Preuzmi Maturang aplikaciju
   
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Posebne jedinice Fakulteta

 

Muzeji i zbirke

Muzej Rudarsko-geološkog fakulteta

Mineraloški muzej - zbirka minerala i stena (Studentski trg broj 16) potiče još iz perioda oko 1880. godine, kada mineralogiju predaje Josif Pančić. Do današnjih dana zbirka muzeja je stalno obogaćivana primercima minerala i stena domaćih lokalnosti kao i poklonima različitih muzeja stranih zemalja (Evrope, Azije, Amerike itd.). Danas zbirka raspolaže sa oko 4500 različitih mineralnih vrsta, stena i ruda koje se koriste u nastavnom i naučno istraživačkom radu, te predstavlja izuzetno nacionalno blago.

Paleontološki muzej – zbirka fosila (Kamenička 6), površine 360 m2, raspolaže sa 20.000 primeraka eksponata.

 

Školski rudnik

Rudnik Crveni breg

Na Avali, u području bivšeg rudnika Crveni breg nalazi se školski rudnik kao nastavni poligon, koji je vlasništvo fakulteta i služi za obavljanje terenske nastave studenata Rudarskog odseka.

 

Rudnik olova i cinka "Crveni Breg" – Avala (istorijat)

Rad na rudištu Crveni Breg započeo je istraživanjima 1870. godine, a od 1875. pravo istraživanja prešlo je na Ministarstvo finansija, pa ozbiljna istraživanja počinju 1886. godine i traju sve do početka XX veka. Na dalju sudbinu rudnika odlučujuće je uticao izveštaj saksonskog rudarskog stručnjaka Bilharca koji je procenio da je ulaganje u ovaj rudnik isplativo.

Već 20. aprila 1901. izdata je koncesija na 42 rudna polja na rudištu Crveni Breg, društvu "Societe anonyme de valeur industrielle et miniere" iz Brisela. Belgijsko društvo nije bilo finansijski sposobno za veće investicije što je dovelo do obustave radova 1905. godine. Sledeće godine rudnik je ustupljen engleskoj firmi "The Crveni Breg Mining Co" sa sedištem u Londonu i administracijom u Parizu. Svoj udeo u kompaniji je imalo i Austrijsko društvo "Meta und Hüte Produkte" koje je imalo topionice olova u Litiji i u Katovicama. Godine 1907. podignuto je pralište od strane nemačke firme "Humboldt de Kalk" iz Kelna. Kapacitet prališta je bio oko 4 t/h uz pomoć dve parne mašine snage po 80 KS i električnog generatora od 100 kW. Godine 1907. u rudniku je radilo 170 radnika, a 1908. oko 350 radnika. Obim radova se proširio otvaranjem tri galerije. Zbog gubitaka u proizvodnji radovi su obustavljeni 1911. godine.

Za vreme prvog svetskog rata na "Crvenom Bregu" radi se kao i na drugim rudnicima u Srbiji, a rudnik nosi ime "Carsko Kraljevski vojni rudnik Ripanj". Na rudniku 1915. godine, radi 700 radnika, a 1916. godine, 400 radnika (od toga 120 u jami). Pri povlačenju Austrijanci i Nemci su onesposobili mašinska postrojenja. 1936. godine francuska firma koja radi u Boru, ponovo otvara rudnik i do 1940. osposobljava 6 horizonata (od čega su 2 horizonta imala direktan pristup spolja potkopima). Za vreme II Svetskog rata rudnik nije radio i ponovo je otvoren 1948. godine i radio je do 1953. godine, kada prestaje sa proizvodnjom i postaje školski rudnik za nastavu Rudarsko-Geološkog Fakulteta u Beogradu. Zahvaljujući tome očuvan je i do današnjih dana.

 

Rudnik olova i cinka "Crveni Breg" – Avala (danas)

Za potrebe izvođenja vežbi studenata Rudarsko-geološkog fakulteta, pored objekata i poligona na površini ispred ulaza u potkop na koti +195mnm, koristi se i deo jamskih prostorija II horizonta, u koje se pristupa sa ovog nivoa (slika 1). Vežbe i praktična nastava obavljaju se ili se mogu obavljati iz predmeta vezanih za istraživanje, kartiranje, merenje, bušenje, miniranje, utovar, transport, ventilacija, odvodnjavanje, održavanje, zaštitu, ... Prvi susret većine studenata sa jamom dešava se upravo na rudniku olova i cinka "Crveni Breg" – na Avali, u okviru terenske nastave iz odgovarajućih predmeta.

Pored nastavnih aktivnosti već dugi niz godina, tradicionalno, rudnik predstavlja mesto okupljanja za 4. april Dan studenata, gde pored naših, dolaze i studenti drugih fakulteta, kao gosti, da se uvere da je studiranje na RGF privilegija, gde se osim prenošenja znanja, puno pažnje posvećuje i svim drugim aspektima koji utiču na formiranje budućih akademskih građana Srbije. Dan studenata organizuju naši studenti, a profesori i nenastavno osoblje su njihovi gosti.

Jamske prostorije na II horizontu namenjene za obuku studenata i posete turista (izvor: Jasna Dmitrić, diplomski rad, katedra za Rudarska merenja)

Slika 1. Jamske prostorije na II horizontu namenjene za obuku studenata i posete turista (izvor: Jasna Dmitrić, diplomski rad, katedra za Rudarska merenja)

 

Rudnik olova i cinka "Crveni Breg" – Avala (budućnost)

Pored aktivnosti sa studentima, velike nade se polažu u akciju koja je u toku, a koja se odnosi na formiranje muzeja rudarstva i geologije i uključivanje ove destinacije u stalnu turističku ponudu.

Za postavku muzeja koristile bi se postojeće prostorije u objektu na površini, kao i trem pored zidanog objekta u kome se sada nalaze mašine za podzemnu ekispoataciju. Prostorije su sanirane i počelo je formiranje fundusa muzeja, a trenutno se radi na uređenju okolnog prostora i izgradnji mokog čvora i dodatnog trema za smeštaj eksponata. Od radova u jami potrebno je, pored redovnog održavanja, dodatno osvetliti pojedine deonice u jami, čime bi se omogućio nesmetani obilazak posetioca i osvetljavanje interesantnih detalja, kao što su ostaci rudarskih radova iz rimskog perioda i izuzetno lep pećinski nakit.

 

Rudnik olova i cinka "Crveni Breg" – Avala (zavet)

Našoj generaciji pruža se mogućnost da posle više od 100 godina početka rada rudnika učinimo sve da sačuvamo ono što je preostalo od rudnika "Crveni Breg" i ostvarimo član 6. Rudarskog Zakonika za Kraljevinu Srbiju od 15. Aprila 1866. godine sa izmenama i dopunama od 21. jula 1877., 6. februara 1896. i 27. januara 1900. godine koji glasi:

Član 6. 
"U Rudarskom odeljenju ustanovljava se rudarsko-geološki muzej i hemijska laboratorija"
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog