Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Studijski program - Tehničar PTT saobraćaja

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Saobraćaj,

Vrste studija: Strukovne

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Beograd

Šifra obrazovnog profila: BGPA SB 4I09S​
Plan upisa: 2 odeljenja / 60 učenika

Nakon završene škole, učenik će biti u stanju da realizuje sve poštanske, novčane i telekomunikacione usluge, vrši poslove platnog prometa i organizuje i realizuje proces prenosa pošiljaka.

Tehničar PTT saobraćaja biće obučen da:

 • Uspešno obavlja poslovnu komunikaciju sa korisnicima usluga na srpskom, engleskom i još jednom stranom jeziku koji samostalno odabira (ruski, francuski ili nemački)
 • Vrši poslove prijema poštanskih pošiljaka i paketa na šalteru
 • Koristi PostNet sistem u svim fazama gde se primenjuje
 • Vrši prodaju poštanskih vrednosnica i komisione robe
 • Vrši poslove uplate i isplate po uputničkom i platnom prometu i štednim ulozima
 • Obavlja sve poslove vezane za uplate i isplate po platnom prometu, uputničkim, tekućim, žiro i štednim (dinarskim i deviznim) računima Poštanske štedionice
 • Vrši poslove prijema, otpravljanja, preuzimanja, dostave i isporuke telegrama
 • Uspostavlja telefonske razgovore i vrši druge poslove telefoniste u telefonskoj govornici
 • Obavlja poslove prerade poštanskih pošiljaka
 • Obavlja poslove kartovanja, predaje i preuzimanja zaključaka
 • Vrši poslove isporuke pošiljaka na šalteru
 • Obavlja naknadne poslove u vezi sa primljenim pošiljkama
 • Rešavanje reklamacija i potražnica
 • Vodi evidencije i zapisnike predviđene pravilnicima i uputstvima
 • Obavlja poslove poslovne korespondencije
 • Obavlja administrativne, statističke i evidentičarske poslove za potrebe jedinice poštanske mreže
 • Koristi savremene računarske programe za vođenje poslovne korespondencije i statistike, prikupljanje, obradu, prezentovanje i čuvanje podataka, kao i da koristi različite servise računarske mreže
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog