Preuzmi Maturang aplikacijuStudentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4

Studijski program - Osnovne akademske studije Matematika

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Matematika,

Vrste studija: Akademske

Na prijemnom se polaže: Matematika, može se polagati i deo iz Programiranja

Vežbaj online: Matematika, Programiranje,

Gradovi: Novi Sad

Naziv studijskog programa je Matematika (3 godine, 180 ESPB) (oznaka M3).

Cilj studijskog programa je, u zavisnosti od izabranog modula, obrazovanje teorijskih matematičara, kao i matematičara  koji će biti osposobljeni  za primene matematike u privredi, industriji, finansijskim i ekonomskim institucijama.

Nakon završenih trogodišnjih studija i osvojenih 180 ESPB bodova dobija se stručni naziv matematičar.

 

Svrha studijskog programa

Osnovne akademske studije matematike imaju dvojaku svrhu. S obzirom da su studije matematike organizovane po sistemu 3+2, ove trogodišnje studije jesu prvi stepen u univerzitetskom obrazovanju stručnjaka matematičara. U drugom stepenu se kroz dvogodišnje studije stiče akademski naziv master matematičar. U tom smislu ove osnovne studije su prema izboru tema i oblasti teorijske matematike, primenjene matematike i srodnih disciplina – fizičko-tehničkih s jedne strane i ekonomsko-finansijskih s druge strane, baza za nastavak i uspešno ovladavanje akademskim studijama.

Pored ove svrhe unutar sistema 3+2, ove studije imaju i samostalnu ulogu, posebno moduli Matematika finansija i Tehnomatematika. One osposobljavaju studente za zanimanja u raznim oblastima  privrede, posebno industriji i finansijskim institucijama, s obzirom na dva (od tri) izborna modula koja daju kompetencije iz primenjene matematike. Izborom nekog od ta dva modula vezana za primenjenu matematiku student se priprema za poslove koji iziskuju znanje iz osnova primenjene matematike, informatike i statističkih metoda, kao sposobnosti analitičkog mišljenja i logičkog rasuđivanja. Studijama se stiče i umeće osnovnih aspekata matematičkog modeliranja i sposobnost rešavanja praktičnih problema.

 

Ciljevi studijskog programa

Ciljevi studijskog programa obuhvataju obrazovanje matematičara, što je struka koja omogućava rad u razvojnim i istraživačkim centrima, savremenoj industriji, privrednim komorama, odnosno u finansijskim institucijama i  organima uprave, kao i na svim mestima gde postoji potreba za multidisciplinarnim radom.

Kroz grupu matematičkih predmeta studenti se, na savremen način, upoznaju sa klasičnim matematičkim teorijama, kao i sa aktuelnim trendovima u matematici. Pored usvojenih znanja, ovakvim obrazovanjem se stiče sposobnost apstrakcije i logičkog razmišljanja. Kvalitet obrazovanja obezbeđen je činjenicom da ga izvode profesori sa velikim naučnim ugledom u svetu, koji su učesnici i nosioci više domaćih i međunarodnih istraživačkih projekata.

Kroz izborni modul teorijska matematikastudenti ovladavaju osnovama teorijske matematike. Kroz ovaj modul razvija se naučno-istraživački podmladak koji svoje usavršavanje i delovanje nastavlja na univerzitetima i u naučnim institutima

Kroz izborni modul matematika finansijastudenti ovladavaju osnovnim pojmovima i zakonitostima ekonomije, finansija i računovodstva. Kako je formiranje modela uvek multidisciplinarni proces, kroz ove predmete se studenti osposobljavaju i za komunikaciju sa ekonomistima i menadžerima.

Kroz izborni modul tehnomatematika studenti ovladavaju osnovnim pojmovima i zakonitostima fizike i odabranih inženjerskih disciplina. Kroz ove predmete se studenti osposobljavaju i za komunikaciju sa inžinjerima u tehnici.

Grupa predmeta iz primenjene matematike osposobljava studente za formiranje i rešavanje matematičkih modela u savremenim tehnologijama, ekonomiji i finansijama. Matematički modeli omogućavaju dublje razumevanje savremenih tehnologija i  ekonomskih zakonitosti te produktivnu primenu stečenih teorijskih znanja. Znanja iz oblasti informatike koja se stiču tokom studija obezbeđuju adekvatnu primenu savremenog softvera neophodnog za industrijski razvoj kao i korišćenje savremenih softverskih alata u finansijskim analizama.

Tako nastaju kompetentni i moderno obrazovani stručnjaci čije znanje ne zastareva i koji su veoma traženi u uslovima tržišne ekonomije, posebno u procesu tranzicije.

 

Kompetencije diplomiranih studenata

Matematičar koji završi ovaj studijski program će biti osposobljen za rešavanje svih osnovnih vidova matematičkih problema i zadataka koji uključuju:

 • baratanje realnim i kompleksnim funkcijama;
 • topološkim, algebarskim i kombinatornim strukturama;
 • geometrijskim objektima i konfiguracijama;
 • prostorima verovatnoće, te (egzaktno) rešavanje osnovnih tipova diferencijalnih jednačina i osnovnih numeričkih problema;
 • Osim toga, on će biti u stanju da sistematski, pregledno i jasno reinterpretira najznačajnije teorijske postavke iz ovih oblasti i da ih primenjuje u modeliranju jednostavnijih situacija iz prakse;
 • Najzad, on će biti osposobljen kako za izvođenje osnovnih operacija na računaru, tako i za elementarne oblike programske implementacije razmatranih problema;
 • U zavisnosti od izbora modula student će vladati osnovnim pojmovima i zakonitostima odabrane discipline: fizike i tehnike ili ekonomije, finansija i računovodstva;
 • Pored toga, studenti modula primenjene matematike stiču kompetencije za komunikaciju sa inženjerima i pored toga sposobnost za oblikovanje i razmatranje matematičkih modela u savremenim tehnologijama, odnosno u ekonomiji i finansijama.

Uspešan student će po završetku studija steći

 • osnovnu predstavu o sistemu matematičkih disciplina i odnosima među njima, i suštinski razumeti osnovne koncepte i rezultate grana matematike navedenih u ciljevima studijskog programa. Ova znanja će omogućiti kako uspešno usvajanje složenijih i sofisticiranijih matematičkih sadržaja, tako i primenu stečenih znanja, i samostalno negovanje i unapređivanje razmatranih matematičkih teorija.

Studenti modula Tehnomatematike i Matematike finansija će nakon uspešnog završetka ovih osnovnih studija imati uvid u:

 • koncepte i steći osnovna znanja o najvažnijim disciplinama primenjene matematike. To će biti pretpostavka daljeg uspešnog ovladavanja specifičnim oblastima primenjene matematike, nakon čega se stiče celovito znanje na akademskom nivou (master);
 • Pored toga student će biti u stanju da stečena znanja primenjuje u praksi, koristeći tehnike kojima je ovladao, praveći osnovne matematičke modele;
 • Biće u stanju da u praktičnim problemima iz industrije i ekonomije prepozna, odabere i upotrebi pogodan matematički aparat, kao i da formira jednostavnije matematičke modele kojima rešava dati problem.

 

 

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija

 

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog