Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Poljoprivredni fakultet u Kruševcu

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Upis u školsku 2018/19

Ukupan broj studenata koji mogu da upišu prvu godinu akademskih studija na Poljoprivrednom fakultetu u Kruševcu iznosi 75 budžetskih i 30 samofinansirajućih studenata:

Smer Budžet Samofinansiranje
Ratarstvo i povrtarstvo 25 10
Stočarstvo 25 10
Voćarstvo i vinogradarstvo 25 10

 

Prijemni ispit

Planirano je da nakon dobijanja dozvole za rad fakulteta, fakultet organizuje polaganje prijemnog ispita za studente prve godine osnovnih akademskih studija u  Septembarskom upisnom roku 2018. godine.

Studenti koji konkurišu za upis u prvu godinu studija polažu prijemni ispit iz: biologije ili hemije (po izboru) i test opšte informisanosti

U prvu godinu osnovnih akademskih studija može se upisati lice koje ima završeno srednje obrazovanje u četvorogošnjem trajanju.

 

 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: