Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.rsStudentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4

Studijski program - Osnovne akademske studije hemije

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Hemija,

Vrste studija: Akademske

Na prijemnom se polaže: Hemija

Vežbaj online: Hemija,

Gradovi: Novi Sad

Nastavni plan i ispiti

Naziv studijskog programa je Osnovne akademske studije hemije (4 godine, 240 ESPB)

Nakon završenih četvorogodišnjih studija i osvojenih 240 ESPB dobija se stručni naziv diplomirani hemičar (skraćeno Dipl. hem.).

U zavisnosti od predmeta koje je student izabrao u dodatku diplome će biti bliže određena uža oblast u pravcu koje se student profilisao, i to:

 • Diplomirani hemičar – Analitička hemija
 • Diplomirani hemičar – Neorgansko-fizička hemija
 • Diplomirani hemičar – Organska hemija
 • Diplomirani hemičar – Metodika nastave hemije

 

Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa osnovnih akademskih studija hemije je da student stekne znanje u ključnim oblastima hemije: neorganske, organske, fizičke, analitičke hemije i biohemije, uz dodatnu podlogu iz matematike i fizike kako bi bio sposoban za kompetentan rad u hemijskim laboratorijama u svim granama industrije, u razvojnim, kontrolnim, uslužnim, istraživačkim laboratorijama, kao i u obrazovnim ustanovama (osnovnim školama, gimnazijama i srednjim stručnim školama).

 

Ciljevi studijskog programa

Studijskim programom Osnovnih akademskih studija hemije postiže se znanje koje omogućava dobro razumevanje koncepata/pojmova u oblasti hemije (analitičke, organske, neorganske), kontrole kvaliteta i upravljanja životnom sredinom i hemijskog obrazovanja, što se ostvaruje kroz definisane ciljeve studijskog programa.

Predviđeni ciljevi studijskog programa Osnovne akademske studije hemije su:

 • Sticanje evidentnih osnovnih znanja i razumevanje ključnih koncepata i sadržaja koji su obrađivani;
 • Osposobljavanje studenata za bezbedan rad u laboratorijskom okruženju, kao i za izvođenje eksperimenate na spretan i pouzdan način;
 • Osposobljavanje studenata da adekvatno rešavaju probleme od rutinskog značaja na logičan način pri čemu su rešenja korektna i prihvatljiva
 • Formiranje i razvijanje neophodnih nastavničkih kompetencija kod budućih profesora hemije;
 • Pripremanje studenata za uspešan rad u struci, ali i za master studije u oblasti hemijskih nauka, zaštite životne sredine, odnosno metodike nastave hemije.

 

Kompetencije diplomiranih studenata

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće opšte sposobnosti:

 • Sistematsko razumevanje osnovnih fizičko-hemijskih principa;
 • Osposobljenost za bezbedan rad u laboratorijskom okruženju;
 • Veština primene informacionih tehnologija u obradi hemijskih informacija;
 • Posedovanje veštine usmene i pisane komunikacije na maternjem jeziku.

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti:

 • Sposobnost primene fundamentalnih teorijskih i praktičnih znanja iz hemije i srodnih prirodnih nauka na niz teorijskih i praktičnih problema;
 • Razvijene praktične veštine u oblasti hemije;
 • Izvođenje standardnih laboratorijskih eksperimenata na spretan i pouzdan način;
 • Sposobnost formulisanja, analiziranja i rešavanja rutinskih hemijskih problema na logičan i pouzdan način;
 • Razvijene opšte veštine u oblasti hemije koje su ujedno upotrebljive i u drugim oblastima.

Dostignuta standardna znanja i kompetencije omogućavaju da se student može upisati na studije drugog stepena.

 

Kurikulum

Kurikulum studijskog programa Osnovne akademske studije hemije, u trajanju od 4 godine, obuhvata ukupno 34 predmeta, i to:

 • na prvoj godini 6 je obaveznih, a 3 su izborna,
 • na drugoj godini ima 5 obaveznih i 3 izborna,
 • na trećoj godini, takođe, ima 5 obaveznih i 3 izborna predmeta, i
 • na četvrtoj godini je 4 obavezna i 5 izbornih predmeta, kao i studijski istraživački rad koji je u funkciji izrade Završnog rada.

Od ukupnog broja predmeta 20 je obaveznih, a 14 student bira iz odgovarajućeg izbornog bloka. Student od ponuđenih izbornih predmeta po godini studija, po svojoj želji i sklonostima bira izborne predmete tako da u toku školske godine osvoji najmanje 60 ESPB bodova. Shodno tome student može, ali nije u obavezni da bira izborne predmete na svim izbornim pozicijama. Na primer: u jednom semestru student može da bira dva izborna predmeta na dve ponuđene izborne pozicije i ostvari više od 30 ESPB bodova, a zatim da u drugom semestru od dve izborne pozicije bira jedan ili nijedan izborni predmet, ako je sa obaveznim predmetima osvojio minimalnih 60 ESPB bodova, vodeći pri tome računa da u toku semestra bude minimalno angažovan sa 20 časova aktivne nastave do maksimalno 30 časova. Kroz odabir odgovarajućih predmeta na četvrtoj godini student se stručno profiliše u pravcu jedne od četiri uže oblasti (analitičke, neorgansko-fizičkohemijske, organske grupe predmeta, ili iz izbornog bloka metodike nastave hemije).

Svi predmeti, i obavezni i izborni su jednosemestralni, svrstani u četiri kategorije: akademsko-opšteobrazovne, teorijsko-metodološke, naučno-stručne i stručno aplikativne predmete. U odnosu na ESPB bodova zastupljenost predmeta na studijskom programu je sledeća:

 • % ESPB akademsko-opšteobrazovnih predmeta = 15,17%
 • % ESPB teorijsko-metodoloških predmeta = 20,18%
 • % ESPB naučno stručnih predmeta = 35,20%
 • % ESPB stručno aplikativnih predmeta = 29,46%.

 

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija

 

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog