Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Stomatološki fakultet u Pančevu

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

U prvu godinu osnovnih studija može se upisati lice koje ima završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju i koje je položilo prijemni ispit. Redosled kandidata za upis u prvu godinu studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspega pstignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Prijava na konkurs

Prilikom prijave na konkurs kandidati podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list podnose fotokopije sledećih dokumenata:

  • Izvod iz matične knjige rođenih,
  • Svedočanstva sva četiri razreda srednje škole,
  • Diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
  • Lekarsko uverenje.
Upis

Kandidati koji steknu pravo na upis, isti vrše uz:

  • Originalna dokumenta (overena fotokopija),
  • Dva obrasca ŠV-20 (dobija se na Fakultetu),
  • Indeks (dobija se na Fakultetu),
  • Dve fotografije formata 4x6 cm,
  • Dokaz o uplati školarine za prvi trimestar.

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: