Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Novi B Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4

Studijski program - Bravar – zavarivač – dualno

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Mašinstvo,

Vrste studija: Strukovne

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Novi Sad

Ukoliko se još uvek niste odlučili koju školu i obrazovni profil ćete izabrati za nastavak svog školovanja, obaveštavamo vas da ove godine naša mašinska škola nudi modernizovan trogodišnji zanatsko-tehnički profil bravar-zavarivač – šifra profila JBNS SH 3D22S.

Veći obim i kvalitetnija praktična nastava

Školovanje za ovaj profil realizuje se po kooperativnom modelu obrazovanja i ima brojne prednosti:

 • Povećan obim i unapređen kvalitet praktične nastave u kompanijama
 • Bolje šanse za zaposlenje po završetku školovanja
 • Sticanje znanja i veština za pokretanje sopstvenog biznisa

Ukoliko se odlučite za ovaj obrazovni profil, praktična znanja i veštine, već od druge godine školovanja, sticaćete u kompaniji, kroz obuku na savremenim mašinama i uz podršku mentora/instruktora koji su kvalifikovani za rad sa mladima. Ovakav način obuke osposobljava vas da odmah po završetku školovanja samostalno obavljate posao za koji ste se tri godine pripremali. Osim toga, praktičnom nastavom koja se realizuje u realnim radnim uslovima, pored veština, stičete i veliko iskustvo kroz saradnju sa starijim kolegama.

Profil bravar-zavarivač, školuje vas za zanimanja koja imaju veliki potencijal za zapošljavanje jer su poslodavcima potrebni kadrovi ovih struka. To znači da ćete, ukoliko završite ovaj profil, povećati svoje šanse da se po završetku školovanja zaposlite u nekoj od domaćih ili stranih kompanija. Takođe, kroz predmet preduzetništvo, imaćete priliku da steknete znanja i veštine koje vas osposobljavaju da, ukoliko želite, otpočnete sopstveni biznis.

Dodatne pogodnosti

Osim kvalitetne praktične nastave, kompanije koje sarađuju sa našom školom u obrazovanju budućih bravara-zavarivača, obezbeđuju učenicima i dodatne vidove podrške – zaštitnu opremu, stipendije, topli obrok ili nadoknadu putnih troškova.

Važno je da znate!

Profil bravar-zavarivač, nije rezervisan samo za dečake, već je podjednako atraktivan i za devojčice. Zbog upotrebe savremenih tehnologija, fizička snaga nije preduslov za bavljenje ovim zanimanjem, tako da se njima danas uspešno mogu baviti i žene.

Po završetku trogodišnjeg školovanja bravar-zavarivač će znati i umeti da:

 • Izrađuje delove metalnih konstrukcija mehaničkom obradom
 • Spaja delove metalnih konstrukcija razdvojivim i nerazdvojivim spojevima
 • Izrađuje i montira metalne konstrukcije i procesnu opremu
 • Kontroliše kvalitet bravarskih radova prema propisima i normativima
 • Zavaruje postupkom elektrolučnog, elektrootpornog i gasnog zavarivanja
 • Spaja delove mekim i tvrdim lemljenjem i lepljenjem
 • Kontroliše kvalitet rada pri zavarivanju

Učenici i učenice tokom prve godine stiču praktična znanja u školskoj radionici, u drugoj godini provode dva dana, a u trećoj godini tri dana nedeljno na praktičnoj nastavi u kompaniji koja sarađuje sa školom.

Profil bravar-zavarivač uveden je u okviru projekta „Reforma srednjeg stručnog obrazovanja“ koji finansira nemačka Vlada, a sprovode Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog