Preuzmi Maturang aplikaciju
   Studentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4

Prijemni ispit i uslovi za upis - Pravni fakultet u Novom Sadu

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

KONKURS za drugi upisni rok.

 •  prijavljivanje kandidata 2. i 3. septembar 2019. godine (od 8,00 do 14,00 sati)

 • polaganje prijemnog ispita 5. septembar 2019. godine

 • objavljivanje preliminarne rang liste 6. septembar 2019. godine

 • objavljivanje konačne rang liste 9. septembar 2019. godine

 • upis primljenih kandidata 10. i 11. septembar 2019. godine (od 8,00 do 14,00 sati)

Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita

1. Osnovni podaci
Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita za upis na Fakultet u školskoj 2020/2021. godini organizuje se u toku letnjeg semestra školske 2019/2020. godine.

Pripremna nastava nije obavezna.

Nastava se organizuje iz predmeta Srpski jezik.

Nastava se izvodi u dva termina. Nastava u oba termina je identična i dovoljno je da učenik pohađa samo jedan termin.

2. Izvođenje nastave

Prvi termin: 28. mart (subota), od 13 časova IZVOĐENJE NASTAVE U OVOM TERMINU SE ODLAŽE DO ISTEKA VANREDNOG STANJA. SVI PRIJAVLJENI POLAZNICI BIĆE BLAGOVREMENO OBAVEŠTENI O NOVOM TERMINU

Drugi termin: 13. jun (subota), od 13 časova IZVOĐENJE NASTAVE U OVOM TERMINU SE ODLAŽE DO ISTEKA VANREDNOG STANJA. SVI PRIJAVLJENI POLAZNICI BIĆE BLAGOVREMENO OBAVEŠTENI O NOVOM TERMINU

3. Prijavljivanje

Prijave kandidata su otvorene do dva dana pred održavanje prvog, odnosno drugog terminapripremne nastave.

Prijavu možete izvršiti slanjem poruke na sledeću adresu elektronske pošte: m.milutin@pf.uns.ac.rs. 

Poruka mora da sadrži:

 •  Ime i prezime učenika
 •  Adresu učenika
 • Naziv škole koju pohađa
 • Kontakt telefon (u formatu 3816xxxxxxxx) i
 • zbor termina koji se pohađa (treba napisati ili Prvi termin ili Drugi termin)

Nakon što dobijete odgovor na svoju poruku kojom se potvrđuje Vaša prijava, prijavljeni ste za pohađanje pripremne nastave.

4. Plaćanje

Za pohađanje pripremne nastave uplaćuje se iznos od 10.000,00 dinara na žiro račun Fakulteta broj: 840-1627666-13 (poziv na broj 777 po modelu 97). Uplata za pohađanje pripremne nastave mora da se izvrši najkasnije dva dana pre termina njenog izvođenja za koji se učenik prijavljuje. Skenirana uplatnica kojom se potvrđuje izvršena uplata šalje se na sledeću adresu elektronske pošte: m.milutin@pf.uns.ac.rs.

5. Pitanja

Za sva eventualna pitanja, budite slobodni da se obratite koordinatoru pripremne nastave, asistentu Milanu Milutinu, na sledeću adresu elektronske pošte: m.milutin@pf.uns.ac.rs.

Broj slobodnih mesta za upis studenata:

Na osnovne akademske studije može se upisati ukupno 780 studenata, i to:

 • 177 studenata čije se obrazovanje finansira iz budžeta i
 • 603 samofinansirajuća studenta.

Uslovi konkurisanja: 

a) Opšti uslov: Pravo učešća na konkursu imaju lica sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju. 
b) Posebni uslovi:

 • Pripadnici srpskog naroda iz susednih zemalja (uključujući i Republiku Sloveniju) školuju se u Republici Srbiji pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije, uključujući pravo na budžetsko finansiranje. Ako ovi kandidati nemaju nostrifikovana dokumenta potrebna za upis, visokoškolska ustanova će im omogućiti da konkurišu uz potvrdu o tome da je započeta nostrifikacija njihovih školskih svedočanstava stečenih u inostranstvu. Prilikom upisa kandidati su dužni da visokoškolskoj ustanovi podnesu nostrifikovana dokumenta.
 • Pripadnici srpskog naroda koji poseduju dokumenta Republike Srpske konkurišu bez nostrifikacije uz dostavljanje uverenja o državljanstvu. Kandidat svoju srpsku nacionalnu pripadnost potvrđuje izjavom overenom u sudu ili opštini u kojoj živi.
 • Državljanin Srbije koji je u školskoj 2019/2020. godini srednju školu završio u inostranstvu, a kome do isteka poslednjeg dana prvog konkursnog roka nije izdato rešenje o nostrifikaciji diplome o stečenom srednjem obrazovanju, može se prijaviti za upis na studije u drugom konkursnom roku.
 • Upis pripadnika romske nacionalne manjine i studenata sa invaliditetom (afirmativne mere upisa) se vrši u skladu sa uputstvom i programom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Napomena: Prilikom prijave na Konkurs kandidat se opredeljuje za jedan studijski program. 


Polaganje prijemnog ispita

Polaže se jedinstven test iz Srpskog jezika. Zbirka orijentacionih pitanja i literatura za polaganje
prijemnog ispita dostupni su na sledećem linku:
 
Dokumentacija koja se podnosi prilikom prijavljivanja kandidata:

 •  Obrazac P-1 (prijavni list - kupuje se u skriptarnici);
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • svedočanstva za sva četiri razreda završene srednje škole;
 • diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu;
 • lični dokument sa slikom (na uvid npr. lična karta);
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita (uplatnica);
 • uverenje o državljanstvu.

Kandidat koji se prijavljuje na konkurs podnosi fotokopije navedene dokumentacije, koje se zadržavaju, uz originale koji se podnose samo na uvid.


Novčane naknade

 • za polaganje prijemnog ispita: 7.600,00 dinara;
 • za upis: 6.900,00 dinara (plaćaju samo budžetski);
 • školarina: 86.000,00 (plaćaju samo samofinansirajući).

Naknade, kao i školarina, uplaćuju se na račun fakulteta (nalazi se u zaglavlju konkursa), dokaz o uplati (primerak uplatnice) se podnosi sa dokumentacijom. 

Napomene:

 • Školarina se može platiti i u dva dela, tako da se prilikom upisa plaća prvi deo u iznosu od 48.000,00 din, a drugi deo u iznosu od 38.000,00 din. prilikom overe zimskog semestra.
 • Naknada za osiguranje lica uključena je u cenu školarine, odnosno, naknadu za upis.

 
Dokumentacija koja se podnosi prilikom upisa: 

 • originali srednjoškolskih dokumenata;
 • originali izvoda iz matične knjige rođenih; a za pripadnike srpskog naroda iz susednih zemalja (uključujući i Republiku Sloveniju) uverenje o državljanstvu i izjavu overenu u sudu ili u opštini u kojoj živi da su srpske nacionalne pripadnosti;
 • original uverenja o državljanstvu;
 • jedan popunjen obrazac ŠV-20;
 •  studentska knjižica (indeks);
 •  dve fotografije (3,5 h 4,5 cm);
 •  dokaz o uplati naknade za upis (budžetski);
 •  dokaz o uplati školarine (uplatnica), za samofinansirajuće studente.


Upis stranih državljana:

Uslov za upis stranog državljanina je da ima završeno srednjoškolsko obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, da zna srpski jezik i da ima položen prijemni ispit.

Strani državljanin prilikom upisa podnosi sledeću dokumentaciju:

 • uverenje o državljanstvu;
 • nostrifikovanu diplomu srednje škole;
 • dokaz o regulisanom zdravstvenom osiguranju;
 • dokaz o znanju srpskog jezika;
 • dokaz o uplati školarine.

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog