Preuzmi Maturang aplikacijuStudentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4

Studijski program - Osnovne akademske studije Profesor fizike

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Fizika,

Vrste studija: Akademske

Na prijemnom se polaže: Fizika ili Matematika ili Astronomija

Vežbaj online: Fizika, Matematika, Astronomija,

Gradovi: Novi Sad

Cilj studijskog programa Profesor fizike je akademsko obrazovanje kadrova za izvođenje nastave u osnovnim i srednjim školama iz oblasti fizike i astronomije.

S obzirom da je s jedne strane fizika fundamentalna nauka ali i veoma široka a s druge strane da su savremenom tržištu potrebni specijalizovani stručnjaci osposobljni za izvođenje nastave u osnovnim i svim vrstama srednjih škola, ovaj studijski program je koncipiran tako da zadovolji oba kriterijuma.

Završetkom ovog studijskog programa, student dobija naziv diplomirani profesor fizike.

 

Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa je visokokvalitetno obrazovanje studenata za uspešno obavljanje osnovnih akademskih i stručnih poslova u oblasti izvođenja nastave fizike i astronomije u osnovnim i srednjim školama a koji će u svojoj oblasti igrati vodeću ulogu. Studijskim programom je obezbeđeno sticanje svih neophodnih kompetencija za obrazovanje stručnjaka visoko obrazovnog profila.

Stručnjaci ovog profila se školuju da mogu kvalitetno izvoditi sve oblike nastave fizike u osnovnim isrednjim školama. Pored toga, mogu izvršiti niz različitih osnovnih fizičkih analiza, koristiti različite postojeće modele i drugo.

Kvalitetno akademski obrazovan diplomirani profesor fizike ima široku lepezu mogućnosti bavljenja svojom strukom kao npr. u osnovnim i srednjim školama, domovima učenika, pri vladinom sektoru…

 

Ciljevi studijskog programa

Primarni ciljevi ovog studijskog programa jesu postizanje akademskih i stručnih kompetencija iz oblasti fizike i nastave fizike ali i savladavanje veština i metoda za njihovo sticanje i dalje usavršavanje. Ne manje važni ciljevi su i razvoj kreativnih sposobnosti i veština za izvođenje svih oblika nastave fizike i njenog daljeg razvoja i usavršavanja.

Najvažniji opšti ciljevi studijskog programa jesu da pruže stimulativno okruženje za stručno i lično usavršavanje studenata, da na zanimljiv i intelektualno izazovan način iskoristi metode za učenje, da razvije analitičko, kritičko i samokritičko mišljenje i pristup u svrhu podizanja kvaliteta nastave fizike u školama na što je moguće viši nivo.

Najvažniji stručni cilj je da obrazuje i osposobi stručnjake koji su u stanju da motivišu decu za izučavanje fizike, da deci kvalitetno i na zanimljiv način prenesu znanje ali i istovremeno poseduju osnovni i prošireni nivo znanja iz teorijskih i eksperimentalnih  principa i metoda fizike.

Krajnji cilj je da studenti na kraju studija steknu odgovarajuće kvalifikacije a za koje je neophodno da su:

 • pokazali znanje u oblasti, na nivou korišćenja stručne literature a koje obuhvata i aspekte koji se oslanjaju na ključna znanja iz studija;
 • u stanju da profesionalno primene svoje znanje i razumevanje;
 • razvili sposobnosti smišljanja i odbrane argumenata;
 • razvili sposobnost rešavanja problema unutar polja studija;
 • razvili sposobnost prikupljanja i tumačenja potrebnih podataka;
 • razvili sposobnost razmišljanja o relevantnim društvenim, naučnim ili etičkim pitanjima;
 • u stanju da o svom radu obaveštavaju stručnu i širu javnost;
 • razvili sposobnosti za nastavak studija.

Stručni ciljevi jesu da studentima bude pruženo:

 • Razumevanje osnovne uloge fizike u savremenom svetu
 • Poznavanje i razumevanje ciljeva nastave fizike u osnovnim i srednjim školama
 • Poznavanje načina prenošenja informacija i znanja iz fizike
 • Poznavanje načina rada sa decom, kolegama i ostalim subjektima u sektoru obrazovanja
 • Poznavanje osnovnih metoda i pristupa u nastavi, učenju i ocenjivanju
 • Razvijanje sposobnosti za stvaranje atmosfere jednakosti kod svih učenika bez obzira na socio-kulturno-ekonomske razlike
 • Razvoj sposobnosti komunikacije i izgradnje pravilnih međuljudskih odnosa kako sa decom tako i sa kolegama
 • Poznavanje matematike i matematičkih metoda koje su od značaja za fiziku
 • Široko poznavanje osnova teorijske i eksperimentalne fizike
 • Poznavanje osnova primenjene fizike
 • Prošireno poznavanje i razumevanje osnova strukture materije i metoda za njeno izučavanje
 • Poznavanje osnovnih principa rada savremenih aparata, pribora i instrumenata
 • Razumevanje i poznavanje osnovnih principa merenja i obrade podataka

 

Kompetencije diplomiranih studenata

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće opšte sposobnosti:

 • Analize, sinteze i predviđanje rešenja i posledica
 • Razvoja analitičkog, kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa u svrhu rešavanja problema
 • Razvoja komunikacionih sposobnosti i spretnosti, saradnje sa užim socijalnim i međunarodnim okruženjem
 • Primene profesionalne etike
 • Permanentnog učenja i usavršavanja
 • Ovladavanja metodima, postupcima i procesima istraživanja
 • Kreativnosti
 • Primene znanja u praksi
 • Rada u okviru tima ili nezavisno
 • Prikupljanja i tumačenja podataka
 • Razmišljanja o relevantnim društvenim, naučnim ili etičkim pitanjima
 • Ovladavanje metodima, postupcima i procesima istraživanja

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti:

 • Poznavanja pojedinih strategija prenošenja znanja i učenja
 • Poznavanja pojedinih strategija savetovanja dece i roditelja
 • Poznavanja osnova efikasnog komuniciranja sa grupama i individuama
 • Stvaranja atmosfere pogodne za učenje
 • Odabira metoda pravilnog ocenjivanja i napretka i dostignuća dece u učenju fizike
 • Efikasnog korišćenja vremena
 • Poznavanja osnovnih načina odgovaranja na različite potrebe dece
 • Planiranja nastave i sprovođenja planiranih aktivnosti
 • Osnovnog i proširenog poznavanja i razumevanja osnova teorijske i eksperimentalne fizike
 • Daljeg akademskog i stručnog usavršavanja
 • Identifikacije suštine procesa i kritičkog razmišljanja
 • Korišćenja postojećih modela
 • Nalaženja i korišćenja naučne ili stručne literature uz upotrebu ključnih znanja iz oblasti studiranja
 • Kritičkog izbora i upotrebe literature uz pomoć stručnjaka
 • Profesionalne primene znanja i razumevanja
 • Osnovnog razumevanja i poznavanja prirode i načina istraživanja u fizici
 • Poznavanja i razumevanja osnova moderne fizike
 • Rada pod stručnim rukovođenjem
 • Poznavanja stranog jezika u svrhu stručne komunikacije
 • Razumevanja etike vezane za fiziku i nastavu fizike

 

Kurikulum

Kurikulum je koncipiran tako da student na svakoj godini studija može dobiti najmanje 60 ESPB tako da nakon završetka studija ima najmanje 240 ESPB.

Program sadrži obavezne i izborne predmete. Izborni predmeti na ovom studijskom programu su ponuđeni u odgovarajućoj godini i semestru. Svaki izborni predmet se bira iz odgovarajuće grupe izbornih predmeta ponuđenih u datom semestru. Na mestu gde je predviđen izborni predmet, student mora izabrati makar jedan od ponuđenih predmeta.

Student vrši izbor predmeta uz konsultacije sa studentskim savetnikom za izabrani studijski program. Studentski savetnik je po pravilu iz reda nastavnika.

Opcije izbornih predmeta navedenih kod date školske godine, u datom semestru (zimski ili letnji) mogu se izabrati u toj ili narednoj školskoj godini u odgovarajućem semestru. Do kraja studija mora biti položena po makar jedna opcija za svaki izborni predmet.

Prijavljivanje izbornih predmeta se vrši pri upisu godine.

Student ne može birati izborne predmete iz drugih studijskih programa a koji nisu svrstani u jednu od grupa izbornih predmeta na ovom studijskom programu.

 

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija

 

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog