Prijemni.rs
Maturang

Dinčić-Dinča Milan

Pevač narodne muzike, rođen u Grdelici kod Leskovca 16.06.1986. godine. Studira visoku hotelijarsku školu u Beogradu.