Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.rsStudentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4

Studijski program - Osnovne akademske studije Diplomirani geograf

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Geološke nauke,

Vrste studija: Akademske

Na prijemnom se polaže: Geografija

Vežbaj online: Geografija,

Gradovi: Novi Sad

Nastavni plan i ispiti

Cilj studijskog programa je savlađivanje granskih (fizička geografija i društvena geografija) i međugranskih geografskih (regionalna geografija) sadržaja kao i multidisciplinarnih sadržaja iz oblasti geoinformatike i geoekologije koji čine sintezu najnovijih dostignuća iz oblasti geonauka, naročito onih koje na aktuelan i odgovarajući način odražavaju i rešavaju probleme savremenog čovečanstva unutar geoprostora. Karakter i vrsta dostignuća u geografskim istraživanjima se ovim nastavnim programom odražavaju tematskom koncepcijom nastavnih predmeta.

Lice koje završi osnovne akademske studije stiče stručni naziv Diplomirani geograf - geoinformatičar ili Diplomirani geograf – geoekolog (u dodatku diplome).

 

Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa Diplomirani geograf jeste obrazovanje studenata za prepoznatljive i jasne profesije i zanimanja. Studijski program obezbeđuje sticanje kompetencija koje su društveno opravdane i korisne. Geoinformatika i geoekologija predstavljaju interdisciplinarne nauke koje izučavaju međusobni uticaj abiotičkih i biotičkih faktora unutar geografskog prostora. Prostorni problemi vezani za reljef, vode, klimu, zemljište i ostale abiotičke faktore geoprostora u vezi su sa biotičkom i antropogenom komponentom i čine osnovni predmet izučavanja studijskih programa, Diplomirani geograf- geoinformatičarodnosno Diplomirani geograf- geoekolog.

 

Ciljevi studijskog programa

Ciljevi studijskog programa uključuju postizanje kompetencija i akademskih veština kao i metode za njihovo sticanje. Ciljevi takođe uključuju razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za obavljanje profesije smera Diplomirani geograf.

 

Kompetencije diplomiranih studenata

Savladavanjem studijskog programa diplomirani geograf-geoinformatičar i diplomirani geograf-geoekolog studenti stiču sledeće opšte sposobnosti:

 • Analize, sinteze i predviđanja problema u geoprostoru, posledica i predloga za iznalaženje efikasnih rešenja za njihovo ublažavanje i otklanjanje;
 • Ovladavanja raznovrsnim metodama, postupcima i procesima u naučnim istraživanjima;
 • Razvoja kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa prilikom primene naučnih metoda;
 • Primene znanja u praksi;
 • Razvoja komunikacionih sposobnosti i spretnosti, kao i saradnje sa užim socijalnim i međunarodnim okruženjem;
 • Sposobnosti upravljanja projektnim i istraživačkim timom;
 • Komunikaciju i interakciju sa saradnicima iz srodnih naučnih i drugih institucija i javnošću.

Savladavanjem studijskog programa Diplomirani geograf-geoinformatičar studenti stiču sledeće predmetno-specifične sposobnosti i kompetencije:

 • Temeljno poznavanje i razumevanje discipline odgovarajuće struke;
 • Rešavanje problemskih situacija primenom raznovrsnih naučnih metoda i postupaka;
 • Povezivanje osnovnih znanja iz oblasti geonauka i njihova primena upotrebom različitih segmenata  geoinformatičkih sistema;
 • Analizu podataka iz bazičnih geografskih disciplina primenom geoinformatičkih metoda;
 • Za izgradnju sistema za formiranje baza podataka u cilju skladištenja, analize i vizuelizacije geografskih podataka;
 • Praćenje, permanentno usavršavanje i primenu novina u struci;
 • Razvoj veština i sposobnosti pri upotrebi geoinformatičkih znanja u okvirima delatnosti koje podrazumevaju izučavanje geografskog prostora;
 • Za planiranje i samoevaluaciju sopstvenog profesionalnog razvoja i usavršavanja iz oblasti geoinformatike;
 • Za rad u naučnim institucijama sa zakonski predviđenim zvanjima;
 • Za rad u geodetskim i kartografskim službama;
 • Za rad u pojedinim informatičkim sektorima;
 • Za rad u poljoprivredi, šumarstvu, rudarstvu i energetici;
 • Za rad u transportnim preduzećima kao eksperti za praćenje prostornih aktivnosti predviđenih zakonskim okvirima;
 • Za rad  na održavanju sistema infrastrukture;
 • Za rad u stručnim, razvojnim i nadzornim službama pri organima uprave;
 • Za rad u institucijama koje se bave zaštitom prirode;
 • Za rad pri vojsci, policiji i ostalim službama za hitne intervencije.

Savladavanjem studijskog programa Diplomirani geograf-geoekolog studenti stiču sledeće predmetno-specifične sposobnosti i kompetencije:

 • Usvajanje savremenih multidisciplinarnih sadržaja i znanja iz oblasti geoekologije;
 • Analizu, identifikovanje i rešavanje potencijalnih problemskih situacija koje proističu iz interakcije abiotičkih, biotičkih i antropogenih faktora u geoprostoru;
 • Povezivanje osnovnih znanja iz oblasti primenjene fizičke geografije i srodnih nauka i njihova upotreba u različitim segmentima geoekoloških proučavanja;
 • Identifikovanje geoekoloških problema primenom fizičko-geografskih naučnih metoda;
 • Upotrebu geopodataka u analizi geoekoloških problema;
 • Za predlaganje rešenja geoekoloških problema na osnovu ranije identifikacije i analize;
 • Za izgradnju sistema za formiranje baza geoekoloških podataka u cilju skladištenja, čuvanja i kasnije analize;
 • Kartiranje i vizuelno predstavljanje geoekoloških problema u geografskom prostoru;
 • Praćenje, permanentno usavršavanje i primenu novina u struci;
 • Razvoj veština i sposobnosti pri upotrebi geoekoloških znanja u okvirima delatnosti koje podrazumevaju izučavanje geografskog prostora;
 • Za planiranje i samoevaluaciju sopstvenog profesionalnog razvoja i usavršavanja iz oblasti geoekologije;
 • Za rad u službama i upravi zaštićenih prirodnih područja;
 • Za rad u geoekološkim, ekološkim, geoprostornim i sličnim inspekcijama organa uprave;
 • Za rad u geoekološkim i ekološkim službama preduzeća;
 • Za rad u institucijama koje se bave zaštitom prirode;
 • Za rad u naučnim institucijama sa zakonski predviđenim zvanjima;
 • Za rad u geodetskim službama;
 • Za rad u poljoprivredi, šumarstvu, rudarstvu i energetici;
 • Za rad u stručnim, razvojnim i nadzornim službama pri organima uprave;
 • Za rad pri vojsci, policiji i ostalim službama za hitne intervencije.

 

Kurikulum

Struktura kurikuluma obuhvata raspored predmeta po semestrima, fond časova aktivne nastave i ESPB bodove.

ESPB bodovi

 • Na svim godinama studija student stiče 60 (62) ESPB bodova
 • ESPB bodova nakon završenih studija = 240 (243)

Aktivna nastava

 • Časova aktivne nastave na godini studija = 40-41
 • Prosečno časova aktivne nastave na svim godinama studija = 40,7
 • Časova predavanja na godini studija = 22-25
 • Prosečno časova predavanja na svim godinama studija = 23,8

Zastupljenost odrđene grupe predmeta prema tipu u odnosu na broj ESPB bodova:

 • Akademsko-opšteobrazovni  = 14,5%
 • Teorijsko-metodološki  = 21,2%
 • Naučni  = 34,3% i
 • Stručno-aplikativni predmeti = 42,2%
 • Zastupljenost izbornih predmeta na osnovnim akademskim studijama je 34% za oba modula.

 

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog