Preuzmi Maturang aplikaciju


Studijski program - Vaspitač

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Pedagoške nauke,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Opšte obrazovanje i informisanost, Srpski jezik i književnost,

Gradovi: Užice

Naziv studijskog programa je: Studijski program osnovnih akademskih studija za sticanje stručnog naziva Diplomirani vaspitač.  

Osnovni cilj studijskog programa je da se studenti osposobe za sticanje potrebnih znanja, veština, vrednosti i ponašanja za obavljanje vaspitačkog poziva. 

Ishodi prvog nivoa studija studijskog programa Vaspitač:

  • da se studenti osposobe za primenu teorijskih, stručnih i praktičnih znanja/veština u radu sa decom predškolskog uzrasta;
  • da se studenti kroz proces nastave/učenja osposobe za kritičko-konstruktivni pristup u vrednovanju vaspitno-obrazovnog procesa u predškolskoj ustanovi.

 

Posle završenih studija studenti stiču stručni naziv: diplomirani vaspitač.

Uslove za upis na studijski program imaju učenici koji su završili srednju školu u
četvorogodišnjem trajanju i koji polože prijemni ispit.

Studijski program prema standardima sadrži akademsko-opšteobrazovne predmete, teorijsko-metodološke, naučne, odnosno umetničko-stručne, stručno-aplikativne predmete. Svaka grupa navedenih predmeta sastoji se od obaveznih predmeta, zajedničkih obaveznih, zajedničkih izbornih i izbornih predmeta.

Nastava traje 4 godine i izvodi se 8 semestara u vidu plenarnih predavanja, vežbi, seminara, seminarskih diskusija, debata, interaktivnih oblika nastave, projekatske nastave, timske nastave, konsultacija i prakse (pedagoška, didaktička i metodička), a hospitovanje se realizuje po Pravilniku u vežbaonici sa kojom Fakultet ima potpisan ugovor. Metode i oblici učenja prevashodno su usmerene na aktivnosti studenata, na proces učenja i kvalitet znanja i veštine budućih diplomiranih učitelja.

Svaki predmet ima bodovnu vrednost iskazanu u skladu sa evropskim sistemom prenosa bodova. Za četiri godine student ostvaruje 240 ESPB bodova, od kojih 20% čine izborni predmeti. 

 

Kvalifikacije

Diplomirani vaspitač je osposobljen za:

  • obavljanje vaspitačke profesije (planira i realizuje neposredan vaspitno-obrazovni rad sadecom predškolskog uzrasta, realizuje pripremni predškolski program, planira i realizuje sve vidove saradnje sa roditeljima, zdravstveno-preventivnom, pedagoško-psihološkom službom, stručnim, vaspitno-obrazovnim i društvenim ustanovama);
  • sopstveni profesionalni razvoj i posle inicijalnog obrazovanja (profesionalni razvoj se odnosi na razvoj osobe unutar njene profesionalne uloge i uključuje formalno iskustvo-učestvovanje na seminarima, radionicama, skupovima, rad sa mentorom i neformalno iskustvo kao što je čitanje stručnih časopisa, profesionalnih publikacija);
  • naučno-istraživački rad u području predškolskog vaspitanja. 

 

Više informacija o nastavnom planu, predmetima, nastavnicima i saradnicima, možete videti ovde.

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog