Preuzmi Maturang aplikacijuStudentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4

Studijski program - Diplomirani turizmolog - organizator lovno-turističke delatnosti

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Turizam i ugostiteljstvo,

Vrste studija: Akademske

Na prijemnom se polaže: Geografija, Turistička geografija, Osnovi turizma i ugostiteljstva

Vežbaj online: Geografija,

Gradovi: Novi Sad

Lice koje završi osnovne akademske studije stiče stručni naziv Diplomirani turizmolog. Detaljnija odrednica zvanja koja definiše odabrani modul (Turizam, Organizator hotelijerske delatnosti, Organizator gastronomske delatnosti, Organizator lovno turističke delatnosti) navodi se u dodatku diplomi.

 

Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa osnovnih akademskih studija Diplomirani turizmolog je multidisciplinarno obrazovanje stručnjaka iz oblasti turizma koji će planirati, organizovati, upravljati i rukovoditi turističkim preduzećima u celini ili specijalizovanim jedinicama preduzeća (turističke agencije, objekti smeštaja, saobraćajna preduzeća) i drugim asocijacijama, odnosno neprivrednim i strukovnim organizacijama koji čine subjekte i nosioce razvoja iz oblasti turizma (nacionalna turistička organizacija, turistički informativni centri, lokalne turističke organizacije, sektori za turizam gradskih uprava za privredu), a sa ciljem formiranja mreže stejkholdera, odnosno interesnih grupa u turizmu na nivou destinacije. To podrazumeva usvajanje različitog teorijskog i praktičnog znanja (kako preko klasičnih oblika nastave, tako i kroz terensku nastavu i stručnu praksu) iz oblasti turizma, lovnog turizma, hotelijerstva, gastronomije.

 

Ciljevi studijskog programa

Cilj studijskog programa osnovnih akademskih studija Diplomirani turizmolog je da obrazuje kadrove iz oblasti turizma i njegovih srodnih delatnosti, kao što su hotelijerstvo, gastronomija i lovni turizam, koji će istovremeno steći niz marketinških, menadžerskih i drugih znanja i veština iz pomenutih oblasti, a od značaja za rad u osnovnim sektorima turističke delatnosti. Studijski program ima za cilj da pruži multidisciplinarno obrazovanje u teoriji i praksi  i da na taj način obezbedi potrebnu stručnu kompetenciju za obavljanje širokog spektra aktivnosti iz oblasti turizma i ugostiteljstva. Preciznije rečeno, cilj ovog studijskog programa jeste školovanje kadrova koji će biti zaposleni unutar preduzeća iz oblasti turističke, hotelijerske i šire ugostiteljske delatnosti, kao i u lovištima i agencijama koje se bave lovnim turizmom kao osnovnom vrstom delatnosti, baviti se poslovima valorizacije turističkih resursa, razvoja novih turističkih proizvoda na osnovu istraživanja tržišta, kao i planiranjem strukturnog i funkcionalnog aspekta turističke destinacije. Studijski program osnovnih studija, takođe, treba da omogući dalje obrazovanje na studijskim programima višeg nivoa, kao i dalje usavršavanje u cilju dobijanja visoko kompetentnog stručno-naučnog kadra.

Školovanje kadrova za rad u turizmu postavlja se kao imperativ sa svrhom povećanja kompetencija stručnjaka iz ove oblasti, a samim tim i uspešnijeg razvoja turizma i ugostiteljstva i drugih delatnosti turističke privrede i povećanja njihovih prihoda.

Cilj studijskog programa osnovnih akademskih studija Diplomirani turizmolog je da student kroz obavezne predmete upozna osnovne teorijske odrednice turizma, geografije, menadžmenta i biznisa, kao i multidisciplinarni karakter turizmološke nauke. Uz pomoć obaveznih i izbornih predmeta za određene module student stiče stručne kompetencije za moguće zaposlenje u području turističke operative, hotelijerstva i restoraterstva, lovno-turističke operative.

 

Kompetencije diplomiranih studenata

Savladavanjem ovog studijskog programa student stiče sledeće opšte sposobnosti:

 • sposobnost retrospekcije, oblikovanja, praćenja i predviđanja strukture i funkcionisanja turističkih objekata, pojava i procesa;
 • kompetentne i precizne analize, zaključivanja i sposobnosti rešavanja konkretnih problema vezanih za turizam,
 • sposobnost upravljanja i koordinacije na poslovima vezanim za razvoj turističke destinacije.

Ovaj studijski program omogućuje multidisciplinarno obrazovanje stručnjaka za savremeno poslovanje i rukovođenje turističkim resursima, pojavama, objektima i procesima koje čine komponente turizma i njemu komplementarnih delatnosti. Budući stručnjaci steći će sledeće kompetencije:

 • za dalje lično stručno usavršavanje i specijalizaciju za pojedine delatnosti, grana, grupa i podgrupa turističke delatnosti;
 • za ovladavanje procesima, metodama, tehnikama i postupcima istraživanja turističkog tržišta;
 • za obavljanje poslovnih operacija u turističkim preduzećima i privrednim i neprivrednim subjektima u turizmu na nivou destinacije;
 • te besprekorna poslovna komunikacija sa kreatorima i organizatorima turističke ponude;
 • konzumentima turističkog proizvoda na maternjem i najmanje jednom stranom jeziku.

Savladavanjem studijskog programa „Diplomirani turizmolog“, a u zavisnosti od izabranog modula, student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti:

 • temeljno poznavanje i razumevanje poslova u turističkim agencijama (organizovanje turističkih putovanja), u turističkim organizacijama, turističko-informativnim centrima, u ugostiteljskim objektima hotelskog i restoraterskog tipa, u lovištima, u marketinškim agencijama iz oblasti turizma, u stručnim vodičkim službama, u saobraćajnim preduzećima u sektoru za turizam, u službama za odnose sa javnošću i promociju muzeja, galerija, arhiva i drugih ustanova koje sakupljaju, čuvaju i izlažu pokretna kulturna dobra;
 • povezivanje znanja iz različitih oblasti i njihova primena na poslovima planiranja, upravljanja i kontrole resursnih, materijalnih, organizacionih i marketinških aspekata turističke destinacije i turističkog uređenje prostora;
 • sposobnost rešavanja konkretnih problema pri obavljanju svih napred navedenih poslova, uz upotrebu adekvatnih metoda i postupaka;
 • praćenja novina i trendova na turističkom tržištu;
 • poznavanje informaciono-komunikacionih tehnologija i mogućnosti njihove primene u turizmu, a naročito na poslovima rukovođenja i organizovanja pojedinih, specifičnih turističkih aktivnosti ili oblika turizma u zaštićenim prirodnim dobrima, lovištima, zaštićenim kulturnim dobrima i arheološkim lokalitetima, kongresnim centrima, vinskim regionima i sl.;
 • temeljno poznavanje pojedinih oblika turističkih aktivnosti, koji predstavljaju značajne turističke proizvode na međunarodnom turističkom tržištu, i koji su relevantni za razvoj turizma u Srbiji.

 

Kurikulum

Studijski program „Diplomirani turizmolog (4 godine, 240 ESPB)“ se sastoji od grupe obaveznih zajedničkih predmeta za sve module, četiri izborna modula i slobodnih izbornih predmeta.

Student prilikom upisa ovog studijskog programa bira jedan od četiri izborna modula: Turizam, Hotelijerstvo, Gastronomija ili Lovni turizam. Svi studenti koji upišu ovaj studijski program bez obzira na module, imaju iste predmete na prvoj godini studija, ukupne vrednosti minimum 60 ESPB.

Grupu obaveznih predmeta zajedničkih za sve module sačinjava 21 predmet, ukupne vrednosti 138 ESPB, koji su raspoređeni u osam semestara.

Na drugoj, trećoj i četvrtoj godini pored liste obaveznih zajedničkih predmeta, u zavisnosti od modula koje je odabrao, student mora da položi i obavezne predmete koji su predviđeni tim istim modulom.

Modul Turizam se sastoji od jedanaest obaveznih predmeta, ukupne vrednosti 62 ESPB, Modul Hotelijerstvo od trinaest obaveznih predmeta, ukupne vrednosti 73 ESPB, Modul Gastronomija od trinaest obaveznih predmeta, ukupne vrednosti 72 ESPB i Lovni turizam od dvanaest obaveznih predmeta, ukupne vrednosti 68 ESPB.

Ostatak ESPB, u zavisnosti od izabranog modula, student skuplja putem izbornih predmeta. Za svaki izborni predmet definisani su semestri na kojima je on dostupan.

U strukturi studijskog programa, izborni predmeti su zastupljeni sa: najmanje 25% na modulu Turizam, najmanje 20% na modulu Hotelijerstvo, najmanje 20% na modulu Gastronomija i sa najmanje 22% na modulu Lovni turizam.

Zastupljenost određene grupe predmeta prema tipu u odnosu na broj ESPB bodova:

 • Akademsko-opšteobrazovni = 18,62%
 • Teorijsko-metodološki = 16,47%
 • Naučno, odnosno umetničko stručni = 37,61%
 • Stručno-aplikativni = 27,30%

 

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija (opšti obavezni i izborni predmeti, kao i raspored predmeta po modulima)
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog