Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.rs


Statistika prethodnih upisa

Na osnovu statistika upisa prethodne godine možete okvirno da vidite šta ove godine da očekujete na prijemnom ispitu. Za vas, na jednom mestu objedinjujemo informacije o broju prijavljenih kandidata, broj upisanih, a i ono najvažnije minimalan broj za upis na budžet i samofinansiranje.

Fakultet Broj prijavljenih kandidata (upisna kvota) Broj studenata upisanih na budžet Min. broj poena potreban za upis na budžet Broj upisanih samof. studenata Min. broj poena potreban za upis na samofin.
Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu
- Biolog 36(40) 39 52.82 1 35.72
- Ekologija 31(40) 30 50.56
- Fizičar 3(25) 6 68.12
- Hemičar 44(65) 39 53.10
- Informatičar 132(100) 100 64.56
- Matematičar 32(50) 29 53.68

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: