Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Pedagoški fakultet u Užicu

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2021/2022 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Prijemni ispit 2019.

KONKURS za drugi upisni rok.

Pedagoški fakultet u Užicu u prvu godinu osnovnih akademskih studija upisuje:

Studijski program Budžet Samofinansiranje  
Učitelj  33 34  
Vaspitač / 14  
Trener u sportu / 14  
Ukupno 33 62  

 

 • 02, 03 i 04. septembar 2019. - Prijavljivanje kandidata od 8,00 do 14,00 časova
 • 05. septembar 2019. - Provera sklonosti i sposobnosti (fizičkih, muzičkih i govornih) u 09,00 časova
 • 06. septembar 2019. - Polaganje prijemnog ispita

 

Opšti uslovi

Pedagoški fakultet u Užicu u prvu godinu osnovnih studija upisuje studente na smerove:

 • Učitelj (četvorogodišnje studije)
 • Vaspitač (četvorogodišnje studije).

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 79.000,00 dinara.

U prvu godinu osnovnih studija može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

 

Posebni uslovi

Pre polaganja prijemnog ispita, kandidati, osim onih koji su završili srednje obrazovanje prosvetne struke, podležu prethodnoj proveri sklonosti i sposobnosti (fizičkih, muzičkih i govornih) koja je eliminatornog karaktera.

 1. Provera fizičkih sposobnosti (provera se polaže u sportskoj opremi: trenerka ili šorts i majica, patike ili bos).
 2. Provera muzičkih sposobnosti sastoji se iz pevanja pesme po slobodnom izboru i reprodukovanju melodijskih i ritmičkih motiva.
 3. Provera govornih sposobnosti (artikulacija glasova, posebno teških suglasničkih grupa) kandidata i smisla za razumevanje književnog teksta.

Provera je eliminatornog karaktera.

 

Prijava na konkurs za upis

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose:

 • Prijavni list (koji se dobija na Fakultetu) u kome će navesti za koji smer konkurišu i da li su u slučaju da ne budu primljeni na taj smer, zainteresovani za prelazak na drugi smer ukoliko na tom smeru ima slobodnih mesta.
 • Originalna dokumenta (na uvid) i overene fotokopije sledećih dokumenata:
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,
  • diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
  • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita (6.000 dinara).

Polaznici prirpemne nastave oslobođeni su plaćanja polaganja prijemnog ispita u I upisnom roku.

 • Naknadu za polaganje prijemnog ispita kandidati uplaćuju na žiro-račun Fakulteta br. 840-1378666-16, korisnik: Pedagoški fakultet u Užicu.

Kandidati su obavezni da na polaganje ispita za proveru sklonosti i sposobnosti i prijemnog ispita ponesu sa sobom ličnu kartu ili pasoš.

Zabranjeno je unošenje na Fakultet svih aparata (mobilnih telefona, digitrona, elektronskih uređaja i drugo) kao i bilo čega drugog što ugrožava regularnost ispita.

Zbog nepoštovanja navedenih uputstava, kandidati će bez upozorenja biti udaljeni sa polaganja prijemnog ispita.

Učiteljski fakultet Užice

 

Prijemni ispit

Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu osnovnih studija polažu prijemni ispit isključivo pismeno, a ispit se sastoji iz testa srpskog jezika i književnosti i testa opšte kulture i informisanosti.

 1. Test iz srpskog jezika i književnosti, obuhvata nastavne sadržaje ovog predmeta prema nastavnom programu gimnazije.
 2. Test iz opšte kulture i informisanosti, kako naziv kaže, treba da pokaže opšte znanje i informisanost kandidata.

 

Pravo na upis

Kandidat može biti upisan na teret budžeta ukoliko se na jedinstvenoj rang listi nalazi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta, koji je određen konkursom, a ima više od 50 (najmanje 50,01) bodova.

Kandidat može biti upisan kao samofinansirajući student ukoliko se na jedinstvenoj rang listi nalazi do broja odobrenog za upis samofinansirajućih studenata, koji je određen konkursom, a ima najmanje 30 bodova.

Pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja mogu se upisati pod istim uslovima kao i građani Republike Srbije.

Kandidati strani državljani prilikom prijavljivanja na konkurs, podnose nostrifikovanu diplomu o završenoj srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju. Pre upisa državljanin je dužan da Fakultetu podnese da je zdravstveno osiguran za školsku 2019. godinu koje je upisan, da vlada srpskim jezikom, što se dokazuje uverenjem ovlašćene komisije. Strani državljani upisuju se u I godinu studija pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije.

 

Upis kandidata

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:

 • originalna dokumenta,
 • dva obrasca ŠV-20,
 • indeks,
 • dve fotografije formata 3,5x4,5 cm,
 • dokaz o uplati naknade za samofinansirajuće studente.

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: