Preuzmi Maturang aplikaciju


Prijemni ispit i uslovi za upis na Poslovni fakultet u Beogradu - Departman za poslovnu ekonomiju (DPE)

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Uslovi upisa na I godinu studija

U prvu godinu osnovnih akademskih studija može se upisati kandidat koji ima završenu gimnaziju, ekonomsku, turističku, tehničku ili drugu odgovarajuću srednju školu u četvorogodišnjem trajanju, odnosno kome je nostrifikovana diploma o stečenom srednjem obrazovanju u inostranstvu.

Pretprijave

Pretprijavljivanje za upis na studije Poslovne ekonomije  traje  do 15. 06. 2010. godine, čime se  stiče prioritet prilikom upisa.

Pripreme za polaganje prijemnog ispita sastoje se od pretprijave nakon koje kandidat, dolaskom na Univerzitet, dobija korisničko ime i lozinku za pristup testovima za vežbanje koji sadrže sva pitanja.

Prijemni ispit

Prijemni ispit za studijski program Poslovna ekonomija  je organizovan tako da možete birati između 1 i 2:

1. Pisanja eseja
2. Polaganja stručnog testa, testa opšte kulture i testa inteligencije

Na Vama je da se opredelite za jednu od  te dve mogućnosti.

Ukoliko se opredelite za pisanje eseja pisaćete prema uputstvu datom na sajtu www.upis.singidunum.ac.rs  i dostavljate ga putem elektronske pošte. Za one kandidate koji nemaju pristup internetu, Univerzitet obezbeđuje posebnu računarsku učionicu gde se isti može uraditi.

Ukoliko se opredelite za opciju dva test sadrži:
Test iz ekonomije, test opšte kulture i test inteligencije.

Osim na sajtu, testovi se nalaze u posebnoj brošuri  koja se može dobiti u sekretarijatu Departmana  ili na web sajtu           www. upis.singidunum.ac.rs

Finalni test na prijemnom ispitu sadrži  ukupno 20 pitanja od kojih je 10 pitanja iz stručnog testa, 5 pitanja iz opšte kulture i 5 pitanja iz testa inteligencije.

Prijemni ispit se polaže na Univerzitetu, i počinje od prve subote aprila i  održavaće se svake subote do kraja upisnog roka.

Nakon prijemnog ispita (prihvaćen esej ili položen test) obavezan je razgovor sa kandidatima.

Uspeh iz srednje škole nosi maksimalno 40 bodova, a prijemni ispit 60 bodova.

Sve detaljne informacije možete dobiti na sajtu Univerziteta Singidunum www.upis.singidunum.ac.rs

Školarina

Školarina  za jednu godinu studija studijskog programa Poslovna ekonomija, iznosi 1.500 evra, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Kada se plaća na rate, školarina je 1.800,  i to 40% pri upisu, a ostatak  u osam mesečnih rata, od oktobra tekuće do kraja maja iduće godine.

U cenu školarine uračunata su predavanja, vežbe i  udžbenici za upisanu godinu studija.

Za brata ili sestru studenta Fakulteta cena školarine iznosi 70% od redovne školarine.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: