Preuzmi Maturang aplikaciju


Prijemni ispit i uslovi za upis na Pravni fakultet Univerziteta Union

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Fakultet odobrava upis 10 studenata u prvu godinu studija školske 2017/18 bez obaveze plaćanja skolarine. Pravo na oslobođenje imaju budući studenti koji su u toku srednjoškolskog obrazovanja ostvarili prosek 5,00. Stipendija se dodeljuje za prvu godinu studija, ali se može ostvariti i u svim ostalim godinama ukoliko student položi sve ispite iz tekuće godine studija i ostvari prosek veći od 8,5. 

 

Fakultet vrši upis:

 • 20 studenata na prvu godinu studijau trajanju od tri godine (180 ESPB);
 • 30 studenata na prvu godinu studijau trajanju od četiri godine (240 ESPB);

Pravo upisa na prvu godinu studija imaju kandidati sa završenom srednjom školom u trajanju od četiri godine.

Redosled kandidata za upis na prvu godinu studija utvrđuje se na osnovu uspeha iz srednje škole i rezultata testa provere sposobnosti i sklonosti pravu.

Upis Pravni fakultet

 

1. Junski upisni rok

 • prijavljivanje na konkurs vršiće se od 12. do 30. juna 2017. godine;
 • polaganje testa provere sposobnosti i sklonosti pravu obaviće se 4. i 18. jula 2017. godine sa početkom u 10 časova;
 • redosled kandidata biće objavljen narednog dana od polaganja testa;
 • upis primljenih kandidata vršiće se u periodu od 7. do 31. jula 2017. godine.

 

2. Septembarski upisni rok

 • prijavljivanje na konkurs vršiće se od 1. do 13. septembra 2017.godine;
 • polaganje testa provere sposobnosti i sklonosti pravu obaviće se 12. septembra 2017. godine sa početkom u 10 časova;
 • redosled kandidata biće objavljen narednog dana od polaganja testa;
 • upis primljenih kandidata vršiće se u periodu od 17. do 30. septembra 2017. godine.

Nakon objavljenih lista, kandidati imaju pravo žalbe u roku od 24 sata od dana objavljivanja rang liste.

Školarina iznosi 1700 evra po godini studija, ukoliko se uplati do 1. oktobra. Školarina se može platiti u deset mesečnih rata i tada iznosi 2000 evra po godini. Iznos od 200 evra se uplaćuje prilikom upisa, a ostatak od devet mesečnih rata u istom iznosu, pocev od novembra meseca.

Brat ili sestra već upisanog studenta plaćaju školarinu umanjenu za 30% dok su oboje na studijama.

U cenu školarine uračunati su i udžbenici, prijavljivanje i polaganje ispita, bez obzira na njihov broj, potvrde o studiranju, obuke za korišćenje pravnih baza „Paragraf Lex“ i „Službeni glasnik“, kao i druge aktivnosti koje organizuje Fakultet u cilju stručnog usavršavanja studenata. 

Plaćanje školarine studentima Pravnog fakulteta Univerziteta Union omogućeno je i preko studentskog kredita Alpha Banke.

 

Postupak prijave na konkurs i upisa

U prvu godinu osnovnih akademskih studija koje realizuje Pravni fakultet Univerziteta Union Fakultet, može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Kandidati prilikom prijavljivanja na konkurs podnose Studentskoj službi Fakulteta originalna dokumenta ili fotokopije /ne moraju da budu overene/ sledećih dokumenata:

 1. svedočanstvo za sve razrede prethodno završene škole;
 2. diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu;
 3. izvod iz matične knjige rođenih;
 4. dokaz o uplati naknade za polaganje testa provere opšte informisanosti i sklonosti pravu u iznosu od 30 evra po srednjem kursu NBS na dan uplate;
 5. prijavni list – /dobija se u Studentskoj službi Fakulteta/.

Kandidat svojim potpisom na prijavnom listu potvrđuje da prihvata pravila prijemnog ispita – testa opšte informisanosti i sklonosti pravu. Kandidat na prijemni ispit donosi dokument za identifikaciju – važeću ličnu kartu ili pasoš. Pre podele testa, dežurno lice utvrđuje identitet kandidata. Kandidat čiji identitet nije utvrđen ne može polagati test.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutog na testu opšte informisanosti i sklonosti pravu. Ukupan broj bodova koji se može osvojiti po oba osnova je najviše 100. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Na testu opšte informisanosti i sklonosti pravu kandidat može steći do 60 bodova.

Rang lista kandidata za upis objavljuje se narednog dana u odnosu na dan polaganja testa opšte informisanosti i sklonosti pravu.

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose originalna dokumenta:

 • svedočanstvo sva četiri razreda srednje škole i diploma.
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • dve fotografije formata 4,5 x 3,5 cm,
 • dokaz o uplati troškova upisa u iznosu od 50 evra po srednjem kursu NBS na dan uplate,
 • dokaz o uplati školarine na račun Fakulteta (iznos zavisi od Vašeg izbora da li plaćate na rate ili odjednom).
 • indeks se dobija u Studentskoj službi Fakulteta.

Tekući račun Pravnog fakulteta Univerziteta Union je 160-322641-19, 125-1846-90 ili 105-4939-53.

Poziv na broj - ime studenta tj. broj indeksa, kada bude poznat.

 

Možete preuzeti prijavni list, popuniti ga i poslati na mail prijave@pravnifakultet.rs.

Primer testa provere opšte sposobnosti i sklonosti pravu - Jul 2013

Primer testa provere opšte sposobnosti i sklonosti pravu - Jul 2015

 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: