Prijemni.rs
Maturang
  • Pravni fakultet u Novom Sadu


    Trg Dositeja Obradovića 1 , Novi SadPrijemni.rs pruža informacije o srednjem i visokom obrazovanju, pomaže mladima da odaberu akademsko i srednje usmerenje i da se pripreme za upis u srednje škole i studije na fakultetima i visokim školama.
Podesi parametre pretrage i saznaj sve informacije o željenoj školi.

PRETRAGA FAKULTETA/VISOKE USTANOVE/SREDNJE ŠKOLE
Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu

Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd

Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd

Izaberi tip, oblast i/ili mesto školovanja:

Izdvojeni univerziteti: