Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Saobraćajni fakultet

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Opšti uslovi

U prvu godinu osnovnih akademskih studija koje realizuje Univerzitet, odnosno fakultet može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Odgovarajuće prethodno stečeno obrazovanje utvrđeno je studijskim programom na koji se vrši upis kandidata.

 

Prijemni ispit

Prijemni ispit se polaže iz predmeta Matematika ili Matematika i Fizika, a obuhvata programske sadržaje koji su izučavani u srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju.

 

Dokumenta potrebna za prijavu na konkurs

Originalna dokumenta (na uvid) i fotokopije:

  • Izvod iz matične knjige rođenih;
  • Svedočanstva sva četiri razreda za­vr­šene sred­nje škole;
  • Diploma o položenom završnom od­nosno ma­turskom ispitu;
  • 8.000 din. (troškovi prijemnog ispita) na tekući račun Saobraćajnog fakulteta: 840-1443666-83, poziv na broj 22-90

 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: