Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.rsStudentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4

Studijski program - Integrisane akademske studije dvopredmetne nastave prirodnih nauka, matematike i računarstva

Nastavni plan i ispiti

Naziv studijskog programa je Integrisane akademske studije dvopredmetne nastave prirodnih nauka, matematike i računarstva​ (5 godina, 300 ESPB).

Cilj studijskog programa je:

 • teorijski i praktično obrazovati profesora dvopredmetne nastave prirodnih nauka, matematike i računarstva  za rad u osnovnom i srednjem obrazovanju, u obrazovno-naučnim institucijama sa zakonski predviđenim zvanjima, kao i za rad u stručnim, razvojnim i nadzornim pedagoškim službama u organima uprave;
 • sticanje dovoljno visokog standarda znanja, kompetencija i veština koje su studentima neophodne za dalje stručno usavršavanje (specijalističke ili doktorske studije) u oblasti metodike nastave odabrane naučne discipline.

Nakon završenih integrisanih petogodišnjih studija i osvojenih 300 ESPB dobija se stručni naziv – profesor dvopredmetne nastave prirodnih nauka, matematike i računarstva – master

U zavisnosti od izabranog pojedičanog modula po završenom studijskom programu stiče se stručni naziv:

 • diplomirani profesor dvopredmetne nastave biologije i hemije – master;
 • diplomirani profesor dvopredmetne nastave biologije i geografije – master;
 • diplomirani profesor dvopredmetne nastave fizike i hemije – master;
 • diplomirani profesor dvopredmetne nastave geografije i informatike – master;
 • diplomirani profesor dvopredmetne nastave fizike i informatike – master;
 • diplomirani profesor dvopredmetne nastave fizike i matematike – master; ili
 • diplomirani profesor dvopredmetne nastave matematike i informatike – master.

 

Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa  integrisanih akademskih studija dvopredmetne nastave prirodnih nauka, matematike i računarstva je postizanje odgovarajućih komepetencija i produbljenih akademskih znanja neophodnih za kompetentno obavljanje posla predmetnog nastavnika izabrane grupe predmeta  u osnovnom i srednjem stručnom obrazovanju, za rad u obrazovno-naučnim institucijama sa zakonski predviđenim zvanjima, kao i za rad u stručnim, razvojnim i nadzornim pedagoškim službama u organima uprave.

 

Ciljevi studijskog programa

 • kod studenata razviti sveobuhvatno razumevanje ključnih koncepata odabrane kombinacije naučnih discipline, odnosno obrazovanja u odabranim disciplinama.
 • formirati i razviti neophodne nastavničke kompetencije kod budućih profesora dvopredmetne nastave.
 • razviti kod studenata sposobnost da prilagođavaju i primenjuju metodologiju u rešavanju nepoznatih tipova praktičnih problema.
 • pripremiti studente za uspešan rad u struci ili za doktorske studije u oblasti metodike nastave prirodnih nauka, matematike i računarstva.

 

Kompetencije diplomiranih studenata

Savladavanjem ovog studijskog programa student stiče sledeće opšte kompetencije:

 • sposobnosti analize, sinteze i predviđanja posledica;
 • sposobnost kritičkog mišljenja;
 • sposobnost rešavanja konkretnih problema primenom naučnog metoda i postupaka;
 • sposobnost primene znanja u praksi;
 • sposobnosti  komunikacije i spretnost u saradnji sa užim socijalnim i širim društvenim okruženjem;
 • sposobnost komunikacije korišćenjem barem jednog svetskog jezika;
 • pridržavanje profesionalne etike;
 • razvijena veština učenja i svest za potrebom permanentnog obrazovanja.

Predmetno-specifične kompetencije:

 • primena fundamentalnih znanja iz odabrane naučne oblasti (prirodne nauke, računarske nauke i matematika), metodike nastave odabranih predmeta, pedagogije i psihologije kako u savremenoj nastavi, tako i u istraživanjima u obrazovanju;
 • primena i razvoj profesionalnih znanja i vrednosti: stručnih (u okvirima svih disciplina), pedagoško-psiholoških i metodičko-didaktičkih; planiranje;
 • samoevaluacija sopstvenog profesionalnog razvoja i usavršavanja;
 • planiranje, programiranje i upravljanje nastavnim procesom u osnovnom i u srednjem stručnom obrazovanju;
 • primena informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi odabranih predmeta;
 • dizajniranje situacije učenja i stvaranje povoljne atmosfere za učenje;
 • ovladavanje procesima, metodama, postupcima i tehnikama istraživanja u obrazovanju.

Stručnjaci koji završe ovaj studijski program osposobljeni su za :

 • rad kao dvopredmetni nastavnici u oblasti prirodnih nauka, matematike i računarstva u osnovnom i srednjem stručnom obrazovanju;
 • rad u obrazovno-naučnim institucijama sa zakonski predviđenim zvanjima;
 • rad u stručnim, razvojnim i nadzornim pedagoškim službama u organima uprave.

 

Kurikulum

Studijski program je modularno organizovan i čine ga sedam pojedinačnih modula.

Svaki modul izgrađen je od bloka zajedničkih predmeta i po dva bloka predmeta iz određene naučno-stručne oblasti za koje se student opredeljuje. Akademsko-opšteobrazovni, teorijsko-metodološki, naučni i stručno-aplikativni predmeti svakog bloka preuzeti su sa odgovarajućih osnovnih, odnosno diplomskih studija na matičnom departmanu u okviru Prirodno-matematičkog fakulteta.

Izborni blok sastoji se od predmeta iz svih naučnih područja i zajednički je za sve module.

U svakoj akademskoj godini student mora da ima najmanje 60 ESPB. U svakom semestru mora da ima 20 časova aktivne nastave, kroz obavezne i izborne predmete. Prilikom upisa u semestar, student prijavljuje koje će predmete slušati u tom semestru, a softver proverava da li ima 20 časova aktivne nastave.

Svi predmeti su jednosemestralni, svrstani u četiri kategorije: akademsko-opšteobrazovne, teorijsko-metodološke, naučno-stručne i stručno aplikativne predmete.

 

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija (po modulima)
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog