Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.rsStudentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4

Studijski program - Osnovne strukovne studije Optometrija

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Medicina,

Vrste studija: Strukovne

Na prijemnom se polaže: Optika

Vežbaj online: Ostalo,

Gradovi: Novi Sad

Nastavni plan i ispiti

Naziv studijskog programa je Osnovne strukovne studije Optometrija ( 3 godine, 180 ESPB).

Cilj studijskog programa Osnovne strukovne studije Optometrija je stručno obrazovanje kadrova iz oblasti optometrije.

Završetkom ovog studijskog programa student dobija stručni naziv strukovni optometrista.

 

Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa je visokokvalitetno obrazovanje studenata za uspešno obavljanje stručnih poslova u oblasti optičarstva i optometrije koji će u svojoj stručnoj oblasti igrati vodeću ulogu. Studijskim programom je obezbeđeno sticanje svih neophodnih kompetencija za obrazovanje stručnjaka visoko obrazovnog profila.

 

Ciljevi studijskog programa

Studijski program osnovnih strukovnih studija optometrije ima za cilj da obrazuje i osposobi za rad stručnjake optičara-optometriste na nivou visokog obrazovanja. To podrazumeva postizanje stručnih kompetencija iz optometrije ali i savladavanje veština i metoda za njihovo sticanje i dalje usavršavanje. Ne manje važni ciljevi su i razvoj kreativnih sposobnosti i veština za obavljanje optometrijske prakse.

Najvažniji opšti ciljevi studijskog programa jesu da pruže stimulativno okruženje za stručno i lično usavršavanje studenata, da na zanimljiv i intelektualno izazovan način iskoristi metode za učenje, da razvije analitičko, kritičko i samokritičko mišljenje i pristup u svrhu rešavanja problema.

Najvažniji stručni ciljevi jesu da studentima bude pruženo:

 • Integrisano znanje teorijskih i primenjenih principa anatomskih, fizioloških i perceptualnih aspekata vizuelnog sistema
 • Detaljno znanje strukturalnih i funkcionalnih anomalija vizuelnog sistema
 • Detaljno poznavanje širokog opsega optičkih aparata, pribora, materijala
 • Detaljno poznavanje širokog opsega optičkih pomagala i kako ih izdati pacijentima tako da budu zadovoljni
 • Obaveštenost o pravnim, etičkim i komercijalnim ograničenjima u optometriji
 • Sposobnost da teoriju pretoče u praksu
 • Razvoj komunikacije i izgradnje pravilnih međuljudskih odnosa tako da mogu efikasno komunicirati sa pacijentima, lekarima i ostalim stručnjacima sa kojima se susreću u praksi
 • Razumevanje uloge optometrije u sistemu brige za zdravlje ljudi
 • Razumevanje metoda za korekciju vida

Na prvoj godini studijskog programa, primarni ciljevi su:

 • Podizanje nivoa znanja studenata različitih predznanja na viši standardizovani nivo a iz bazičnih oblasti relevantnih za optometriju i njen budući razvoj
 • Uvođenje i savladavanje bazičnih optometrijskih sadržaja a pre svega optike
 • Obezbeđivanje znanja i razvoj opštih osposobljenosti za dalje usavršavanje, kao što su npr. upotreba računara i strani jezik
 • Sticanje pravilnog i humanog odnosa prema budućim strankama-pacijentima sa kojima se ova profesija susreće

Druga godina studijskog programa, se bazira na znanjima usvojenim na prvoj godini a primarni ciljevi su:

 • Produbljivanje i proširivanje znanja iz sadržaja optike
 • Sticanje neophodnih znanja iz anatomije i fiziologije oka i fiziološke optike
 • Proširivanje i produbljivanje praktičnih znanja i prakse stečene na prvoj godini

Ciljevi treće godine studijskog programa su:

 • Zaokruživanje znanja stečenog na prethodnim godinama
 • Dalje produbljivanje i proširivanje znanja a pre svega iz sadržaja vezanih za kontaktna sočiva, optičke i optometrijske instrumente i samu optometriju
 • Savladavanje neophodnih sadržaja iz oblasti menadžmenta, marketinga i ekonomije s obzirom na njihovu važnost u poslovanju svih savremenih, pre svega malih preduzeća

 

Kompetencije diplomiranih studenata

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće opšte sposobnosti:

 • Analize, sinteze i predviđanje rešenja i posledica
 • Razvoja analitičkog, kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa u svrhu rešavanja problema
 • Razvoja komunikacionih sposobnosti i spretnosti, saradnje sa užim socijalnim i međunarodnim okruženjem
 • Profesionalne etike
 • Permanentnog učenja i usavršavanja
 • Kreativnosti
 • Primene znanja u praksi
 • Menadžmenta
 • Rada u okviru tima ili nezavisno

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti:

 • Ekspertize u identifikaciji patologije oka i znakova opšte patologije koja napada oko u svrhu daljeg vođenja pacijenta ili upućivanja oftalmologu
 • Praktičnog, efikasnog i sigurnog pregleda oka pacijenta
 • Logične interpretacije pacijentovih simptoma i istorije u svrhu primene testova i planiranja daljeg tretmana pacijenta
 • Razumevanja teorije i prakse optičkih pomagala
 • Obaveštenosti o pravnim, etičkim i komercijalnim ograničenjima u optometriji
 • Kritičkog pristupa za ocenjivanje novih koncepata, procedura, tehnika i proizvoda u optometriji
 • Temeljnog poznavanja i razumevanje optometrijske struke
 • Primene znanja i razumevanja rešavanja stručnih problema
 • Povezivanja osnovnih znanja iz različitih oblasti struke i njihove primene
 • Praćenja i primene novina u optometrijskoj struci
 • Razvoja veština i spretnosti u praktičnoj upotrebi znanja iz optometrije
 • Teorijskog znanja i razumevanja najvažnijih teorija iz optike (logičke i matematičke strukture, primene fizičkih fenomena)
 • Matematičke sposobnosti – primenu znanja i razumevanje
 • Detaljnog znanja i razumevanja optike
 • Primene znanja i razumevanja principa rada najvažnijih instrumenata koji se koriste u optometriji, te njihovog samostalnog korišćenja
 • Opisa, analize i kritičke obrade izmerenih podataka
 • Upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija u ovladavanju znanjima optometrije
 • Pregleda oka, prepisivanja i izrade optičkih pomagala

 

Kurikulum

Kurikulum je koncipiran tako da student na svakoj godini studija može dobiti najmanje 60 ESPB tako da nakon završetka studija ima najmanje 180 ESPB.

Ovaj studijski program sadrži obavezne i izborne predmete. Svaki izborni predmet se bira iz odgovarajuće grupe izbornih predmeta ponuđenih u datom semestru. Na mestu gde je predviđen izborni predmet, student mora izabrati makar jedan od ponuđenih predmeta. Opcije izbornih predmeta navedenih kod date školske godine, u datom semestru (zimski ili letnji) mogu se izabrati u toj ili narednoj školskoj godini u odgovarajućem semestru. Do kraja studija mora biti položena po makar jedna opcija za svaki izborni predmet.

Prijavljivanje izbornih predmeta se vrši pri upisu godine. Student vrši izbor predmeta uz konsultacije sa studentskim savetnikom za odgovarajući modul. Studentski savetnik je po pravilu iz reda nastavnika.

Student ne može birati izborne predmete iz drugih studijskih programa a koji nisu svrstani u jednu od grupa izbornih predmeta na ovom studijskom programu.

 

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog