Preuzmi Maturang aplikaciju
   Studentski domovi

 • Studentski dom Paviljon I i II Topličina bb

 • Studentski dom Paviljon III Velikotrnavska 2

 • Studentski dom Paviljon IV Gradsko polje

Prijemni ispit i uslovi za upis - Prirodno-matematički fakultet u Nišu

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za sve stručne nazive može se prijaviti lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju svih smerova i svih struka.

Prijemni ispit se polaže iz sledećih predmeta:

 • za upis studijskog programa Matematika prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz matematike,
 • za upis studijskog programa Računarske nauke prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz informatike ili matematike (kandidati se opredeljuju za oblast iz koje polažu prijemni ispit prilikom prijavljivanja na konkurs za upis),
 • za upis studijskog programa Fizika prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz fizike,
 • za upis studijskog programa Hemija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz hemije,
 • za upis studijskog programa Biologija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz biologije, 
 • za upis studijskog programa Geografija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz geografije. 

Programi za polaganje prijemnog ispita mogu se dobiti na fakultetu.

Visina školarine za samofinansirajuće studente (60 ESPB) iznosi 75.000 dinara.

Studenti mogu platiti školarinu u jednokratnom iznosu prilikom upisa u odgovarajuću godinu studija, ili u tri rate i to: prva rata 50% prilikom upisa godine, druga rata 25% do 30.11. tekuće godine i treća rata do 31.1. tekuće godine.

 

Prijavljivanje kandidata

Kandidati prilikom prijave za konkurs podnose: 

 • Overene fotokopije svedočanstva, sva četiri razreda završene srednje škole + original (na uvid)
 • Overena fotokopija diplome o položenom završnom ispitu, odnosno maturskom ispitu + original (na uvid)
 • Prijavni list (kupuje se na fakultetu)
 • Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 7000 din. Uplata se može izvršiti na PMF-u, na šalteru PTT-a na žiro račun fakulteta br. 840-1789666-80 sa pozivom na broj: 714

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog