Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
Studentski domovi

  • Studentski centar Užice Ive Andrića 19

Studijski program - Učitelj

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Pedagoške nauke,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Opšte obrazovanje i informisanost, Srpski jezik i književnost,

Gradovi: Užice

Nastavni plan i ispiti

Naziv studijskog programa je: Studijski program osnovnih akademskih studija za sticanje stručnog naziva Diplomirani učitelj.

Osnovni cilj studijskog programa je da se studenti osposobe za sticanje potrebnih znanja, veština, vrednosti i ponašanja za obavljanje učiteljskog poziva.  

Ishodi prvog nivoa studija na studijskom programu Učitelj:

  • da se studenti osposobe za primenu teorijskih, stručnih i praktičnih znanja/veština u nastavnom procesu;
  • da se studenti kroz proces učenja osposobe za kritičko-konstruktivni pristup u vrednovanju procesa nastave/učenja.

Posle završenih studija studenti stiču stručni naziv: diplomirani učitelj.

Uslove za upis na studijski program Učitelj imaju učenici koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju i koji polože prijemni ispit.

Studijski program prema standardima sadrži akademsko-opšteobrazovne predmete, teorijsko-metodološke, naučne, odnosno umetničko-stručne, stručno-aplikativne predmete. Svaka grupa navedenih predmeta sastoji se od obaveznih predmeta, zajedničkih obaveznih, zajedničkih izbornih i izbornih predmeta.

Nastava traje 4 godine, izvodi se 8 semestara u vidu plenarnih predavanja, vežbi, seminara, seminarskih diskusija, debata, interaktivnih oblika nastave, projekatske nastave, timske nastave, konsultacija i prakse (pedagoška, didaktička i metodička), a hospitovanje se realizuje po Pravilniku u vežbaonici sa kojom Fakultet ima potpisan ugovor. Metode i oblici učenja prevashodno su usmerene na aktivnosti studenata, na proces učenja i kvalitet znanja i veština budućih diplomiranih učitelja.

Svaki predmet ima bodovnu vrednost iskazanu u skladu sa evropskim sistemom prenosa bodova. Za četiri godine student ostvaruje 240 ESPB bodova, od kojih 20% čine izborni predmeti.

 

Kvalifikacije

Diplomirani učitelj je osposobljen za:

  • obavljanje učiteljske profesije (izvodi redovnu nastavu, dodatni i dopunski rad i druge aktivnosti sa učenicima u mlađim razredima osnovne škole, sarađuje sa roditeljima, pedagoško-psihološkom službom, direktorom škole i ustanovama);
  • za rad u pripremnom predškolskom programu sa decom pred polazak u osnovnu školu;
  • sopstveni profesionalni razvoj i posle inicijalnog obrazovanja (profesionalni razvoj se odnosi na razvoj osobe unutar njene profesionalne uloge i uključuje formalno iskustvo-učestvovanje na seminarima, radionicama, skupovima, rad sa mentorom i neformalno iskustvo kao što je čitanje stručnih časopisa, profesionalnih publikacija);
  • naučno-istraživački rad u području razredne nastave. 

 

Više informacija o nastavnom planu, predmetima, nastavnicima i saradnicima, možete videti ovde ili ovde
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog