Prijemni.rs
Maturang


Studijski program - Rudarski tehničar

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Rudarstvo i geološko inženjertsvo,

Vrste studija: Strukovne

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Beograd

Da bi bio ostvaren neometan rad termoelektrana i da bi proizvodnja električne energije tekla neometano mora se ostvariti potpuna proizvodnja uglja na površinskim kopovima. Ključnu ulogu u funkcionisanju površinskog kopa imaju stručnjaci rudarstva. Školovanje za rudarskog tehničara traje četiri godine i u tom periodu se učenici osposobljavaju za organizaciju poslova u direktnoj proizvodnji. Sa završenim školovanjem za rudarskog tahničara i položenim maturskim ispitom dobija se diploma RUDARSKOG TEHNIČARA.

Da bi bio ostvaren neometan rad termoelektrana i da bi proizvodnja električne energije tekla neometano mora se ostvariti potpuna proizvodnja uglja na površinskim kopovima. Ključnu ulogu u funkcionisanju površinskog kopa imaju stručnjaci rudarstva. Školovanje za rudarskog tehničara traje četiri godine i u tom periodu se učenici osposobljavaju za organizaciju poslova u direktnoj proizvodnji. Sa završenim školovanjem za rudarskog tahničara i položenim maturskim ispitom dobija se diploma RUDARSKOG TEHNIČARA. Nastavak školovanja je moguć na bilo kom tehničkom fakultetu jer je u četvorogodišnjem školovanju stečena pravilna osnova za upis bilo kog tehničkog fakulteta a na prvom mestu RUDARSKO-GEOLOŠKOG fakulteta u Beogradu.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog