zahtevima razvoja savremenog obrazovanja. Cilj studijskog programa osnovnih akademskih studija obrazovanja učitelja je da obrazuje i profesionalno osposobi stručnjake sa dovoljno opštih i stručnih znanja, za obavljanje poslova koji zahtevaju kritičku odgovornost da svojim vaspitanicima, tj. učenicima, pomognu u njihovom razvoju i podsticanju samorazvoja, što uključuje poznavanje savremene metodologije nastave, kao i ovladavanje znanjima iz oblasti obrazovnih nauka.

Studijski program ima veliki broj izbornih predmeta što omogućava studentima da modifikuju svoj kurikulum. U strukturi izbornih predmeta studentima se nude predmeti kojima se produbljuju njihove kompetencije za rad sa učenicima mlađeg osnovnoškolskog uzrasta, studenti se pripremaju za rad u uslovima savremene škole (npr. rad sa učenicima u produženom boravku, kombinovanom odeljenju, rad sa decom sa posebnim potrebama, istraživački pristup prirodnim naukama za najmlađe učenike i sl.). Jedna od novina ovog studijskog programa je i mogućnost da student može da bira predmete iz oblasti engleskog jezika u svim izbornim blokovima i sa 60 ESPB, uz položen odgovarajući sertifikat, stiče mogućnost da realizuje nastavu engleskog jezika u nižim razredima osnovne škole (od I do IV razreda).

Pedagoška praksa studenata je obavezna za sve studente i zastupljena je na sve četiri godine studija. Stručna praksa se obavlja u saradnji sa osnovnim školama i učiteljima-mentorima koji zajedno sa nastavnicima fakulteta i njihovim saradnicima prate rad studenata na praksi.

 

Tabela 1.1 Diplomirani učitelj – obavezni predmeti

  Š Naziv predmeta S Tip Status predmeta Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V DON    
PRVA GODINA
1. OZ3100 Opšta pedagogija 1 TM O 2 2 0 0 4
2. OZ1103 Srpski jezik 1 1 NS O 2 3 0 0 5
3. OZ1100 Filozofija obrazovanja 1 AO O 2 1 0 0 3
4. OZ1101 Istorija 1 AO O 2 1 0 0 3
5. OZ3101 Razvojna psihologija 1 TM O 2 2 0 0 4
6. OZ3102 Prirodne nauke 1 1 NS O 2 2 0 0 4
7. OZ0101 Informatika u obrazovanju 1 AO O 2 2 0 0 4
8. OZ3103 Zdravstveno vaspitanje 1 AO O 2 1 0 0 3
9. OZ1102 Srpski jezik 2 2 NS O 2 2 0 0 4
10. OZ3120 Matematika 1 2 NS O 3 3 0 0 6
11. OZ3104 Sociologija 2 AO O 2 1 0 0 3
12. OZ6100 Školska i porodična pedagogija 2 TM O 2 2 0 0 4
13. OZ3105 Strani jezik 1 2 AO O 2 1 0 0 3
  Engleski jezik 1
  Nemački jezik 1
  Ruski jezik 1
14. OUČ100 Pedagoška praksa 2 SA O 0 0 0 3 4
15. OUČIB1 Predmeti izbornog bloka 1 2   I 2 2 0 0 6
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija 54 60
DRUGA GODINA
1. OZ3106 Matematika 2 3 NS O 3 3 0 0 6
2. OZ3107 Osnove teorije književnosti 3 TM O 2 1 0 0 3
3. OZ3108 Prirodne nauke 2 3 NS O 2 1 0 0 3
4. OZ3109 Strani jezik 2 3 AO O 2 1 0 0 3
  Engleski jezik 2
  Nemački jezik 2
  Ruski jezik 2
5. OZ3110 Osnove vizuelne umetnosti 3 NS O 2 1 0 0 3
6. OZ3111 Osnove fizičkog vaspitanja 3 NS O 2 1 0 0 3
7. OZ3112 Osnove muzičke kulture 3 NS O 2 1 0 0 3
8. OUČIB2 Predmeti izbornog bloka 2 3   I 2 2 0 0 6
9. OZ3113 Osnove inkluzivnog obrazovanja i vaspitanja 4 TM O 2 2 0 0 4
10. OZ3114 Prirodne nauke 3 4 NS O 2 2 0 0 4
11. OZ5100 Didaktika 4 TM O 3 2 0 0 5
12. OUČ101 Didaktička praksa 4 SA O 0 0 0 4 5
13. OUČIB3 Predmeti izbornog bloka 3 4   I 2 2 0 0 6
14 OUČIB4 Predmeti izbornog bloka 4 4   I 2 2 0 0 6
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija 52 60
  Š Naziv predmeta S Tip Status predmeta Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V DON
TREĆA GODINA
1. OUČ102 Metodika nastave matematike 1 5 SA O 3 3 0 0 6
2. OUČ103 Metodika nastave srpskog jezika i književnosti 1 5 SA O 3 3 0 0 6
3. OUČ104 Metodika nastave muzičke kulture 1 5 SA O 2 3 0 0 5
4. OZ3115 Književnost za decu 5 TM O 2 1 0 0 3
5. OZ3116 Pedagoška psihologija 5 TM O 3 3 0 0 6
6. OZ3117 Građansko vaspitanje 5 AO O 2 1 0 0 4
7. OUČ105 Metodika nastave prirodnih nauka 6 SA O 4 2 0 0 6
8. OUČ106 Metodika nastave poznavanja društva 6 SA O 2 1 0 0 3
9. OUČ107 Metodika nastave matematike 2 6 SA O 1 2 0 0 3
10. OUČ108 Metodika nastave srpskog jezika i književnosti 2 6 SA O 1 2 0 0 3
11. OUČ109 Metodička praksa 6 SA O 0 0 0 3 3
12. OUČIB5 Predmeti izbornog bloka 5 6   I 2 2 0 0 6
13. OUČIB6 Predmeti izbornog bloka 6 6   I 2 2 0 0 6
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija 49 60
ČETVRTA GODINA
1. OUČ110 Metodika nastave fizičkog vaspitanja 1 7 SA O 2 3 0 0 5
2. OUČ111 Metodika nastave likovne kulture 1 7 SA O 2 3 0 0 5
3. OZ0105 Uvod u statistiku 7 TM O 2 2 0 0 4
4. OZ3118 Menadžment u obrazovanju 7 TM O 2 1 0 0 4
5. OUČIB7 Predmeti izbornog bloka 7 7   I 2 2 0 0 6
6. OUČIB8 Predmeti izbornog bloka 8 7   I 2 2 0 0 6
7. OUČ112 Metodika nastave prirode i društva 8 SA O 1 2 0 0 3
8. OUČ113 Metodika nastave likovne kulture 2 8 SA O 1 2 0 0 3
9. OUČ114 Metodika nastave muzičke kulture 2 8 SA O 1 2 0 0 3
10. OUČ115 Metodika nastave fizičkog vaspitanja 2 8 SA O 1 2 0 0 3
11. OUČ116 Učenici sa posebnim obrazovnim potrebama 8 TM O 2 1 0 0 3
12. OZ3119 Metodologija istraživanja u vaspitanju i obrazovanju 8 TM O 2 1 0 0 4
13. OUČ117 Samostalna praksa 8 SA O 0 0 0 5 5
14. OUČIB9 Predmeti izbornog bloka 9 8   I 2 2 0 0 6
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija 47 60
 

Ukupno

106

Ukupno

96

Ukupno

Ukupno

15

-
Ukupno časova aktivne nastave u svim godinama studija  =202 - -
Ukupno ESPB bodova 240
                         

Tabela 1.2 Diplomirani učitelj – izborni predmeti

  Š Naziv predmeta Tip Status predmeta Časovi aktivne nastave ESPB
P V DON SIR ESPB
Predmeti izbornog bloka 1.
1. OZ3160 Hor i orkestar 1 AO I 2 2 0 0 6
2. OZ3161 Kolektivne sportske aktivnosti AO I 2 2 0 0 6
3. OUČ160 Savremeni engleski jezik 1 AO I 2 2 0 0 6
4. OZ3182 Istorija srpskog društva AO I 2 2 0 0 6
Predmeti izbornog bloka 2.
1. OZ3162 Hor i orkestar 2 AO I 2 2 0 0 6
2. OZ4161 Istorija srpske kulture AO I 2 2 0 0 6
3. OZ7160 Sociologija obrazovanja AO I 2 2 0 0 6
4. OUČ162 Savremeni engleski jezik 2 AO I 2 2 0 0 6
5. OZ0161 Logika AO I 2 2 0 0 6
6. OZ0160 Stilistika AO I 2 2 0 0 6
Predmeti izbornog bloka 3.
1. OZ3164 Hor i orkestar 3 NS I 2 2 0 0 6
2. OZ4160 Uvod u pozorišnu umetnost NS I 2 2 0 0 6
3. OZ7100 Obrazovna tehnologija NS I 2 2 0 0 6
4. OZ3165 Istorija religije NS I 2 2 0 0 6
5. OUČ163 Savremeni engleski jezik 3 NS I 2 2 0 0 6
Predmeti izbornog bloka 4.
1. OZ3163 Kultura govora sa retorikom TM I 2 2 0 0 6
2. OZ3167 Etika TM I 2 2 0 0 6
3. OZ3168 Mentalno zdravlje TM I 2 2 0 0 6
4. OZ3166 Sociologija porodice TM I 2 2 0 0 6
5. OUČ164 Savremeni engleski jezik 4 TM I 2 2 0 0 6
6. OZ0103 Medijska kultura TM I 2 2 0 0 6
Predmeti izbornog bloka 5.
1. OZ0162 Matematičko modelovanje NS I 2 2 0 0 6
2. OZ3181 Dete istraživač prirode NS I 2 2 0 0 6
3. OZ0163 Multimedijalne tehnologije u obrazovanju NS I 2 2 0 0 6
4. OZ3170 Hor i orkestar 4 NS I 2 2 0 0 6
5. OUČ165 Savremeni engleski jezik 5 NS I 2 2 0 0 6
6. OZ3172 Didaktičke igre NS I 2 2 0 0 6
Predmeti izbornog bloka 6.
1. OUČ166 Igre u nastavi matematike NS I 2 2 0 0 6
2. OZ3173 Biogeografija NS I 2 2 0 0 6
3. OUČ167 Savremeni engleski jezik 6 NS I 2 2 0 0 6
4. OUČ168 Strategije i metode početnog čitanja i pisanja NS I 2 2 0 0 6
5. OZ3169 Usmena književnost NS I 2 2 0 0 6
6. OZ3174 Psihološki praktikum NS I 2 2 0 0 6
7. OZ0164 Internet alati NS I 2 2 0 0 6
Predmeti izbornog bloka 7.
1. OZ3175 Biologija čoveka NS I 2 2 0 0 6
2. OZ3176 Ekologijasazaštitomživotnesredine NS I 2 2 0 0 6
3. OZ3177 Psihologijadecesaposebnimpotrebama NS I 2 2 0 0 6
4. OUČ169 Matematika za darovite učenike NS I 2 2 0 0 6
5. OUČ170 Uvod u dečiju književnost na engleskom jeziku NS I 2 2 0 0 6
Predmeti izbornog bloka 8.
1. OUČ171 Hemijskioglediurazrednojnastavi SA I 2 2 0 0 6
2. OUČ172 Istraživačkametodaurealizacijisadržajafizike SA I 2 2 0 0 6
3. OZ0104 Metodika nastave informatike 1 SA I 2 2 0 0 6
4. OUČ173 Angloamerička književnost za decu SA I 2 2 0 0 6
5. OZ3179 Didaktički materijal i asistivne tehnologije u inkluzivnom odeljenju SA I 2 2 0 0 6
Predmeti izbornog bloka 9.
1. OUČ174 Metodikaradaukombinovanomodeljenju SA I 2 2 0 0 6
2. OUČ175 Metodika rada u produženom i celodnevnom boravku SA I 2 2 0 0 6
3. OZ6160 Menadžment razreda SA I 2 2 0 0 6
4. OUČ176 Stvaralačka nastava srpskog jezika i književnosti SA I 2 2 0 0 6
5. OUČ177 Metodika nastave engleskog jezika SA I 2 2 0 0 6
6. OZ3171 Fizičke karakteristike materijala SA I 2 2 0 0 6
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog