Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis - Poljoprivredni fakultet u Zemunu

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2021/2022 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Opšti uslovi za upis

U prvu godinu osnovnih akademskih studija može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i položen prijemni ispit. Prilikom prijavljivanja kandidat se opredeljuje za jedan od ponuđenih studijskih programa. Upis na željeni modul u okviru studijskog programa zavisiće od mesta koje zauzme na jedinstvenoj rang listi tog studijskog programa.

 

Dokumenta potrebna za prijavu:

 • Elektronski popunjen i odštampan prijavni list (prijavni list se nalazi na adresi: http://e-upis.agrif.bg.ac.rs/Prijava.aspx?nivo=190800 i po popunjavanju prijave servis generiše pdf dokument koji odmah može da se štampa. Podaci iz obrasca nisu dostupni javnosti);
 • Originalna diploma i svedočanstva svih razreda srednje škole (na uvid);
 • Overene fotokopije diplome i svedočanstava svih razreda srednje škole;
 • Izvod iz matične knjige rođenih (sa hologramom);
 • Priznanica o uplati = 8.240,00 dinara za prijavu na Konkurs.

 

Prijemni ispit

Prijemni ispit za sve studijske programe polaže se iz jednog od pet predmeta, po izboru kandidata: biologije, hemije, fizike, matematike i sociologije. Kandidat koji položi neki od navedenih predmeta u okviru prijemnog ispita na bilo kom fakultetu Univerziteta u Beogradu, može da se direktno upiše na slobodna mesta na Poljoprivrednom fakultetu

 

Dokumenta potrebna za upis:

 • Elektronski popunjen i odštampan obrazac ŠV20 (obrazac ŠV20 se nalazi na adresi: www.sv20.agrif.bg.ac.rs i po popunjavanju obrasca servis generiše pdf dokument koji odmah može da se štampa. Podaci iz obrasca nisu dostupni javnosti);
 • Originalna diploma (na uvid);
 • Indeks (kupuje se u Skriptarnici), popunjen čitko, štampanim slovima;
 • Dve iste fotografije veličine 4,5 x 3,5 cm, ne starije od godinu dana;
 • Dokaz o uplati školarine (važi samo za samofinansirajuće studente);
 • Dokaz o uplati 100,00 dinara za CARIER centar (Centar za razvoj karijere, plaćaju svi studenti).

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog