Preuzmi Maturang aplikaciju


Studijski program - Master Vaspitač

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Pedagoške nauke,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: -

Gradovi: Užice

Osnovni cilj studijskog programa je dalje obrazovanje, pripremanje i razvijanje kompetencija stečenih na osnovnim studijama za rad u predškolskim ustanovama.  

Ishodi drugog nivoa studija na studijskom programu Master Vaspitač:
– nakon završenih master akademskih studija studenti treba da steknu znanja, kompetencije i profesionalna iskustva potrebne za rad u predškolskim ustanovama, da budu osposobljeni da planiraju, organizuju i realizuju istraživanja, uopštavaju rezultate i unapređuju vaspitno-obrazovnu praksu i upoznaju širu stručnu javnost sa rezultatima istraživanja.

Posle završenih studija studenti stiču stručni naziv: master vaspitač.

Uslove za upis na studijski program može imati lice koje ima završen učiteljski ili pedagoški fakultet u četvorogodišnjem trajanju i stečeno zvanje diplomirani vaspitač ili vaspitač u predškolskim ustanovama, uz prethodno ostvarenih 240 ESPB bodova.

Upis na studijski program Master Vaspitač određen je brojem raspoloživih mesta i mestom kandidata na rang-listi koja se utvrđuje na osnovu opšteg uspeha postignutog na osnovnim akademskim studijama i vremena trajanja studiranja osnovnih akademskih studija, što se bliže određuje Pravilnikom master akademskih studija.

Studijski program master akademskih studija Master Vaspitač realizuje se kroz jednu godinu (2 semestra). Studijski program sadrži 4 obavezna, 30 izbornih studijskih predmeta i stručnu praksu. Bodovna vrednost svakog predmeta iskazana je kroz 6 ESPB bodova za nastavne predmete i 9 za praksu, što ukupno iznosi 60 ESPB bodova. U svakom semestru student bira po jedan izborni predmet. 

Studijski program prema standardima sadrži akademsko-opšteobrazovne predmete, teorijsko-metodološke, naučne, odnosno umetničko-stručne, stručno-aplikativne predmete. Svaka grupa navedenih predmeta sastoji se od obaveznih predmeta, zajedničkih obaveznih, zajedničkih izbornih i izbornih predmeta.
 
Kvalifikacije

Master Vaspitač je osposobljen da:

  • razume kauzalnost vaspitanja i obrazovanja u uslovima društveno-ekonomskih promena;
  • samostalno stiče i proširuje znanja stečena na osnovnim akademskim studijama i razume probleme predškolskog vaspitanja i obrazovanja; 
  • osposobljen je da samostalno planira, organizuje i realizuje istraživanja u oblasti vaspitanja i obrazovanja.

Više informacija o nastavnom planu, predmetima, nastavnicima i saradnicima možete videti ovde.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog