Preuzmi Maturang aplikaciju


Studijski program - Diplomirani vaspitač

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Pedagoške nauke,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Opšte obrazovanje i informisanost, Srpski jezik i književnost,

Gradovi: Sombor

Studijski program za obrazovanje vaspitača usmeren je na pripremu budućih vaspitača za rad u predškolskim ustanovama. Osnovna svrha ovog programa je da se, shodno potrebama društva, obezbedi odgovarajuća priprema studenata – budućih vaspitača za složenu i odgovornu profesiju. Adekvatno obrazovanje budućih vaspitača podrazumeva osposobljavanje stručnjaka za rad na poboljšanju uslova za dečji razvoj i učenje uzimajući u obzir dečje okruženje, stečeno iskustvo i pravce budućeg razvoja svakog deteta koje boravi u predškolskoj ustanovi. Drugim rečima, imperativ obrazovanja vaspitača odnosi se na sticanje profesionalnih i stručnih kompetencija koje omogućavaju budućem vaspitaču da svakom detetu koje boravi u predškolskoj ustanovi obezbedi aktivno učešće u grupnim procesima i da prilagođava uslove boravka dece  njihovim potrebama, mogućnostima i interesovanjima.

Studijski program ima veliki broj izbornih predmeta što omogućava studentima da modifikuju svoj kurikulum. U strukturi izbornih predmeta studentima se nude predmeti kojima se produbljuju njihove kompetencije za rad sa decom predškolskog uzrasta (3. - 6. godine) i studenti se pripremaju za rad u uslovima savremene predškolske ustanove.

Praksa studenata je obavezna za sve studente i zastupljena je na sve četiri godine studija. Stručna praksa se obavlja u saradnji sa predškolskim ustanovama  i vaspitačima-mentorima koji zajedno sa nastavnicima fakulteta i njihovim saradnicima prate rad studenata na praksi.

 

Tabela 2.1 Diplomirani vaspitač – obavezni predmeti

  Š Naziv predmeta S Tip

Status

predmeta

Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V DON    
PRVA GODINA
1. OZ1100 Filozofija obrazovanja 1 AO O 2 1 0 0 3
2. OZ1103 Srpski jezik 1 1 NS O 2 3 0 0 5
3. OZ3100 Opšta pedagogija 1 TM O 2 2 0 0 4
4. OZ1101 Istorija 1 AO O 2 1 0 0 3
5. OZ3101 Razvojna psihologija 1 TM O 2 2 0 0 4
6. OZ3102 Prirodne nauke 1 1 NS O 2 2 0 0 4
7. OZ0101 Informatika u obrazovanju 1 AO O 2 2 0 0 4
8. OZ3103 Zdravstveno vaspitanje 1 AO O 2 1 0 0 3
9. OZ1102 Srpski jezik 2 2 NS O 2 2 0 0 4
10. OZ3120 Matematika 1 2 NS O 3 3 0 0 6
11. OZ3104 Sociologija 2 AO O 2 1 0 0 3
12. OZ3105

Strani jezik 1

Engleski jezik 1

Nemački jezik 1

Ruski jezik 1

2 AO O 2 1 0 0 3
13. OVA100 Predškolska i porodična pedagogija 2 TM O 2 1 0 0 4
14. OVAIB1 Predmeti izbornog bloka 1 2   I 2 2 0 0 6
15. OVA101 Pedagoška praksa 1 2 SA O 0 0 0 4 4
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija 56 60
DRUGA GODINA
1. OZ3107 Osnove teorije književnosti 3 TM O 2 1 0 0 3
2. OZ3106 Matematika 2 3 NS O 3 3 0 0 6
3. OZ3108 Prirodne nauke 2 3 NS O 2 1 0 0 3
4. OZ3109

Strani jezik 1

Engleski jezik 2

Nemački jezik 2

Ruski jezik 2

3 AO O 2 1 0 0 3
5. OZ3112 Osnove muzičke kulture 3 NS O 2 1 0 0 3
6. OZ3110 Osnove vizuelne umetnosti 3 NS O 2 1 0 0 3
7. OZ3111 Osnove fizičkog vaspitanja 3 NS O 2 1 0 0 3
8. OVAIB2 Predmeti izbornog bloka 2 3   I 2 2 0 0 6
9. OZ3113 Osnove inkluzivnog obrazovanja i vaspitanja 4 TM O 2 2 0 0 4
10. OZ3114 Prirodne nauke 3 4 NS O 2 2 0 0 4
11. OVA102 Metodika vaspitno-obrazovnog rada 4 TM O 3 2 0 0 5
12. OVA103 Pedagoška praksa 2 4 SA O 0 0 0 4 5
13. OVAIB3 Predmeti izbornog bloka 3 4   I 2 2 0 0 6
14. OVAIB4 Predmeti izbornog bloka 4 4   I 2 2 0 0 6
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija 49 60
  Š Naziv predmeta S Tip Status predmeta Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V DON
TREĆA GODINA
1. OZ3115 Književnost za decu 5 TM O 2 1 0 0 3
2. OVA104 Metodika srpskog jezika i književnosti 1 5 SA O 3 3 0 0 6
3. OVA105 Metodika matematike 1 5 SA O 3 3 0 0 6
4. OZ3116 Pedagoška psihologija 5 TM O 3 3 0 0 6
5. OZ3117 Građansko vaspitanje 5 AO O 2 1 0 0 4
6. OVA106 Metodika muzičke kulture 1 5 SA O 2 3 0 0 5
7. OVA107 Metodika upoznavanja okoline 1 6 SA O 3 3 0 0 6
8. OVA108 Metodika matematike 2 6 SA O 1 2 0 0 3
9. OVA109 Scenska umetnost 6 SA O 2 1 0 0 3
10. OVA110 Metodika srpskog jezika i književnosti 2 6 SA O 1 2 0 0 3
11. OVA111 Metodička praksa 6 SA O 0 0 0 3 3
12. OVAIB5 Predmeti izbornog bloka 5 6   I 2 2 0 0 6
13. OVAIB6 Predmeti izbornog bloka 6 6   I 2 2 0 0 6
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija 49 60
ČETVRTA GODINA
1. OVA112 Metodika fizičkog vaspitanja 1 7 SA O 2 3 0 0 5
2. OVA113 Metodika likovne kulture 1 7 SA O 2 3 0 0 5
3. OZ0105 Uvod u statistiku 7 TM O 2 2 0 0 4
4. OZ3118 Menadžment u obrazovanju 7 TM O 2 1 0 0 4
5. OVAIB7 Predmeti izbornog bloka 7 7   I 2 2 0 0 6
6. OVAIB8 Predmeti izbornog bloka 8 7   I 2 2 0 0 6
7. OVA114 Metodika upoznavanja okoline 2 8 SA O 1 2 0 0 3
8. OVA115 Metodika likovne kulture 2 8 SA O 1 2 0 0 3
9. OVA116 Metodika muzičke kulture 2 8 SA O 1 2 0 0 3
10. OVA117 Metodika fizičkog vaspitanja 2 8 SA O 1 2 0 0 3
11. OVA118 Deca sa posebnim obrazovnim potrebama 8 TM O 2 1 0 0 3
12. OZ3119 Metodologija istraživanja u vaspitanju i obrazovanju 8 TM O 2 1 0 0 4
13. OVA119 Samostalna praksa 8 SA O 0 0 0 5 5
14. OVAIB9 Predmeti izbornog bloka 9 8   I 2 2 0 0 6
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija 47 60

Tabela 2.2 Diplomirani vaspitač –izborni predmeti

  Š Naziv predmeta Tip Status predmeta Časovi aktivne nastave ESPB
P V DON SIR ESPB
Predmeti izbornog bloka 1.
1. OZ3160 Hor i orkestar 1 AO I 2 2 0 0 6
2. OZ3161 Kolektivne sportske aktivnosti AO I 2 2 0 0 6
3. OVA160 Ličnost deteta AO I 2 2 0 0 6
4. OZ3182 Istorija srpskog društva AO I 2 2 0 0 6
Predmeti izbornog bloka 2.
1. OVA161 Sociologija detinjstva AO I 2 2 0 0 6
2. OZ3162 Hor i orkestar 2 AO I 2 2 0 0 6
3. OZ0161 Logika AO I 2 2 0 0 6
4. OZ0160 Stilistika AO I 2 2 0 0 6
Predmeti izbornog bloka 3.
1. OZ3164 Hor i orkestar 3 NS I 2 2 0 0 6
2. OZ7100 Obrazovne tehnologije NS I 2 2 0 0 6
3. OZ3169 Usmena književnost NS I 2 2 0 0 6
4. OZ3165 Istorija religije NS I 2 2 0 0 6
5. OVA162 Psihologija porodice NS I 2 2 0 0 6
Predmeti izbornog bloka 4.
1. OZ3168 Mentalno zdravlje TM I 2 2 0 0 6
2. OZ3167 Etika TM I 2 2 0 0 6
3. OZ3166 Sociologija porodice TM I 2 2 0 0 6
4. OZ0103 Medijska kultura TM I 2 2 0 0 6
5. OZ3163 Kultura govora sa retorikom TM I 2 2 0 0 6
Predmeti izbornog bloka 5.
1. OZ3170 Hor i orkestar 4 NS I 2 2 0 0 6
2. OVA163 Jezičke igre u govornom razvoju NS I 2 2 0 0 6
3. OZ0162 Matematičko modelovanje NS I 2 2 0 0 6
4. OZ3181 Dete istraživač prirode NS I 2 2 0 0 6
5. OZ0163 Multimedijalne tehnologije u obrazovanju NS I 2 2 0 0 6
Predmeti izbornog bloka 6.
1. OZ3172 Didaktičke igre NS I 2 2 0 0 6
2. OZ3173 Biogeografija NS I 2 2 0 0 6
3. OVA164 Književne interpretacije NS I 2 2 0 0 6
4. OVA165 Igre u matematičkim aktivnostima NS I 2 2 0 0 6
5. OVA166 Psihologija dvojezičnosti NS I 2 2 0 0 6
6. OZ0164 Internet alati NS I 2 2 0 0 6
Predmeti izbornog bloka 7.
1. OZ3177 Psihologija dece sa posebnim potrebama NS I 2 2 0 0 6
2. OZ3176 Ekologija sa zaštitom životne sredine NS I 2 2 0 0 6
3. OVA167 Poetika književnosti za decu NS I 2 2 0 0 6
4. OZ3175 Biologija čoveka NS I 2 2 0 0 6
Predmeti izbornog bloka 8.
1. OZ3179 Didaktički materijal i asistivne tehnologije u inkluzivnom vrtiću SA I 2 2 0 0 6
2. OZ0104 Metodika nastave informatike 1 SA I 2 2 0 0 6
3. OVA168 Priprema deteta za polazak u školu SA I 2 2 0 0 6
Predmeti izbornog bloka 9.
1. OZ3174 Psihološki praktikum SA I 2 2 0 0 6
2. OZ3171 Fizičke karakteristike materijala SA I 2 2 0 0 6
3. OVA169 Psihologija darovitosti i kreativnosti SA I 2 2 0 0 6
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog