Prijemni.rs
MaturangStudentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Prijemni ispit i uslovi za upis - Pravoslavni bogoslovski fakultet

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2023/2024 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Opšti uslovi konkursa

Svake godine Fakultet raspisuje Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija kojim se detaljno razrađuju uslovi upisa na osnovne akademske studije.

Na Fakultet može da se upiše lice koje ima završenu bogosloviju ili četvorogodišnju srednju školu, blagoslov nadležnog episkopa, lekarsko uverenje o tome da je sposobno za studije.

 

Rangiranje

Redosled kandidata za upis u prvu godinu osnovnih studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu. Rang lista se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim merilima.

 

Prijemni ispit

Na prijemnom ispitu polaže se test poznavanja osnova bogoslovlja (literatura: Tomas Hopko, Pravoslavna vera I-IV, Kragujevac: Kalenić, 1991-1998) i test opšte informisanosti.

Fakultet utvrđuje jedinstvene rang liste po studijskim programima svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima aktuelnog konkursa. Mesto na rang listi određuje da li kandidat može biti upisan u prvu godinu osnovnih studija i da li može biti upisan na teret budžeta, ili kao samofinansirajući student.

Bez polaganja prijemnog ispita mogu se upisati (samo kao samofinansirajući studenti):

 • lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje na akademskim studijama prvog stepena;
 • studenti druge godine osnovnih studija drugog univerziteta, odnosno druge visokoškolske ustanove ili lica kojima je prestao status studenta zbog ispisivanja sa studija, a koji su položili sve ispite sa prve godine, odnosno ostvarili najmanje 60 ESP bodova na studijskom programu na drugom univerzitetu, odnosno na drugoj visokoškolskoj ustanovi. Nastavno-naučno veće Fakulteta odlučuje o priznavanju položenih ispita, odnosno ESP bodova.

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog