Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.rsStudentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4

Studijski program - Osnovne akademske studije Fizika

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Fizika,

Vrste studija: Akademske

Na prijemnom se polaže: Fizika ili Matematika ili Astronomija

Vežbaj online: Fizika, Matematika, Astronomija,

Gradovi: Novi Sad

Nastavni plan i ispiti

Cilj studijskog programa Osnovne akademske studije fizike je akademsko obrazovanje kadrova iz oblasti fizike.

Završetkom ovog studijskog programa student dobija akademski naziv diplomirani fizičar.

Studenti mogu da se usmere u pravcu: opštih istraživanja, medicinske fizike, fizike-metereologije, astronomije i astrofizike. Ova usmeravanja se izvode tako da student bira jedan od ponuđenih modula unutar koga postoji određen broj obaveznih i izbornih predmeta.

 

Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa je visokokvalitetno obrazovanje studenata za uspešno obavljanje osnovnih akademskih i stručnih poslova u oblasti fizike koji će u svojoj oblasti igrati vodeću ulogu. Studijskim programom je obezbeđeno sticanje svih neophodnih kompetencija za obrazovanje stručnjaka visoko obrazovnog profila.

Stručnjaci ovog profila se školuju da mogu: izvršiti niz različitih osnovnih fizičkih analiza, koristiti različite postojeće modele, pod rukovođenjem kompetentnijih stručnjaka učestvovati u razvoju novih materijala, tehnologija, izvora energije…

 

Ciljevi studijskog programa

Primarni ciljevi ovog studijskog programa jesu postizanje akademskih i stručnih kompetencija iz fizike ali i savladavanje veština i metoda za njihovo sticanje i dalje usavršavanje. Ne manje važni ciljevi su i razvoj kreativnih sposobnosti i veština za obavljanje svih oblika razvoja i primene fizike.

Najvažniji opšti ciljevi studijskog programa jesu da pruže stimulativno okruženje za stručno i lično usavršavanje studenata, da na zanimljiv i intelektualno izazovan način iskoristi metode za učenje, da razvije analitičko, kritičko i samokritičko mišljenje i pristup u svrhu rešavanja problema.

Najvažniji stručni cilj je da obrazuje i osposobi stručnjake za rad u raznorodnim i dinamičnim područjima struke, sticanje osnovnog ali i proširenog nivoa znanja iz teorijskih i eksperimentalnih  principa i metoda.

Naravno, krajnji cilj je da studenti na kraju studija steknu odgovarajuće kvalifikacije a za koje je neophodno da su:

 • pokazali znanje u oblasti, na nivou korišćenja stručne literature a koje obuhvata i aspekte koji se oslanjaju na ključna znanja iz studija;
 • u stanju da profesionalno primene svoje znanje i razumevanje;
 • razvili sposobnosti smišljanja i odbrane argumenata;
 • razvili sposobnost rešavanja problema unutar polja studija;
 • razvili sposobnost prikupljanja i tumačenja potrebnih podataka;razvili sposobnost razmišljanja o relevantnim društvenim, naučnim ili etičkim pitanjima;
 • u stanju da o svom radu obaveštavaju stručnu i širu javnost;
 • razvili sposobnosti za nastavak studija.

Stručni ciljevi jesu da studentima bude pruženo:

 • Poznavanje matematike i matematičkih metoda koje su od značaja za fiziku
 • Široko poznavanje osnova teorijske i eksperimentalne fizike
 • Poznavanje osnova primenjene fizike
 • Prošireno poznavanje i razumevanje osnova strukture materije i metoda za njeno izučavanje
 • Poznavanje osnovnih principa rada ali i korišćenja savremenih aparata, pribora i instrumenata
 • Razumevanje i poznavanje osnovnih principa merenja i obrade podataka
 • Razumevanje i poznavanje osnova modeliranja
 • Razvoj komunikacije i izgradnje pravilnih međuljudskih odnosa tako da mogu efikasno komunicirati sa ostalim stručnjacima sa kojima se susreću u praksi
 • Razumevanje osnovne uloge fizike u savremenom svetu

 

Kompetencije diplomiranih studenata

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće opšte sposobnosti:

 • Analize, sinteze i predviđanje rešenja i posledica
 • Razvoja analitičkog, kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa u svrhu rešavanja problema
 • Razvoja komunikacionih sposobnosti i spretnosti, saradnje sa užim socijalnim i međunarodnim okruženjem
 • Primene profesionalne etike
 • Permanentnog učenja i usavršavanja
 • Kreativnosti
 • Ovladavanja metodima, postupcima i procesima istraživanja
 • Primene znanja u praksi
 • Rada u okviru tima ili nezavisno
 • Prikupljanja i tumačenja podataka
 • Razmišljanja o relevantnim društvenim, naučnim ili etičkim pitanjima
 • Ovladavanje metodima, postupcima i procesima istraživanja

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti i znanja:

 • Primene pojedinih eksperimentalnih ili teorijskih metoda za datu oblast
 • Osnovnog i proširenog poznavanja i razumevanja osnova teorijske i eksperimentalne fizike
 • Osposobljenosti za dalje akademsko i stručno usavršavanje
 • Identifikacije suštine procesa i kritičkog razmišljanja
 • Korišćenja postojećih modela
 • Nalaženja i korišćenja naučne ili stručne literature uz upotrebu ključnih znanja iz oblasti studiranja
 • Kritičkog izbora i upotrebe literature uz pomoć stručnjaka
 • Profesionalne primene znanja i razumevanja
 • Osnovnog razumevanja i poznavanja prirode i načina istraživanja u fizici
 • Poznavanja i razumevanja osnova moderne fizike
 • Poznavanja i primene najbitnijih matematičkih i numeričkih metoda
 • Korišćenja računara u svrhu izvođenja proračuna kao i pisanja softvera
 • Razumevanja i poznavanja najbitnijih eksperimentalnih metoda
 • Rada pod stručnim rukovođenjem
 • Poznavanja stranog jezika u svrhu stručne komunikacije
 • Primene znanja i razumevanja pri određivanju reda veličine u situacijama koje su fizički drugačije ali pokazuju analogije
 • Razumevanja etike vezane za fiziku i odgovornosti za zaštitu javnog zdravlja i okoline

 

Kurikulum

Kurikulum je koncipiran tako da student na svakoj godini studija može dobiti najmanje 60 ESPB tako da nakon završetka studija ima najmanje 240 ESPB.

Izborni moduli se biraju odnosno upisuju prilikom upisa prve godine studija.  Prijavljivanje izbornih predmeta se vrši pri upisu godine. Predmeti u okviru izbornog modula mogu biti obavezni i izborni predmeti.

Izborni predmeti na ovom studijskom programu su ponuđeni u odgovarajućoj godini i semestru. Svaki izborni predmet se bira iz odgovarajuće grupe izbornih predmeta ponuđenih u datom semestru. Na mestu gde je predviđen izborni predmet, student mora izabrati makar jedan od ponuđenih predmeta. Student vrši izbor predmeta uz konsultacije sa studentskim savetnikom za odgovarajući modul. Studentski savetnik je po pravilu iz reda nastavnika.

Opcije izbornih predmeta navedenih kod date godine studija, u datom semestru (zimski ili letnji) mogu se izabrati u toj ili narednoj školskoj godini u odgovarajućem semestru. Do kraja studija mora biti položena po makar jedna opcija za svaki izborni predmet.

Student ne može birati izborne predmete iz drugih studijskih programa a koji nisu svrstani u jednu od grupa izbornih predmeta na ovom studijskom programu.

 

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija

 

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog