Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Studijski program - Mehaničar grejne i rashladne tehnike

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Mašinstvo,

Vrste studija: Strukovne

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Beograd

MEHANIČAR GREJNE I RASHLADNE TEHNIKE

Mehaničar grejne i rashladne tehnike postavlja, kontroliše, rukuje, održava i popravlja toplotne uređaje, rashladne uređaje i uređaje za klimatizaciju.
Toplotni uređaji služe za zagrevanje uglavnom u zimskim mesecima u svim prostorijama gde boravi i radi čovek. Sistemi hlađenja omogućavaju čuvanje i prevoz hrane, pića i lekova cele godine. Uređaji za klimatizaciju sve su prisutniji u svakodnevnom životu. Oni kontrolišu i regulišu temperaturu, vlažnost i sastav vazduha u kancelarijama, trgovinama, bolnicama, dvoranama i ostalim javnim prostorima kao i u privatnim stanovima. Koriste  se uglavnom leti, kada temperature postaju neugodno visoke, a disanje otežano zbog sparine i suvoće vazduha.

Opis poslova

Mehaničar grejne i rashladne tehnike montira , rukuje i održava većinom centralno, a katkad i gasno i električno grejanje, koristeći nacrte, upustva  i ostale specifikacije.Toplotni uređaji centralnog grejanja uglavnom se sastoje od grejnih tela i kotlova za zagrevanje , raznih mehaničkih aparata i pumpi . Nakon montiranja ispituju rad celokupnog grejnog sistema. Povremeno rade rutinske provere i popravke, kako bi održali kvalitetno funkcionisanje grejanja.

Mehaničar grejne i rashladne tehnike montira , rukuje i servisira centralne sisteme klimatizacije i niz komponenata hlađenja. Prilikom montiranja sledi nacrte i ostale specifikacije kao i proizvođačeva upustva o tome kako instalirati motore, kompresore, termostate, svećice i ostale električne i elektronske komponente. Opremu povezuje s izvorima električne energije.Nakon povezivanja proverava rad celog sistema. Ako nastane kvar, dijagnostikuje problem i izvodi popravke. Kako bi pronašao kvar, ispituje releje, kompresore, termostate i ostale delove.

Mehaničar grejne i rashladne tehnike koristi se raznim alatima: čekićima, rezačima metala, kleštima, aparatima za zavarivanje, bušilicama, nareznicama i drugim. Od mernih instrumenata upotrebljava manometre, termometre, voltmetre, ampermetre i ostalu opremu za testiranje, kako bi proverio protok vode, vazduha, struje, temperaturu, pritisak i ostalo.

Osposobljavanje
Mehaničari grejne i rashladne tehnike školuju se u odgovarajućim programima strukovnih škola, koje traju tri godine . Za školovanja učenici naizmenično pohađaju praktičnu i teorijsku nastavu. Praktična nastava grejne i rashladne tehnike odvija se u školskim radionicama i u specijalizovanim servisima. Na kraju se polaže završni ispit na kojem učenici, rešavajući praktične probleme, dokazuju da znaju instalirati , rukovati i održavati sisteme grejanja, hlađenja ili klimatizacije kao i otkloniti kvarove na sistemima.
Nastavak školovanja
Mehaničari grejne i rashladne tehnike mogu vanredno da nastave školovanje , putem dokvalifikacije, polaganjem razlike ispita i četvrte godine i steknu zvanje tehničar mašinske energetike.

Zapošljavanje
Prilikom obavljanja praktične nastave u industriji, preduzeću ili servisu,  vlasnik servisa ili preduzeće imaju mogućnost nagrađivanja učenika. Ako poslodavci procene da je reč o sposobnom, motivisanom i dobro osposobljenom učeniku i ako imaju potrebu za radnikom, postoji mogućnost zapošljavanja na istom mestu.
Trenutno ovo zanimanje pruža vrlo dobru mogućnost zapošljavanja i zarade.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog