Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.rsStudentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4

Studijski program - Integrisane akademske studije Diplomirani profesor biologije

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Biološke nauke,

Vrste studija: Akademske

Na prijemnom se polaže: Biologija

Vežbaj online: Biologija-Ekologija-Zaštita-životne-sredine,

Gradovi: Novi Sad

Nastavni plan i ispiti

Cilj studijskog programa Diplomirani profesor biologije je obrazovanje predmetnih nastavnika – profesora biologije, osposobljenih za rad u osnovnim i srednjim školama.

Lice koje završi osnovne akademske studije stiče stručni naziv Diplomirani profesor biologije prvog stepena akademskih studija.

 

Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa je da celovito obrazuje kadar biološkog profila kompetentan za rad u osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju. Struktura studijskog programa obezbeđuje da se kroz nastavne sadržaje opšte-obrazovnih i teorijsko-metodoloških predmeta steknu osnova znanja iz oblasti prirodnih nauka koja se u daljem toku studija unapređuju kroz grupu naučnih i stručno-aplikativnih predmeta naučnog polja biologije. U završnoj godini studija se kroz grupu obaveznih i izbornih predmeta pedagoško-psihološkog i metodičkog polja omogućava studentima da u potpunosti odgovore na zahteve savremene nastave biologije. Ovako koncipiranim studijskim programom obrazuju se stručnjaci sa svim potrebnim kompetencijama za obavljanje nastave biologije. Stečene kompetencije i veštine na ovom nivou studija predstavljaju bazu fundamentalnih znanja za nastavak obrazovanja na master akademskim studijama biološkog i srodnih profila.

 

Ciljevi studijskog programa

Cilj studijskog programa je obrazovanje predmetnih nastavnika – profesora biologije, osposobljenih za rad u osnovnim, srednjim stručnim školama i gimnazijama. Ovaj studijski program pruža široko i savremeno akademsko obrazovanje u oblasti bioloških naučnih disciplina, te time obezbeđuje potrebne stručne kompetencije budućih profesora biologije. Takođe, savremeno zasnovani metodički i pedagoško-psihološki kursevi omogućavaju razvoj pedagoških, didaktičkih, metodičkih i komunikacijskih kompetencija. Budući svršeni studenti, profesori biologije, podstiču se na permanentno usavršavanje i profesionalni razvoj.

 

Kompetencije diplomiranih studenata

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće opšte sposobnosti:

 • Sposobnost analize i sinteze
 • Sposobnost primene stečenih znanja u praksi
 • Veštine za prikupljanje i obradu informacija
 • Sposobnost razmene informacija, ideja, problema i rešenja
 • Sposobnost uspešnog timskog rada
 • Osnovne veštine upotrebe računara

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti:

 • Upotreba i razvoj profesionalnih znanja: stručnih (bioloških, uključujući sve discipline), didaktičko-metodičkih i psiholoških, neophodnih za uspešnu realizaciju programa biologije u osnovnoj i srednjim školama prema savremenim zahtevima nastave i učenja
 • Planiranje, programiranje i upravljanje nastavom biologije u osnovnoj i srednjim školama
 • Komunikacija i interakcija sa učenicima (ocenjivanje i napredovanje učenika u funkciji: informisanja, razvoja, motivacije i evaluacije njihovog rada), roditeljima, upravom škole, kolegama i lokalnom zajednicom
 • Interdisciplinarne i interkompeticione sposobnosti (poznavanje novih obrazovnih i informacionih tehnologija, i njihove primene u nastavi biologije), poznavanja i drugih nauka, pre svega prirodnih
 • Planiranje i evaluacija sopstvenog kontinuiranog profesionalnog razvoja
 • Formiranje stava o neophodnosti permanentnog usavršavanja

 

Kurikulum

Kurikulum studijskog programa sadrži listu i strukturu obaveznih i izbornih predmeta i modula i njihov opis.

 

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog