Prijemni.rs
Maturang
Studijski program - Ekonomski tehničar

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Ekonomija, bankarstvo i finansije,

Vrste studija: Strukovne

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Inđija

Ekonomski tehničar je zanimanje koje od učenika zahteva osobine kao što su: tačnost, urednost, organizovanost, temeljnost, preduzimljivost, odlučnost, promišljenost, odgovornost i samopouzdanje.

Po završetku školovanja ekonomski tehničar obavlja knjigovodstvene, komercijalne, računovodstvene ili poslove na istraživanju tržišta.

Ekonomski tehničar vrši sledeće aktivnosti:

  • vodi blagajničko poslovanje
  • popunjava knjigovodstvena dokumenta
  • knjiži poslovne promene
  • unosi podatke u računar
  • obračunava rate i kamate kredita
  • vodi poslove knjiga preduzeća i kontroliše ih
  • pravi poslove poslovnog uspeha
  • planira prodaju robe u toku godine
  • planira i organizuje reklamiranje proizvoda i usluga.

Opis poslova

Ekonomski tehničari vode, obrađuju, izrađuju i održavaju finansijsku i nefinansijsku dokumentaciju u raznim institucijama kao sto su banke, turističke agencije osiguravajuća društva, trgovačka  i ugostiteljska preduzeća itd.

Ekonomski tehničari koji se bave računovodstvenim knjigovodstvom pripremaju i ispostavljaju račune i predračune kupcima ili korisnicima usluga. Račune koji stižu, ekonomski tehničari razvrstavaju po redosledu pristizanja, po važnosti i rokovima otplate. Ekonomski tehničari vode i posebnu evidenciju za odloženo plaćanje, a ako se kasni sa isplatama, obračunavaju im zatezne kamate. Takođe ispunjavaju virmane (naloge za prenos sredstava s jednog računa na drugi). Zatim vode evidenciju o dospelim obavezama plaćanja troškova infrastrukture: grejanja, vode, električne energije, telefona, zakupnine poslovnog prostora i vode računa o njihovom plaćanju.

Ekonomski tehničari koje se bave finansijskim knjigovodstvom vode poslovne knjige i održavaju baze podataka u kompjuterskom programu gde ih dorađuju i obrađuju. Rade obračune plata, putnih naloga, obračun dugovanja dobavljačima i potraživanja od kupaca, obračun poreskih davanja i slično. Oni takođe vode i blagajnu, za koju vode blagajnički dnevnik i sastavljaju blagajničke izveštaje.

Ekonomski tehničari koji se bave materijalnim knjigovodstvom vode evidenciju o osnovnim sredstvima preduzeća ili ustanove, a tu spadaju mašine, alati, prevozna sredstva, kancelarijski inventar. Takođe vode računa o dokumentaciji magacinskog poslovanja. Pri vođenju magacina primaju i izdaju različite dokumente na osnovu kojih vrše proveru (inventar).

Ekonomski tehničari koji se bave dokumentacijskim knjigovodstvom čuvaju i dopunjuju različite vrste dokumenata. Pristigla dokumenta unose u računar, a dokumenta koja su tražena iz arhive se fotokopiraju i distribuiraju korisnicima, a originale izdaju i vode računa da im se vrate. Spise čuvaju u arvivama, a onim kojima je isteklo zakonski propisano trajanje obaveznog čuvanja, zapravo koji više nemaju upotrbnu vrednost, odlažu na otpad ili uništavaju. Završnu dokumentaciju moraju sačuvati i u papirnom obliku zbog kontrole i nadzora, a veoma bitne dokumente i proračune snimaju na magnetne ili optičke medije. Veličina poslova i radnih zadataka zavise od veličine preduzeća.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog