Preuzmi Maturang aplikacijuStudentski domovi

  • Studentski dom Paviljon I i II Topličina bb

  • Studentski dom Paviljon III Velikotrnavska 2

  • Studentski dom Paviljon IV Gradsko polje

Studijski program - Geografija

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Geološke nauke,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Geografija,

Gradovi: Niš

Studijski program osnovnih akademskih studija Geografija traje tri godine, šest semestara, u okviru kojih studenti ostvaruju ukupno 180 ESPB bodova, po 30 u svakom semestru. To su studije prvog stepena, a mogu ih upisati lica koja su završila srednju školu u trajanju od četiri godine i položila prijemni ispit. Nakon tri godine osnovnih studija, studenti stiču akademski naziv Geograf.

Na osnovnim akademskim studijama je ukupno 39 predmeta a svakom predmetu pripada određeni broj ESPB bodova. Predmeti su jednosemestralni i podeljeni su na obavezne (27) i izborne (12). Na svakoj poziciji izbornog predmeta student bira jedan predmet od ponuđena dva predmeta, tako da po završetku ovih studija imaju 33 položena predmeta što je ukupno 180 ESPB bodova. Za ove predmete predviđeno je između 19 i 25 časova nedeljno, podeljeno na časove predavanja i časove vežbi.

Na kraju svake godine studija, pod rukovodstvom nastavnika i saradnika fakulteta, u toku maja meseca, predviđena je terenska nastava sa praktičnim radom studenata (praktična nastava).

Dozvoljen je prelaz sa srodnih studijskih programa na Osnovne akademske studije Geografija. Komisija, formirana na Departmanu za Geografiju razmatra i rešava zahteve studenata u vezi sa ovim pitanjem. Prelaz studenata sa srodnih studijskih programa razrešava se prema Pravilniku o ostvarivanju studija na osnovnim i master akademskim studijama Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu.

Primarni cilj studijskog programa je postizanje određenog nivoa znanja i stručnosti studenata kako bi se što sposobnije uključili u nastavno-obrazovni process u osnovnim školama, kao i razvoj kreativnih sposobnosti studenata, njihovo osamostaljenje u radu i ovladavanje specifičnim veštinama potrebnim u njihovoj budućoj profesionalnoj karijeri.


Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program prvog nivoa studija
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog