Preuzmi Maturang aplikacijuStudentski domovi

  • Studentski dom Paviljon I i II Topličina bb

  • Studentski dom Paviljon III Velikotrnavska 2

  • Studentski dom Paviljon IV Gradsko polje

Studijski program - Računarske nauke

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Informacione tehnologije,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Informatika i računarstvo, Matematika,

Gradovi: Niš

Studijski program Računarske nauke predstavlja osnovne akademske studije iz oblasti računarskih nauka na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Nišu.

Trajanje studija je 6 semestara, odnosno 3 školske godine. Za završetak studija na ovom nivou potrebno je ostvariti 180 ESPB čima se stiče stručni naziv informatičar. Program predviđa savladavanje 19 obaveznih predmeta i 6 izbornih predmeta koji se biraju od ukupno 15 ponuđenih.

Pri izradi ovog studijskog programa u značajnoj meri su korišćeni dokumenti “Computing Curricula 2001 – Computer Science” i njegova revizija “Computer Science Curriculum 2008“, kao i “Computing Curricula 2005”, koje su objavila dva vodeća međunarodna stručna udruženja u oblasti računarskih nauka ACM (Association for Computing Machinery) i IEEE-CS (Institute of Electrical and Electronics Engineers – Computer Society) kao knjigu preporuka za izradu studijskih programa u oblasti računarskih nauka.

Pored 23 užestručnih predmeta iz oblasti računarskih nauka, ponuđeno je i 7 matematičkih predmeta kao i četiri opšteobrazovna. Svi predmeti su jednosemestralni a njihov broj po semestru je uvek četiri, sa izuzetkom šestog semestra koji ima 5 predmeta. Za sve predmete utvrđen je nedeljni fond časova i broj ESPB koji se stiče polaganjem istih. Nastava se izvodi uz primenu savremenih vizuelnih sredstava a vežbe su po potrebi predmeta podržane korišćenjem računara.

Cilj ovog studijskog programa je da studentima ponudi širok opseg tema, od teoretskih i algoritamskih osnova računarskih nauka, do njenih primena u raznim oblastima. Za razliku od drugih studijskih programa u oblasti računarskih nauka, koji proizvode stručnjake koji su bolje pripremljeni za specifične poslove, ovaj studijski program nudi široku teorijsku i praktičnu osnovu koja obezbeđuje lakše prilagođavanje novim tehnologijama i novim idejama.


Raspored predmeta po semestrima, nedeljni fond časova predavanja i vežbi, broj ESPB bodova svakog predmeta
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog