Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.rsStudentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4

Studijski program - Osnovne akademske studije Diplomirani profesor geografije

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Geološke nauke,

Vrste studija: Akademske

Na prijemnom se polaže: Geografija

Vežbaj online: Geografija,

Gradovi: Novi Sad

Nastavni plan i ispiti

Cilj studijskog programa Diplomirani profesor geografije je savlađivanje granskih (fizička geografija i društvena geografija) i međugranskih geografskih (regionalna geografija) sadržaja kao i sadržaja didaktičko-metodičkih karaktera iz oblasti geografije, a koji čine sintezu najnovijih dostignuća u geografiji, naročito onih koji na aktuelan i odgovarajući način odražavaju i rešavaju probleme savremenog čovečanstva. Karakter i vrsta dostignuća u geografskim istraživanjima se ovim nastavnim programom odražavaju nazivima nastavnih predmeta.

Lice koje završi osnovne akademske studije stiče stručni naziv Diplomirani profesor geografije.

 

Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa je da celovito obrazuje kadar geografskog profila kompetentan za rad u osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju. Struktura studijskog programa obezbeđuje da se kroz nastavne sadržaje opšte-obrazovnih i teorijsko-metodoloških predmeta steknu osnovna znanja iz oblasti prirodnih nauka koja se u daljem toku studija unapređuju kroz grupu naučnih i stručno-aplikativnih predmeta naučnog polja geografije. U završnoj godini studija se kroz grupu obaveznih i izbornih predmeta pedagoško – psihološkog i metodičkog polja omogućava studentima da u potpunosti odgovore na zahteve savremene nastave geografije. Ovako koncipiranim studijskim programom obrazuju se stručnjaci sa svim potrebnim kompetencijama za obavljanje nastave geografije. Stečene kompetencije i veštine na ovom nivou studija predstavljaju bazu fundamentalnih znanja za nastavak obrazovanja na master akademskim studijama geografskog i srodnih profila.

Svrha studijskog programa je:

u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima Prirodno-matematičkog fakulteta, Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo ili u užem smislu studija Geografije.

 

Ciljevi studijskog programa

Cilj studijskog programa Diplomirani profesor geografije jeste obrazovanje predmetnih nastavnika – profesora geografije, osposobljenih za rad u osnovnim, srednjim stručnim školama i gimnazijama. Ovaj studijski program pruža široko i savremeno akademsko obrazovanje u oblasti geografskih naučnih disciplina, te time obezbeđuje potrebne stručne kompetencije budućih profesora geografije. Takođe, savremeno zasnovani metodički i pedagoško-psihološki kursevi omogućavaju razvoj pedagoških, didaktičkih, metodičkih i komunikacijskih kompetencija. Budući svršeni studenti, profesori geografije, podstiču se na permanentno usavršavanje i profesionalni razvoj.

 

Kompetencije diplomiranih studenata

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće opšte sposobnosti:

 • analize, sinteze i predviđanja rešenja i posledica;
 • primena stečenih znanja u praksi;
 • ovladavanja metodima, postupcima i procesima istraživanja;
 • razvoja kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa;
 • razvoja komunikacionih sposobnosti i spretnosti, kao i saradnje sa užim socijalnim i međunarodnim okruženjem;
 • profesionalne etike.

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti:

 • upotreba i razvoj profesionalnih znanja: stručnih (geografskih, uključujući sve discipline), didaktičko-metodičkih i psiholoških, neophodnih za uspešnu realizaciju programa geografije u osnovnim i srednjim školama prema savremenim zahtevima nastave i učenja;
 • planiranje, programiranje i upravljanje nastavom geografije u osnovnim i srednjim školama;
 • komunikacija i interakcija sa učenicima (ocenjivanje i napredovanje učenika u funkciji: informisanja, razvoja, motivacije i evaluacije njihovog rada), roditeljima, upravom škole, kolegama i lokalnom zajednicom;
 • interdisciplinarne i interkompeticione sposobnosti (poznavanje novih obrazovnih i informacionih tehnologija, i njihove primene u nastavi geografije), poznavanja i drugih nauka, pre svega prirodnih;
 • planiranje i evaluacija sopstvenog kontinuiranog profesionalnog razvoja;
 • formiranje stava o neophodnosti permanentnog usavršavanja;
 • razvoja veština i spretnosti u upotrebi znanja u odgovarajućem području; upotrebe   informaciono-komunikacionih   tehnologija   u   ovladavanju znanjima  o geografskom omotaču i njegovim sferama (litosfera, atmosfera, hidrosfera, biosfera, pedosfera, sociosfera) koje se nalaze u međusobnoj vezi i međuuticaju.

 

Kurikulum

Struktura kurikuluma obuhvata raspored predmeta po semestrima, fond časova aktivne nastave i ESPB bodove.

Na prvoj, drugoj i trećoj  godini studija student stiče po 60 ESPB, a na četvrtoj godini 64 ESPB.

ESPB bodova nakon završenih studija = 244

Aktivna nastava:

 • Časova aktivne nastave na godini studija = 40-42
 • Prosečno časova aktivne nastave na svim godinama studija = 40,5
 • Časova predavanja na godini studija = 22-27
 • Prosečno časova predavanja na svim godinama studija = 23,5

Zastupljenost određene grupe predmeta prema tipu u odnosu na broj ESPB bodova:

 • Akademsko-opšteobrazovni  = 14,0%
 • Teorijsko-metodološki  = 20,3%
 • Naučni  = 34,9% i
 • Stručno-aplikativni predmeti = 30,8%
 • Zastupljenost izbornih predmeta na osnovnim akademskim studijama je 22,1%.

 

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog