Prijemni.rs
Maturang

Živković Zoran

političar, rođen 1960. godine. Studirao na Višoj poslovnoj školi.