Prijemni.rs
Maturang


Studijski program - Mašinski tehničar za reparaturu

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Mašinstvo,

Vrste studija: Strukovne

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Beograd

Postavljeni obrazovni cilj je da uspešno obučen mašinski tehničar ove struke stekne potrebna znanja o materijalima koji se koriste u mašinsvu, savremenim postupcima zavarivanja i drugim načinima spajanja materijala, izboru materijala za spajanje, metodama kontrole ispravnosti delova, pronalaženju grešaka i najboljih načina za popravku – reparaciju, kao i znanja o računarima i programima AutoCAD i Solid Works koje može da koristi pri dizajniranju oštećenog dela i njegovoj popravci. Škola planira da mašinskom tehničaru za reparaturu, po završenoj školi, pruži mogućnost polaganja ispita iz zavarivanja i drugih načina spajanja materijala i da tako dobije atest zavarivača. Uz prohodnost ovog smera na više škole i fakultete, kao i brojne mogućnosti zapošljavanja očekuje se da ovaj smer privuče veliki broj novih učenika.

Nakon završenog školovanja osposobljen je da učestvuje u procesu razvoja i izradi novih proizvoda, zahvaljujući obuci na licenciranom programu Pro/Engineer Wildfire 2.0 koji škola poseduje i da rešava probleme konceptualnog dizajna. Mogućnosti zapošljavanja su u oblastima kompjuterizovana mašinska obrada, procesna tehnika, automobilska industrija i drugim oblastima gde se koriste kompjuterizovane tehnologije.Naravno, moguće je i dalje školovanje na nekom od fakulteta. Nastava se izvodi u savremenim računarskim kabinetima (jedan učenik – jedan računar) uz upotrebu multimedijalnih nastavnih sredstava i najsavremenijih CAD/CAM programskih paketa. Primena kompjutera i naprednih programskih paketa učeniku omogućavaju istraživanje,razvijaju kreativnost i podižu efikasnost,smanjuju motoričko naprezanje pri kreaciji modela.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog